ที่นี่ คุณจะพบเรื่องราวต่าง ๆ ทางจิตวิญญาณของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย วิธีการปฏิบัติทางวิญญาณที่หายากและเปิดเผยของพวกเขาจากพระคัมภีร์คลาสสิกและหลักคำสอนของนักปราชญ์ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแสงของปัญญาของพวกเขาเดินทางผ่านกาลเวลาด้วยวิธีการมากมาย ขณะเดียวกันทะนุบำรุงเมล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญาณที่ปรารถนาที่จะงอกงาม นำทางวิญญาณให้ผ่านพ้นอุปสรรคกีดขวางของความโง่เขลา และผลกรรมสนอง และยอมให้พวกเขาเติบโตและได้พบกับโลกใหม่ที่สดใสกว่า

สำรวจช่องทีวี

ประสบการณ์ในจิตสำนึกจักรวาล : คัดมาจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยบรมหรรษา โยคะนันดา ตอนที่ 1 ของ 2

00:22:15
ถ้อยคำแห่งปัญญา

ประสบการณ์ในจิตสำนึกจักรวาล : คัดมาจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยบรมหรรษา โยคะนันดา ตอนที่ 1 ของ 2

“ความสุขท่วมท้นดั่งห้วงมหรรณพ สงบฝั่งเวิ้งว้างแห่งวิญญาณฉัน พระจิตของพระเจ้า ฉันตระหนักในปิติไม่สิ้นสุด กายพระองค์คือสสารแห่งแสง อันนับไม่ถ้วน จักรวาลทั้งหมด สว่างเรืองรอง ดั่งเมืองเห็นแต่ไกลยามค่ำคืน เปล่งแสงอยู่ใน ตัวตนอนันตกาลของฉัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-02   226 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
วรรณกรรมยกระดับ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
วรรณกรรมยกระดับ
2019-07-27   2355 รับชม
วรรณกรรมยกระดับ
2019-07-27

คำทำนายแห่งยุคทองตอนที่ 63 - อลิซ ไบลี่ย์ ในการปรากฏตัวของพระคริสต์

00:29:36
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา

คำทำนายแห่งยุคทองตอนที่ 63 - อลิซ ไบลี่ย์ ในการปรากฏตัวของพระคริสต์

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spiritual mission of Supreme Master Ching Hai. "His reappearance and His consequent work cannot be confined to one small locality or domain unheard of by the great majority, as was the case when He was here before. The radio, the press and the dissemination of news will make His coming different to that of any previous Messenger." "He is the embodiment of freedom, and the Messenger of Liberation. He stimulates the group spirit and the group consciousness..." "He may reappear in a totally unexpected guise; who is to say whether He will come as a politician, an economist, a leader of the people (arising from the midst of them), a scientist or AN ARTIST?"
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2019-11-10   468 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2019-11-10

ต้าซู ฮุยเขอ (วีแกน): ที่น่าเคารพผู้พิทักษ์ธรรมะเซ็น ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:14:21
ชีวิตของนักบุญ

ต้าซู ฮุยเขอ (วีแกน): ที่น่าเคารพผู้พิทักษ์ธรรมะเซ็น ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma earnestly told Him, “In the past, Shakyamuni Buddha passed down the Supreme Method to Mahākāśyapa. It has then gone through many generations before it was passed down to me. Now, I pass it to you.” Having received the mantle, Dazu Huike became the second Patriarch of Chinese Zen. As per the Venerated Patriarch Bodhidharma’s instructions, Dazu Huike practiced for 40 years in Seclusion before He risked His safety and went out. He first gave discourses at Shaolin Temple. In 582 A.D., Dazu Huike passed down the mantle, robe, bowl, and sutras to Jianzhi Sengcan in Sikong Mountain.
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-10   579 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-10

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 4 ของ 4 ตอน July 28, 2019

00:36:53
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 4 ของ 4 ตอน July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but to spread love. In physical means, so that Hong Kong has more peace, more love. It’s not the money that I give. It’s the love and the peace through that gift. It’s not the food that I bring to them, it is the love that I give also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-10   1192 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-10

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติสุข ตอนที่ 4 จาก 4 - อิสลาม

00:11:51
ถ้อยคำแห่งปัญญา

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติสุข ตอนที่ 4 จาก 4 - อิสลาม

Today, we invite you to kindly join us in the following sacred prayers for peace from lslam. Saum (Fasting) A prayer by Hazrat Inayat Khan. “Praise be to Thee, Most Supreme God. …Draw us closer to Thee every moment of our lives, Until in us be reflected Thy Grace, Thy Glory, Thy Wisdom, Thy Joy, and Thy Peace. Amen.” To conclude our program, let’s listen to a meaningful insight from Supreme Master Ching Hai regarding the best prayer to truly bring about peace for ourselves and in our world. “The secret of response to prayers lies in the way we walk our lives. We must walk the way of love if we want to see love. We must walk the way of Heaven if we want to experience Heaven.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-09   147 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-09

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 3 ของ 4 ตอน July 28, 2019

00:35:03
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 3 ของ 4 ตอน July 28, 2019

