ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่ ถึง
ชีวิตของนักบุญ

Learn from the extraordinary lives and universal teachings of Enlightened Masters and spiritual teachers and their selfless dedication to uplift souls and humanity as a whole.

อาจารย์ผู้รู้แจ้งที่ได้รับการเคารพ ปตัญชลี (นักมังสวิรัติ) และพระสูตรโยคะ

00:16:43

อาจารย์ผู้รู้แจ้งที่ได้รับการเคารพ ปตัญชลี (นักมังสวิรัติ) และพระสูตรโยคะ

“โยคะทำให้คุณ เข้าสู่เวลาปัจจุบัน สถานที่เดียวที่ชีวิตดำรงอยู่” – ปตัญชลี (นักมังสวิรัติ)
ชีวิตของนักบุญ
2020-03-29   262 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2020-03-29

พระสมณะเจ้า มารปะ ลอตซาวา (มังสวิรัติ) : อาจารย์คนสำคัญของ ชาวพุทธนิกายทิเบต ตอนที่ 4/4

00:14:04

พระสมณะเจ้า มารปะ ลอตซาวา (มังสวิรัติ) : อาจารย์คนสำคัญของ ชาวพุทธนิกายทิเบต ตอนที่ 4/4

นี่คือคำยกย่องของเรา แด่มารปะ ผู้ยิ่งใหญ่ มันเหมือนกับการสวดมนต์ เขาคือ ริมโป จิมโป ซึ่งหมายถึง เขาคือผู้ที่กล้าหาญและไม่กลัว
ชีวิตของนักบุญ
2020-02-02   287 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2020-02-02

พระสมณเจ้า มาร์ปะ ลอตซาวา (นักมังสวิรัติ) : อาจารย์คนสำคัญของ ชาวพุทธนิกายทิเบต ตอนที่ 3/4

00:15:00

พระสมณเจ้า มาร์ปะ ลอตซาวา (นักมังสวิรัติ) : อาจารย์คนสำคัญของ ชาวพุทธนิกายทิเบต ตอนที่ 3/4

เมื่อมิลาเรปะ ได้ยินชื่อของ “มาร์ปะ” เขารู้สึกถึงความตื่นเต้น บางอย่าง ความรู้สึกที่เป็นสุข ไหลผ่านทั่วร่างของเขา
ชีวิตของนักบุญ
2020-01-26   1075 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2020-01-26

หลวงพ่อ มารปะ ลอตซาวา (มังสวิรัติ):อาจารย์ชาวพุทธที่โดดเด่นในทิเบต ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:15:23

หลวงพ่อ มารปะ ลอตซาวา (มังสวิรัติ):อาจารย์ชาวพุทธที่โดดเด่นในทิเบต ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

มีปาฏิหาริย์มากมาย เช่นนี้ ณ เวลานั้น เขาเคย มาเนปาลผ่านอินเดีย ครั้งหนึ่งในขณะที่กำลังกลับ จากเนปาลเขาต้อง ข้ามแม่น้ำโกศิ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่า เขาข้ามแม่น้ำนั้น ในก้าวกระโดดเดียว
ชีวิตของนักบุญ
2020-01-19   280 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2020-01-19

ท่านอาจารย์ที่เคารพ มารปะ ลอตซาวา(มังสวิรัติ): อาจารย์ชาวพุทธที่โดดเด่น ในทิเบต ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:14:28

ท่านอาจารย์ที่เคารพ มารปะ ลอตซาวา(มังสวิรัติ): อาจารย์ชาวพุทธที่โดดเด่น ในทิเบต ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

ค้นหาธรรมะ มารปะ ลอตซาวาที่มุ่งมั่น เดินทางมากกว่า 700 ไมล์ เพื่อให้พบอาจารย์ นาโรปะ เผชิญหน้ากับความยากลำบาก และอันตรายอย่างยิ่งยวด ระหว่างทาง
ชีวิตของนักบุญ
2020-01-12   323 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2020-01-12

อาจารย์ที่เคารพเหงียนถั่นนาม :ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:21

อาจารย์ที่เคารพเหงียนถั่นนาม :ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

อาจารย์มะพร้าว สอนลูกศิษย์อย่างเคร่งครัด ให้หมั่นเพียรสวดภาวนา เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ เป็นศิริมงคลแก่ชุมชน
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-23   289 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-23

อาจารย์ที่เคารพ เหงียนถั่นนาม : ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:11

อาจารย์ที่เคารพ เหงียนถั่นนาม : ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

ทุกคืน เขานั่งสมาธิ อยู่บนยอดตึก เขาอยู่ด้วยผลไม้ และดื่มน้ำมะพร้าว ต่อมาผู้แสวงหาสัจธรรมที่จริงใจ จากทั่วประเทศ ได้ยินเรื่องราวของเขา และมีคนมาเยี่ยม สถานที่ของเขามากขึ้นเรื่อย ๆ
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-20   312 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-20

ต้าจู่ ฮุ่ยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:14:18

ต้าจู่ ฮุ่ยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

ผ่านอันตรายและความทุกข์ อันมากมาย มหาอาจารย์ฮุ่ยเข่อ ปกป้องธรรมวิถีลับของสวรรค์ อย่างเสียสละ เพื่อสรรพสัตว์หลุดพ้น
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-17   429 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-17

ต้าซู ฮุยเขอ (วีแกน): ที่น่าเคารพผู้พิทักษ์ธรรมะเซ็น ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:14:21

ต้าซู ฮุยเขอ (วีแกน): ที่น่าเคารพผู้พิทักษ์ธรรมะเซ็น ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma earnestly told Him, “In the past, Shakyamuni Buddha passed down the Supreme Method to Mahākāśyapa. It has then gone through many generations before it was passed down to me. Now, I pass it to you.” Having received the mantle, Dazu Huike became the second Patriarch of Chinese Zen. As per the Venerated Patriarch Bodhidharma’s instructions, Dazu Huike practiced for 40 years in Seclusion before He risked His safety and went out. He first gave discourses at Shaolin Temple. In 582 A.D., Dazu Huike passed down the mantle, robe, bowl, and sutras to Jianzhi Sengcan in Sikong Mountain.
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-10   1952 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-10

ต้าจู่ ฮ่วยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:15:13

ต้าจู่ ฮ่วยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The Venerated Dazu Huike, the Second Chinese Patriarch of Buddhism, was born in the city of Hulao. He became a monk at the age of 30, received the name Shenguang, meaning “God’s Light.” Let’s continue our story about Master Huike and His encounter with Bodhidharma. While Dazu Huike was teaching under name of Shenguang, He noticed that Bodhidharma sometimes nodded His head, and sometimes shook His head. Shenguang asked, “Have I said anything wrong?” “Although it is well said, what use is it?” It was December of 528 AD, and there was heavy snowfall on Mount Song. Seeking the Dharma, Shenguang trekked through the wind and snow with no regard to the freezing weather. Shenguang dared not disturb His meditation and stood amidst the heavy snow for the whole night. …Shenguang immediately used His knife to cut off His left arm, to show His determination to seek the Truth. Patriarch Bodhidharma was touched by Shenguang’s determination and accepted Him as a disciple.
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-01   581 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-01

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี (มังสวิรัติ) : ปูเส้นทางแห่งรัก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:15:04

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี (มังสวิรัติ) : ปูเส้นทางแห่งรัก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

We had the honor of visiting the Sanctuary of the Stripping and learning more about Saint Francis from Brother Carlos, the vice parish priest of Santa Maria Maggiore. So, we want our shrine, with the grace of God and the help of Saint Francis, to become a door, to help us move on in a new way. Because we also need today’s stripped, freed people, as long as you can clothe yourself with Christ. It is a stripping. Undress yourself. It is an opportunity to bring the poor into the heart, the last ones, the sick, the wife, the daughters, the husband, and sometimes, you will find God.
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-20   306 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-20

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 3 of 4 (INT)

00:15:26

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 3 of 4 (INT)

From His stripping on, Francis will not put a penny in His pocket and will ask the friars to do the same. And so in this place, it remains clear that it is not true that what makes the world turn is money, but it is love. It must be so. We have not been created for the good of this world, but the good of this world is at the service of the human being, especially those who need it most. And so, Francis will help us to rediscover the joy of being children of God and brothers of all. Peace and love.
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-13   288 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-13

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 2 of 4 (INT)

00:16:06

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 2 of 4 (INT)

“Praised be You, my Lord, for those who give pardon for Your love, and who sustain Your infirmities and tribulations, as in so doing, blessed are those who endure in peace, who by You, Most High, will be crowned.” It is true; He called the animals His brothers, perhaps the first person in history who called the animals brothers. And this is a very strong thing that makes you understand the soul of Francis. There was a connection with the Creator of everything, the Father of everything, who wants all His creatures to live together.
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-06   297 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-06

