ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง

How to Protect Yourself and Others during the COVID-19 or any other Pandemic

00:01:09

How to Protect Yourself and Others during the COVID-19 or any other Pandemic

Out of Her loving concern regarding the COVID-19 pandemic, Supreme Master Ching Hai has given us general hygiene notes and other practical tips to protect ourselves and others in this urgent time. She then asked us to share them with the public.“Please consider others. Make your own mask. You can see, with just a plastic band here, like this, you can hang it on your ear just like a professi
พิเศษ!
2020-04-23   1991 รับชม
พิเศษ!
2020-04-23

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

00:01:56

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

Fatal Epidemics / Pandemics Originally Transmitted by Eating Animals HIV/AIDS – transmitted by chimpanzeesVariant Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease) – transmitted by cowsH5N1 Avian (Bird) Flu – transmitted by chickens, geeseSARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) – transmitted by civetsH1N1 Swine Flu (Pig's Disease) – transmitted by pigsMERS (Middle East Respir
พิเศษ!
2020-04-22   2916 รับชม
พิเศษ!
2020-04-22

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

00:05:33

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

Due to the worldwide shortage of protective face masks, out of loving concern, Master has shown us how to make our own. We share these tips from Supreme Master Ching Hai hoping it will help our brothers and sisters in time of urgency. May God protect us all.“Please just make your own masks, or make your own gloves. And then you save the professional real gloves for the doctors and the nurses. Ple
พิเศษ!
2020-04-19   3183 รับชม
พิเศษ!
2020-04-19

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

00:04:33

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

♣ General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai) ♣These notes have more details because of the COVID-19 pandemic. Originally these were for us, but Master asked us to share them with the public.- Wear hat/mask/gloves/ goggles; if have, wear face shield, like those used by welders, or your shielded motorcycle helmet. Don’t
พิเศษ!
2020-04-10   4504 รับชม
พิเศษ!
2020-04-10

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

พิเศษ!
2019-12-12   2613 รับชม
พิเศษ!
2019-12-12

Harm of Meat Consumption

00:18:19

Harm of Meat Consumption

พิเศษ!
2019-11-06   2573 รับชม
พิเศษ!
2019-11-06

Good Effects of Meditation

00:02:39

Good Effects of Meditation

พิเศษ!
2019-10-03   576 รับชม
พิเศษ!
2019-10-03

ADDICTIONS and DEMONS

00:01:12

ADDICTIONS and DEMONS

พิเศษ!
2019-09-21   1405 รับชม
พิเศษ!
2019-09-21

Harm of Alcohol #2

00:07:25

Harm of Alcohol #2

พิเศษ!
2019-03-23   2278 รับชม
พิเศษ!
2019-03-23

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

00:02:16

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

พิเศษ!
2018-11-21   2484 รับชม
พิเศษ!
2018-11-21

The Dangers of Fish Consumption

00:06:52

The Dangers of Fish Consumption

พิเศษ!
2018-09-29   2724 รับชม
พิเศษ!
2018-09-29

Harm of Alcohol #1

00:02:04

Harm of Alcohol #1

พิเศษ!
2018-09-19   2019 รับชม
พิเศษ!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #3

00:05:08

Dangers of Drug Addiction #3

พิเศษ!
2018-09-19   1636 รับชม
พิเศษ!
2018-09-19

Harm of Second-hand Smoke

00:06:02

Harm of Second-hand Smoke

พิเศษ!
2018-09-19   1730 รับชม
พิเศษ!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #1

00:05:42

Dangers of Drug Addiction #1

พิเศษ!
2018-09-19   1783 รับชม
พิเศษ!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #2

00:02:28

Dangers of Drug Addiction #2

พิเศษ!
2018-09-19   1784 รับชม
พิเศษ!
2018-09-19

Harm of Smoking

00:06:03

Harm of Smoking

พิเศษ!
2018-09-19   1726 รับชม
พิเศษ!
2018-09-19

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

00:01:48

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

พิเศษ!
2018-04-18   1929 รับชม
พิเศษ!
2018-04-18
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย