เราทึ่งพอ ๆ กันกับความงามของพระมารดาโลกและผลกระทบที่เกิดของต่อเธอ

ค้นพบดินแดนลับของดาวเคราะห์ที่สวยงามนี้ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อมกับเรา ทางช่องทีวีที่ยอดเยี่ยมนี้

สำรวจช่องทีวี

Tyi Sheng Organic Farm: Ensuring the Health of Planet Earth, Part 1 of 2

00:16:08
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Tyi Sheng Organic Farm: Ensuring the Health of Planet Earth, Part 1 of 2

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-04-15   4397 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-04-15

Melati and Isabel Wijsen: Making Bali Plastic Bag Free

00:14:22
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Melati and Isabel Wijsen: Making Bali Plastic Bag Free

In 2013 the sisters Melati and Isabel Wijsen, aged 12 and 10, started the Bye Bye Plastic Bags movement to minimize plastic waste on Bali and around the world. After gathering volunteer teams from schools all over the island, they started signature petitions, offered educational presentations at schools, met with people at markets and festivals, and organized beach clean-ups to raise awareness, and distributed reusable bags. This is our vision. We want Bali to be a free-of-plastic-bags island. We can do it, definitely. Yes!
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-07-29   1422 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-07-29

Global sporting goods band creates 100 persents recyclable shoes

00:00:59
ข่าวเด่น

Global sporting goods band creates 100 persents recyclable shoes

ข่าวเด่น
2019-07-15   2186 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-15

Indonesian start-up produces mushroom leather

00:01:07
ข่าวเด่น

Indonesian start-up produces mushroom leather

ข่าวเด่น
2019-07-15   2236 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-15

Mobile App enables users to participate in afforestation in China

00:00:59
ข่าวเด่น

Mobile App enables users to participate in afforestation in China

ข่าวเด่น
2019-07-12   1599 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-12

Burkina Easo receives support to enhance climate adaptability

00:00:57
ข่าวเด่น

Burkina Easo receives support to enhance climate adaptability

ข่าวเด่น
2019-07-12   684 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-12

Australian dity expands smoking ban

00:01:01
ข่าวเด่น

Australian dity expands smoking ban

ข่าวเด่น
2019-07-07   1301 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-07

European study finds complete global green energy shift feasible

00:01:03
ข่าวเด่น

European study finds complete global green energy shift feasible

ข่าวเด่น
2019-07-02   1889 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-02

Tiny Houses: An Eco-friendly Way of Living

00:19:21
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Tiny Houses: An Eco-friendly Way of Living

Many eco-conscious people choose to live in tiny houses. They require fewer materials to build than traditional houses and so are highly economical. They also use less energy to run, require fewer resources to maintain, and help minimize household clutter, which in turn reduces the time needed for cleaning and organizing. Therefore, tiny homes offer owners more time and freedom to relax, travel, or partake in other beneficial activities. What’s more, some tiny houses are small and light enough to tow, having wheels rather than foundations, and others can float.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-07-01   3091 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-07-01

Brazilian artist makes eco friendly beds for animal friends out of recycled tires

00:01:10
ข่าวเด่น

Brazilian artist makes eco friendly beds for animal friends out of recycled tires

ข่าวเด่น
2019-06-30   1920 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-30

Collaborative tree planting project revitalizes Africa

00:01:13
ข่าวเด่น

Collaborative tree planting project revitalizes Africa

ข่าวเด่น
2019-06-28   1983 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-28

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 1 of 2

00:13:47
คนดังวีแกน

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 1 of 2

I decided to make films because I think films have the potential to reach a lot of people. I feel like the picture and the stories of people, that people tell, can reach like a really broad audience and internationally. What I'm trying to achieve, is to make people aware that their consumption choices have effects on everything; not just on themselves, but also on the animals and on the planet. So, I'm trying to make people aware that what they eat or what they choose to eat is crucial to the health of the planet and to animals. And so, that's kind of my endeavor with the films I make.
คนดังวีแกน
2019-06-27   3462 รับชม
คนดังวีแกน
2019-06-27

New York City commits to greener tomorrow

00:01:03
ข่าวเด่น

New York City commits to greener tomorrow

ข่าวเด่น
2019-06-27   1985 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-27

Georgian government prohibits plastic bags

00:01:07
ข่าวเด่น

Georgian government prohibits plastic bags

ข่าวเด่น
2019-06-27   1112 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-27

The Vegan Society: Leading the Way to a Kinder World, Part 1 of 2

00:13:06
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

The Vegan Society: Leading the Way to a Kinder World, Part 1 of 2

The Vegan Society does many things to help people shift to the vegan lifestyle, including developing a trademark system to label foods that are purely vegan. It allows clear labeling; it allows for consumers to make the right choice. And it allows not just vegans, but any consumer, because it fits their diet requirements, or even on a religious basis. And the longevity of this is that the more products that become “vegan suitable,” the more it’s having an impact on the environment and in the long run, it’s saving animal lives, and reducing animal suffering. And this creates a vegan world out there.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-25   3535 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-25

Colombia moves forward towards prohibiting animal testing for cosmetics

00:00:45
ข่าวเด่น

Colombia moves forward towards prohibiting animal testing for cosmetics

ข่าวเด่น
2019-06-24   1955 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-24

Shoe company goes vegan in Canada

00:01:07
ข่าวเด่น

Shoe company goes vegan in Canada

ข่าวเด่น
2019-06-24   1897 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-24

Chinese designer promotes utilizing recycled materials

00:01:10
ข่าวเด่น

Chinese designer promotes utilizing recycled materials

ข่าวเด่น
2019-06-21   2754 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-21

Sica Schmitz - A Vegan Fashion Activist with a Compassionate Vision, Part 2 of 2

00:12:43
คนดังวีแกน

Sica Schmitz - A Vegan Fashion Activist with a Compassionate Vision, Part 2 of 2

As a vegan fashion activist, Sica Schmitz started the Fair Trade Fashion Show, now known as the Impact Fashion Show, an annual volunteer-run nonprofit event first held in 2015. Her passion and focus is on fashions that honor animal, human, and environmental rights. Her vision of creating a fashion industry that is safe for people, animals, and our planet. With veganism being the central focus of her Impact Fashion Show, Sica’s vision continues to expand. “I really think they’re essential for the survival of our humanity, our planet, and in the fashion industries.”
คนดังวีแกน
2019-06-20   5238 รับชม
คนดังวีแกน
2019-06-20

Seoul in Korea to plant 30 million trees

00:01:01
ข่าวเด่น

Seoul in Korea to plant 30 million trees

ข่าวเด่น
2019-06-19   2545 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-19

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 2 of 2 – Refreshing Mustard Lemon Soup & Bubur Cha Cha

00:28:03
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 2 of 2 – Refreshing Mustard Lemon Soup & Bubur Cha Cha

Today, the third Sunday in June, is Father Day in many country, and in order to celebrate and honor our endearing and selfless fathers for their unwavering and continuous contributions towards their families, we are delighted to have Mr.Koh China-Mong share with us the final part of our two-part episode cooking show, entitled "Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father's Day Special, Part 2 of 2-Refreshing Mustard Lemon Soup & Bubur Cha Cha" together with his younger sister.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-16   4370 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-16

Dr. Steve Blake’s Natural Approach to Osteoarthritis, Part 1 of 2

00:12:31
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Dr. Steve Blake’s Natural Approach to Osteoarthritis, Part 1 of 2

Dr. Blake, a vegan, has a doctorate in holistic health specializing in nutritional biochemistry as well as naturopathic medicine. I think that with a good natural approach, a nutritional approach, we can lower this number and help people who already have arthritis. One of the best things we can do for hip or knee arthritis is to lose a little bit of weight. The best approach to arthritis is to make sure you’re getting your mega-3s, the plant-based omega-3s. So, get enough flax seeds ground up and enough walnuts in your diet.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-06-15   4510 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-06-15
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์