ท่านอาจารย์เม่งจื๊อเคยกล่าวไว้ว่า “คนที่สูงส่งจะอยู่ห่างจากครัว” เพราะเมื่อเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ถ้าเขาเคยได้เห็นพวกมันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาจะไม่สามารถทนดูพวกมันตายได้ ถ้าเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกมัน เขาจะทนไม่ได้ที่จะกินเนื้อของพวกมัน ทุกวันนี้ การใช้ชีวิตแบบวีแกนสำคัญ ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพของเรา แต่ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของชนรุ่นต่อไปของเราด้วย เรามาสร้างประเพณีที่สูงส่งนี้กันอีกครั้ง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการปรับรับการใช้ชีวิตที่แข็งแรงและสูงส่ง

ความสงบสุขทางใจ กายและวิญญาณของเรา เริ่มจากจานของเรา

สำรวจช่องทีวี

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

00:16:39
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

In part two of our series, we saw that vegetarianism enjoyed a resurgence in Europe during the Renaissance period, an influential time for the arts, culture and intellectual thought. Closely following the Renaissance, the Age of Enlightenment from the 17th to the 18th century, was a time in Europe marked by an emphasis on empiricism, which is to say, reason and scientific methods as a way to true knowledge. It was a new era in Western thought that saw significant advances in such ideals as individual liberty, democracy, women’s rights, and the separation of church and state. Eminent Enlightenment philosophers such as Voltaire of France and Genevan Jean-Jacques Rousseau, spoke about the sentience of animals.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-14   2317 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-14

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:18
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news sits,they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor,also with the goal of creating a kinder world.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-02   1875 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-02

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

00:26:02
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

Peranakans are descendants of Chinese settlers who came to Indonesia, Malaysia, Singapore, and Southern Thailand between the fifteenth and seventeenth century. Their legacies contribute immensely to a richly diversified Singapore identity and culture. Peranakan cuisine, also known as Nyonya cuisine, is one of these legacies. This unique and popular cooking style, developed from the combined vibrant inspirations of both Chinese and various traditions from this region.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-09   1349 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-09

Celebrating Veganism at the Berlin Envrionmental Festival

00:16:07
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Celebrating Veganism at the Berlin Envrionmental Festival

When we talk about mitigating climate change, it is important to point out the path of action which has the highest impact. The simple and most effective act of changing to a vegan lifestyle has a greater effect than riding a bicycle or using an electric car, due to the wide range of benefits for the planet. The plant-based diet conserves water, energy, land, and has the lowest pollutants when it comes to food production. The organic option of plant foods is the most beneficial, as it is bee and bird friendly, and preserves water and land purity, which in turn makes a safer and healthier planet for all beings.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-03   1019 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-03

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

00:26:05
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

It is our honor to have this opportunity to share with you an ancient Chinese tradition, the Dragon Boat Festival, which has been around for more than 2,300 years and takes place on the fifth day of the fifth lunar month. During the festival, traditional customs include Dragon Boat races, hanging calamus or wormwood over doors to repel insects, children wearing five-colored string bracelets for blessings, and most important of all is zongzi. It is made with glutinous rice using a variety of fillings, wrapped in a leaf either as a pillow or four-cornered shape, and tied with plant-based or cotton twine.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-02   1989 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-02

Well known fast food chain announces vegan option

00:00:55
ข่าวเด่น

Well known fast food chain announces vegan option

ข่าวเด่น
2019-06-02   1850 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-02

Impossible Foods increases presence in Asia

00:01:07
ข่าวเด่น

Impossible Foods increases presence in Asia

ข่าวเด่น
2019-06-01   456 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-01

Serval Sammy Waterproof your mail

00:00:34
ข่าวเด่น

Serval Sammy Waterproof your mail

ข่าวเด่น
2019-05-31   441 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-31

Hospital in US holds vegan cooking class for cancer prevention

00:00:46
ข่าวเด่น

Hospital in US holds vegan cooking class for cancer prevention

ข่าวเด่น
2019-05-31   456 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-31

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 2 of 2

00:10:52
คนดังวีแกน

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 2 of 2

We see the map, the Google Trends and you can see the interest going up in virtually every country that you look at that uses the word vegan. It’s a massive trend. And so over time l think more and more people will do it, it’ll become more mainstream. I mean it’s a very selfless thing to be interested in being better for the animals. And then especially foe me, it’s also about health too, so being caring about yourself enough to try and be healthier is huge because, it’s kind of a hard thing to look at and say I can, if l really love myself then l should be eating food that’s healthier.
คนดังวีแกน
2019-05-30   2180 รับชม
คนดังวีแกน
2019-05-30

Leading margarine manufacturer commits to 100 persents vegan

00:00:45
ข่าวเด่น

Leading margarine manufacturer commits to 100 persents vegan

ข่าวเด่น
2019-05-30   276 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-30

Germany donates to provide forestry education in Tanzania and Philippines

00:01:05
ข่าวเด่น

Germany donates to provide forestry education in Tanzania and Philippines

ข่าวเด่น
2019-05-30   44 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-30

Cosmetic company removes egg based ingredients for ethical reasons

00:00:46
ข่าวเด่น

Cosmetic company removes egg based ingredients for ethical reasons

ข่าวเด่น
2019-05-29   178 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-29

Vegan senator from United States in the running for presidency

00:01:06
ข่าวเด่น

Vegan senator from United States in the running for presidency

ข่าวเด่น
2019-05-29   44 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-29

Benjamin Timmler, ”The Little Green Guy”

00:17:23
คนดังวีแกน

Benjamin Timmler, ”The Little Green Guy”

Benjamin Timmler, a teenager, from Hof in Bavaria, Germany, wrote a vegan cookbook called “Grün Kerlchen” or “The Little Green Guy” at age of 14. What started as a school project, made its way onto a crowdfunding platform so that more people could benefit from not only the recipes, but the message behind the book, which is to love and care for animals, the environment and ourselves. Whoever made a contribution to help with the publication of the vegan cookbook received a printed version of it. Now 15 years old, Benny is a committed veganism advocate and we are honored to share with you his story.
คนดังวีแกน
2019-05-28   1313 รับชม
คนดังวีแกน
2019-05-28

Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake

00:18:20
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake

In recent years, there has been a massive growth of raw vegan recipes including mouth-watering vegan desserts, made possible thanks to the internet and social media. As the name suggests, raw vegan recipes do not involve cooking, and the ingredients are commonly processed using a blender or similar kitchen appliances. Popular ingredients used include cashews, avocados, flaxseeds, dates, and the list go on. Today, Spanish vegan actress Esther Mendez, who has worked very closely with the famous Spanish film director Antonio Hernandez, and her beloved daughter, Amor de Dios, who is vegan since birth, will show us how to prepare the Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-26   1760 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-26

EU commits to reducing C02 emission of larger vehicles

00:01:07
ข่าวเด่น

EU commits to reducing C02 emission of larger vehicles

ข่าวเด่น
2019-05-25   913 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-25

Vegan activists operate first combined educational and farm sanctuary in Israel

00:01:08
ข่าวเด่น

Vegan activists operate first combined educational and farm sanctuary in Israel

ข่าวเด่น
2019-05-25   887 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-25

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 2 of 2

00:15:45
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 2 of 2

A change from the basic diet of most people in America to a plant-based diet will oftentimes eliminate the elevation of fats in blood sugar, and it will eliminate the fat in the liver. And I think that eliminating animal protein, animal fat, has been definitely shown to reduce cardiovascular disease, would obviously also reduce other kinds of disease. Politically, I think at some point the dairy industry and the beef industry have to really be put in their place. Just like the cigarette industry has been forced to say these products cause cancer. And I think the same thing has to be mentioned by both of those industries.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-25   2046 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-25

Public schools in New York City adopt Meatless Mondays

00:01:10
ข่าวเด่น

Public schools in New York City adopt Meatless Mondays

ข่าวเด่น
2019-05-25   1112 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-25

Vegan vending machine business launches in UK

00:00:56
ข่าวเด่น

Vegan vending machine business launches in UK

ข่าวเด่น
2019-05-24   659 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-24

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 1 of 2

00:11:05
คนดังวีแกน

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 1 of 2

Mike Dearborn, a successful American vegan science writer and YouTuber. Mic the Vegan has over 305,000 subscribers to his YouTube Channel, and his videos have been viewed over 27 million times. Through his channel, Mike provides viewers with a variety of videos covering topics ranging from the health effects and nutritional benefits of a vegan diet, the environmental impacts of eating animal products, to questioning the ethics of our food choices, all backed by scientific evidence. Mic the Vegan, which is a YouTube channel which is all about the best science and the best sort of evidence for various vegan arguments.
คนดังวีแกน
2019-05-23   2053 รับชม
คนดังวีแกน
2019-05-23
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์