การสร้าง การรอคอย หรือความสนุกสนาน?

คุณเป็นผู้สร้างหรือผู้คำนึงถึงสันติภาพไหม?

มากับเราทางช่องทีวีนี้เพื่อเป็นสักขีพยานแก่วิธีการแห่งสันติภาพและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

สำรวจช่องทีวี

Supreme Master Ching Hai Day, Celebrating Unconditional Goodness

00:26:39
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง

Supreme Master Ching Hai Day, Celebrating Unconditional Goodness

I wish the whole world and the entire universe a Happy Supreme Master Ching Hai Day. The Ching Hai Day is not only my day. It's your day. It's everyone's day! Everyone that did something good to your neighbors, to your pets, to the neighbor's pets, to the animals outside in the wild; anyone that helped any other beings, or respected and loved any other beings, including the non-sentient beings such as trees, plants, whenever possible; to them belong the Ching Hai Day.
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2019-02-22   2707 รับชม
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2019-02-22

Be Vegan, Make Peace - Positive Changes Bring a Peaceful World

00:12:18
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Be Vegan, Make Peace - Positive Changes Bring a Peaceful World

Today, we will meet some of these young heroes, who are taking innovative action towards protecting animal rights, creating awareness about the effects on the world from climate change, as well as educating the public and their governments about these issues, whilst promoting loving kindness towards one another. Because the vegan lifestyle carries such a powerful energy - all positive, all loving, all constructive, all blessing, all intelligence - that could melt all the negative energy away, destroy it forever, and neutralize the destructive forces in our environment and in our lives in the shortest time that you could imagine, and then replace them with constructive energy and peaceful vibrations.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-10-03   268 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-10-03

EUROPEAN UNION provides funds to help refugees in North Africa

00:01:19
ข่าวเด่น

EUROPEAN UNION provides funds to help refugees in North Africa

ข่าวเด่น
2019-09-21   156 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-21

Rural Bangladesh women receive welfare support

00:01:14
ข่าวเด่น

Rural Bangladesh women receive welfare support

ข่าวเด่น
2019-09-19   58 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-19

Turkey sends aid worldwide

00:01:29
ข่าวเด่น

Turkey sends aid worldwide

ข่าวเด่น
2019-09-17   37 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-17

Heaven-Inspired Sculptor: Constantin Brâncuşi of Romania

00:19:12
รูปแบบแห่งความสำเร็จ

Heaven-Inspired Sculptor: Constantin Brâncuşi of Romania

Welcome to this week’s episode of Models of Success, featuring Constantin Brâncuşi, an extraordinary sculptor from Romania. Constantin Brâncuşi, widely known simply as Brâncuşi, was born in 1876 in the beautiful region of Oltenia, Romania. We spoke to Dr. Sanda Miller, Senior Lecturer in Media and Visual Arts at Southampton Solent University in the United Kingdom and the author of "Constantin Brâncuşi, A Survey of His Work," who told us more about the life and works of this renowned artist.
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2019-09-14   202 รับชม
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2019-09-14

QATAR assists Syrian refugees

00:01:15
ข่าวเด่น

QATAR assists Syrian refugees

ข่าวเด่น
2019-09-11   52 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-11

JAPAN provides aids to help children in Sierra Leone

00:01:06
ข่าวเด่น

JAPAN provides aids to help children in Sierra Leone

ข่าวเด่น
2019-09-11   28 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-11

United Nations supports sustainable development worldwide

00:01:28
ข่าวเด่น

United Nations supports sustainable development worldwide

ข่าวเด่น
2019-09-09   78 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-09

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

00:22:30
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

Dr. Chau is the founder and chairman of the Hong Kong Vegetarian Society and owner of the Greenwoods Raw Cafe – the first raw vegan restaurant in Hong Kong. He is a high-profile promoter of green living and the benefits of a vegan lifestyle, and also runs raw-vegan food preparation classes. Accompanied by Chef Pak Ho from the Greenwoods Raw Cafe, Dr. Chau also previously showed us how to prepare raw vegan sautéed vegetables. Today, they will demonstrate how to make the mouth-watering and spicy raw vegan dan-dan noodles followed by the delicious Hong Kong-style nut milk tea.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-09-08   1783 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-09-08

Refugee acceptance increases in Canada

00:01:27
ข่าวเด่น

Refugee acceptance increases in Canada

ข่าวเด่น
2019-09-06   48 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-06

Colombia receives humanitarian assistance from Korea

00:01:10
ข่าวเด่น

Colombia receives humanitarian assistance from Korea

ข่าวเด่น
2019-09-06   39 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-06

Homeless shelter in New Zealand reopens after renovations

00:01:15
ข่าวเด่น

Homeless shelter in New Zealand reopens after renovations

ข่าวเด่น
2019-09-03   51 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-03

Veggie Channel - Paving the Compassionate Road to a Vegan Italy, Part 3 of 3

00:22:59
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Veggie Channel - Paving the Compassionate Road to a Vegan Italy, Part 3 of 3

We should help anyone in need but I don’t think that we should limit our compassion and our kindness to only human beings, but to extend it to all beings because the truth is that we are all connected, that we are all one. That when we hurt an animal we ultimately hurt ourselves. We encourage you to explore Veggie Channel to discover your own favorites and share them with your family and friends. Veggie Channel has definitely been a significant part of putting Italy on the map of veganism! If on the planet people all began to eat a plant-based diet, the problem of global warming would simply end. We must tell this to the world.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-09-03   522 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-09-03

Shining World Invention Award: Paveco

00:16:36
รางวัลโลกจรัสแสง

Shining World Invention Award: Paveco

In July 2016, the wise government of Morocco implemented operation “Zero Mika” to eliminate single-use plastic bags. “Mika” is the Arabic word for plastic. This operation has opened a door for new eco-friendly materials to be developed and introduced to the market, steering people towards new choices that are good for our planet. A Moroccan student, Saif Eddine Laalej, invented an eco-friendly paving building material called Paveco that became a finalist of the ENCGT’s Enactus Social Cup competition. In recognition of his brilliant eco-innovation, Supreme Master Ching Hai graciously presented the Shining World Invention Award to Saif Eddine Laalej.
รางวัลโลกจรัสแสง
2019-09-03   452 รับชม
รางวัลโลกจรัสแสง
2019-09-03

CHINA sends rice to drought afflicted Kenya

00:01:02
ข่าวเด่น

CHINA sends rice to drought afflicted Kenya

ข่าวเด่น
2019-08-19   126 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-19

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 2 of 2 – Indigenous Vegan Chili & Grandma’s Choctaw-Muskogee Vegan Cobbler

00:21:13
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 2 of 2 – Indigenous Vegan Chili & Grandma’s Choctaw-Muskogee Vegan Cobbler

Do you know that singing positive words of thanks and gratitude while preparing our food creates divine loving energy? Are you interested in knowing how the Indigenous people of Choctaw Muskogee Yamassee Nation do it? It is our honor to have Chief and Chef Rawsheed Stone Coyote show us how to make another two delicious vegan cuisines, Indigenous Chili and Choctaw-Muskogee Cobbler.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-18   1210 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-18

Qatar Charity builds villages for refugees

00:00:57
ข่าวเด่น

Qatar Charity builds villages for refugees

ข่าวเด่น
2019-08-17   119 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-17

Saudi Arabian charity sets world record in doing good

00:01:09
ข่าวเด่น

Saudi Arabian charity sets world record in doing good

ข่าวเด่น
2019-08-15   120 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-15

Nandini Gulati – Author and Mind, Body, Health Coach

00:18:29
คนดังวีแกน

Nandini Gulati – Author and Mind, Body, Health Coach

We have seen that when people go on a vegan diet, and especially a wholefood plant-based diet, they can improve so many conditions. But what stops them from going vegan? Or what stops them from caring for their bodies? Thank you Nandini Gulati for helping people to understand that the mind, body and heart are all part of our well-being, and that a truly compassionate heart easily embraces veganism. May your “Guilt-Free Vegan” cookbook help countless people embrace a kinder and healthy way of living!
คนดังวีแกน
2019-08-15   1446 รับชม
คนดังวีแกน
2019-08-15

Businessman from Bahrain helps Peruvian boy after watching video clip

00:01:07
ข่าวเด่น

Businessman from Bahrain helps Peruvian boy after watching video clip

ข่าวเด่น
2019-08-14   589 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-14

Kindhearted man brings joy to underprivileged children in Turkey

00:01:54
ข่าวเด่น

Kindhearted man brings joy to underprivileged children in Turkey

ข่าวเด่น
2019-08-12   562 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-12
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์