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 1 of 4 (INT)

00:15:07

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 1 of 4 (INT)

The venerated Saint Francis of Assisi is greatly admired for His love of peace and for all of God’s creations, a true champion of the Earth. His dedication and faith towards God was expressed through His reverence for all living creatures as brothers and sisters. As the Patron Saint of animals and ecology, He delivered sermons to animals and showed compassion for the unwell and underprivileged. The life of Saint Francis is celebrated on October 4th each year. On this special day, Catholic and Anglican churches traditionally hold a ceremony to bless the animals.
ชีวิตของนักบุญ
2019-09-29   591 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-09-29

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 2 of 2

00:14:26

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 2 of 2

During His meditation, Swami Vivekananda concluded that only with the renewal and restoration of the people’s highest spiritual consciousness could India rise again. He reminded them: “Religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, not even in reasoning. It is being and becoming.” “You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.”
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-18   1423 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-18

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

00:13:40

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

Swami Vivekananda was a 19th-century Indian Hindu monk and venerated spiritual leader. A principal disciple of Venerable Ramakrishna Paramahansa, founder of the Ramakrishna Order, Swami Vivekananda played a key role in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. He preached the importance of Self-realization and contemplating on God within.
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-11   2219 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-11

Satguru Kabir the Weaver Saint: Interview with Dr. Jagessar Das, Part 3 of 3

00:17:33

Satguru Kabir the Weaver Saint: Interview with Dr. Jagessar Das, Part 3 of 3

In Satguru Kabir's world, all life is the interplay of two spiritual principles: the individual soul (Jivatma) and the Supreme Godhead (Paramatma). “I care not if you call me Moral or immoral, Nor do I care if I am Honorable or dishonorable. I am steadfast in my faith upon one, the Father, yours and mine.” We are honored to continue our interview with Dr.Jagessar Das, founder of the Guru Kabir Association of Canada, as he shares more about the spiritual life and work of the venerated Satguru Kabir.
ชีวิตของนักบุญ
2019-07-05   3828 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-07-05

Satguru Kabir the Weaver Saint: Interview with Dr. Jagessar Das, Part 2 of 3

00:18:31

Satguru Kabir the Weaver Saint: Interview with Dr. Jagessar Das, Part 2 of 3

Satguru Kabir is considered one of India’s most popular Saints and greatest poets. Clever, wise, and with a keen sense of humor, He helped narrow the distance between the Hindus and Muslims. Kabir spoke out against the pretensions and delusions of empty orthodoxies. Kabir said: “You do not know the One that you are, and you’re trying to know everything else. What benefit is that to you? That One is you, God dwelling in you.” His teachings mainly embodied in inspirational songs and poems. Some of His verses are included in the Adi Granth, the sacred scripture of Sikhism.
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-30   3291 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-30

Satguru Kabir the Weaver Saint: Interview with Dr. Jagessar Das, Part 1 of 3

00:19:16

Satguru Kabir the Weaver Saint: Interview with Dr. Jagessar Das, Part 1 of 3

Satguru Kabir is considered one of India’s most popular Saints and greatest poets. Clever, wise, and with a keen sense of humor. At a young age, He was drawn to the great Bhakti Saint Ramananda of North India, who preached perfect love for God and the universal brotherhood of humankind. Our special guest Dr.Jagessar Das, he is also the founder of the Guru Kabir Association of Canada. Dr.Jagessar Das shared his knowledge on Satguru Kabir, beginning with a recitation of an insightful poem by the great weaver Saint.
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-23   4525 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-23

The Grand Master Kūkai: Founder of Esoteric Shingon Buddhism

00:15:58

The Grand Master Kūkai: Founder of Esoteric Shingon Buddhism

During his intense spiritual quest, he had a vision: a being appeared to him in the form of a man and told him that what he sought could be found in the Mahavairocana text. In order to gain a fuller understanding of this tantric Buddhist text, Kūkai decided to visit China. In 804, at 31, Kūkai undertook a dangerous voyage, crossing the Sea of Japan to study with the great masters in China and bring the teachings back home. His destination was Chang’an, the capital of the Tang dynasty and the center of Buddhist learning of Asia.
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-02   4497 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-02
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย