เราทึ่งพอ ๆ กันกับความงามของพระมารดาโลกและผลกระทบที่เกิดของต่อเธอ

ค้นพบดินแดนลับของดาวเคราะห์ที่สวยงามนี้ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อมกับเรา ทางช่องทีวีที่ยอดเยี่ยมนี้

สำรวจช่องทีวี

Tyi Sheng Organic Farm: Ensuring the Health of Planet Earth, Part 1 of 2

00:16:09
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Tyi Sheng Organic Farm: Ensuring the Health of Planet Earth, Part 1 of 2

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-04-15   1527 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-04-15

Creative Transformations of Plastic Waste

00:15:29
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Creative Transformations of Plastic Waste

Plastic is very inexpensive, easy to produce, light, and can be used in an incredible amount of ways. However, with all these benefits, there are enormous costs. About half of all plastic is used just one time and then discarded. Our beautiful seas are now an immense rubbish bin that no one empties. To degrade and the pervasive plastic shopping bag can take 10 to 1000 years to decompose. Many brilliant individuals, organizations, and companies around the world care deeply about this issue and are working to take a portion of the unending flow of plastic waste and give it new life.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-04-03   1975 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-04-03

Celebrating Veganism at the Berlin Envrionmental Festival

00:16:07
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Celebrating Veganism at the Berlin Envrionmental Festival

When we talk about mitigating climate change, it is important to point out the path of action which has the highest impact. The simple and most effective act of changing to a vegan lifestyle has a greater effect than riding a bicycle or using an electric car, due to the wide range of benefits for the planet. The plant-based diet conserves water, energy, land, and has the lowest pollutants when it comes to food production. The organic option of plant foods is the most beneficial, as it is bee and bird friendly, and preserves water and land purity, which in turn makes a safer and healthier planet for all beings.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-03   1019 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-03

New protection program safeguards marine life in the Mediterranean

00:01:08
ข่าวเด่น

New protection program safeguards marine life in the Mediterranean

ข่าวเด่น
2019-06-02   399 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-02

Vegan teen climate activist nominated for Nobel Prize

00:01:02
ข่าวเด่น

Vegan teen climate activist nominated for Nobel Prize

ข่าวเด่น
2019-06-02   519 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-02

UN supports sustainable clothing made with surplus woodchips

00:00:55
ข่าวเด่น

UN supports sustainable clothing made with surplus woodchips

ข่าวเด่น
2019-06-01   516 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-01

Australian motoring organization urges ban on fossil fuel cars

00:01:17
ข่าวเด่น

Australian motoring organization urges ban on fossil fuel cars

ข่าวเด่น
2019-06-01   547 รับชม
ข่าวเด่น
2019-06-01

United Arab Emirates supports green energy transition in the Caribbean

00:01:10
ข่าวเด่น

United Arab Emirates supports green energy transition in the Caribbean

ข่าวเด่น
2019-05-31   421 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-31

Þingvellir National Park: The Birthplace of Iceland

00:19:35
ความงามของธรรมชาติ

Þingvellir National Park: The Birthplace of Iceland

A unique gem and celebrated place of Icelandic pride, the Pingvellir National Park. Blessed with historical and cultural significance, geological uniqueness, natural beauty, and abundant flora and fauna. Many Icelanders consider Pingvellir a sacred place. Every summer, people from all around Iceland would travel to Pingvellir primarily for the assembly. With the Alping being created on the principles of democracy, unity, freedom, and peace, for centuries, Pingvellir has brought people together.
ความงามของธรรมชาติ
2019-05-29   1189 รับชม
ความงามของธรรมชาติ
2019-05-29

Tonga advances in renewable energy

00:00:57
ข่าวเด่น

Tonga advances in renewable energy

ข่าวเด่น
2019-05-29   37 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-29

EU commits to reducing C02 emission of larger vehicles

00:01:07
ข่าวเด่น

EU commits to reducing C02 emission of larger vehicles

ข่าวเด่น
2019-05-25   913 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-25

South Africa introduces recycled plastic road

00:01:16
ข่าวเด่น

South Africa introduces recycled plastic road

ข่าวเด่น
2019-05-25   738 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-25

Public schools in New York City adopt Meatless Mondays

00:01:10
ข่าวเด่น

Public schools in New York City adopt Meatless Mondays

ข่าวเด่น
2019-05-25   1112 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-25

Finland to forego coal for environment

00:01:00
ข่าวเด่น

Finland to forego coal for environment

ข่าวเด่น
2019-05-23   1205 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-23

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 4 of 4

00:20:01
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 4 of 4

Due to global warming and climate change, the water level gets too high or too low in the habitat, so the White Cranes can’t find enough eelgrass to eat. Then they move out of their habitat center to look for food, causing conflict between humans and the cranes. This might be the reason their appearance has been newly recorded in the last two years in Japan, Taiwan (Formosa), and Hong Kong. In Spring, the cranes start to fly to the north, leaving Poyang Lake as their winter habitat and flying for 2,000 km towards the northeast to Momege Nature Reserve in Jilin Province of Northeast China.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-22   2250 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-22

EU funds green energy program in the Gambia

00:01:08
ข่าวเด่น

EU funds green energy program in the Gambia

ข่าวเด่น
2019-05-22   1184 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-22

US scientists get closer to converting algae into fuel

00:01:01
ข่าวเด่น

US scientists get closer to converting algae into fuel

ข่าวเด่น
2019-05-21   779 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-21

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 3 of 4

00:20:00
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 3 of 4

When I look back at this story again today, I realize it's not just about the little crane's amazing journey, but about mine as well. It was a turning point in my life. Because of this little crane, I had the chance to see through his eyes. I went to his habitat, the place to spend the winter, and the place where he was born. I visited Siberia, Poyang Lake, and Momoge. I learned about the harsh environment of his habitat. It's very difficult.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-20   2214 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-20

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 2 of 4

00:18:41
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 2 of 4

The little crane is really intelligent. When I met him at the farm, he stood on the ridge and called "jiu jiu-jiu," "jiu jiu-jiu." One "Jiu" and then two more. He would call like that. How strange! He's very intelligent and sensitive. When the lotus flowers are blossoming, there are many tourists. The little crane wanted to peck at people all the time. But when I went to him and scolded him, he did somewhere else. It's true. This little crane is like a person and understands people.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-15   2899 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-15

Italian bookstore teaches recycling habit to youngsters

00:01:03
ข่าวเด่น

Italian bookstore teaches recycling habit to youngsters

ข่าวเด่น
2019-05-13   1182 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-13

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 1 of 4

00:17:21
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา

Heavenly Messenger: How One Small Siberian Crane Transformed Taiwan (Formosa), Part 1 of 4

The migratory birds begin to fly to the south, looking for a warm habitat. This is the first Siberian crane to visit Taiwan(Formosa). Mr. Zheng Jun-Huang, a kind-hearted farmer who grows vegetables without using pesticides. Therefore, Mr. Huang’s farm has become the favorite dwelling place of the little crane. “Hero” plans to grow Mr. Huang’s Xionghe Rice through contract production, hoping to bring more good responses, attract. In the future, using no fertilizers, pesticides, or herbicides. So, you can see that the little crane is flying freely here.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-13   2734 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-05-13

Dubai sets up solar panels for homes

00:00:59
ข่าวเด่น

Dubai sets up solar panels for homes

ข่าวเด่น
2019-05-13   1498 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-13
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์