Actually, humans should be the most merciful because we are the highest. As you can see, no other beings are more competent than us, right? Our minds are intelligent, and we can invent many high-tech tools to make our lives more and more comfortable. Animals cannot do that. They can only rely on nature. They rely on Heaven to give them food. I really wish our planet well, and the world will become more open, tolerant, and peaceful. For that, I am continuing to put in effort. Not just for humans only, but for the helpless and beautiful animals who share our world, but not share our privilege.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-09   904 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-09

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติ ตอนที่ 3 ของ 4 – พุทธศาสนา

00:15:35
ถ้อยคำแห่งปัญญา

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติ ตอนที่ 3 ของ 4 – พุทธศาสนา

For millennia, Buddhism has been a beacon of peace. The Noble Eightfold Path, taught by the Worshipped Lord Shakyamuni Buddha, helps humans bring happiness not only to themselves but also to other beings, thus creating peace for all. A Buddhist affirmation in the True Pure Land Buddhist tradition. “…I will try to be kind and gentle to every living thing, and protect all who are weaker than myself. I will try to think pure and beautiful thoughts, to say pure and beautiful words, and to do pure and beautiful deeds, knowing that on what I do now my happiness and misery depends. May every link in Lord Buddha’s golden chain of love become bright and strong and may we all attain perfect peace.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-08   216 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-08

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 2 ของ 4 ตอน July 28, 2019

00:38:24
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 2 ของ 4 ตอน July 28, 2019

Over the decades, how much have I told you about loving others, and loving and respecting other sentient beings? Have I told you? (Yes.) You also know that recently, a few weeks ago, I went into retreat for animals. It's not like I didn't set an example of how I treat my dogs. Everybody knows how I treat my dogs, right? Whatever we do, just imagine it's us. Anything that we don't want to happen to ourselves or have other people do to us, then we don't treat others like that, and it would be OK. It's a very simple concept.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-08   1016 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-08

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 1 ของ 4 ตอน July 28, 2019

00:35:45
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เผยแพร่ความรักและช่วยกันและกันเพื่อ โลกที่สงบสุขตอนที่ 1 ของ 4 ตอน July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-07   1483 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-07

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 2 จาก 2

00:14:34
ถ้อยคำแห่งปัญญา

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 2 จาก 2

The advantage of the ideal theory over the popular faith, is this, that it presents the world in precisely that view which is most desirable to the mind. It is, in fact, the view which Reason, both speculative and practical, that is, philosophy and virtue, take. For, seen in the light of thought, the world always is phenomenal; and virtue subordinates it to the mind. Idealism sees the world in God. It beholds the whole circle of persons and things, of actions and events, of country and religion, not as painfully accumulated, atom after atom, act after act, in an aged creeping Past, but as one vast picture, which God paints on the instant eternity, for the contemplation of the soul.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-07   116 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-07

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 1 จาก 2

00:13:43
ถ้อยคำแห่งปัญญา

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 1 จาก 2

Ralph Waldo Emerson was a renowned 19th-century American essayist, philosopher, lecturer, poet, and a leader of the transcendental philosophical movement. Emerson is most famous for his essays, through which he expresses ideas of freedom, spirituality, individuality, the great ability of humans to realize almost everything, and the relationship between the soul and the surrounding world. Today we read a chapter from "Nature" titled "Idealism," about how ideal the connection between spirit and nature, between soul and matter, could be. In our spiritual awakening, we are to realize the ultimate oneness and purpose of all things that we've known in experience.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-06   163 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-06

ข้อมูลเชิงลึกของชาวมายันในปัจจุบัน: สัมภาษณ์กับ เอมมี่ ซานติ & โจเซ ปู มูโนซ ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:13:33
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์

ข้อมูลเชิงลึกของชาวมายันในปัจจุบัน: สัมภาษณ์กับ เอมมี่ ซานติ & โจเซ ปู มูโนซ ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

As Emy and Jose explain, the Mayan calendar has many fascinating insights into our planet’s Golden Age. “And what we call the Golden Age, that started in 2012. Again, we call it Oxlajuj Baktun. It’s the Period of Illumination. And the second thing that they said after the female nation and the leaders taking us into galactic harmony, was that for peace to be in our hearts first somewhere on this planet in the 3D world, we need two requirements: One of them is Korea needs to be one, living in peace. The other one is: Israel and Palestine have to live side-by-side in peace. For that to happen, as we know, right now, before anything else in history, we are getting there closer.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-11-06   164 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-11-06

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: อตุลาห์ลูกศิษย์ฆราวาสตอนที่ 4 ของ 4 ตอน Sep. 21, 2015

00:41:04
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: อตุลาห์ลูกศิษย์ฆราวาสตอนที่ 4 ของ 4 ตอน Sep. 21, 2015

พระเจ้าจะปรากฏบนโลก แต่มองไม่เห็น บางคนอาจจะมองเห็นได้ โอเค? และคนกลุ่มนั้น ก็จะไม่ถูกมองเห็นด้วย พวกเขาไม่ต้องการร่างกาย บางทีบางครั้ง พวกเขาใช้ร่างกาย ไปทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ให้พรหรืออะไรบางอย่าง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-06   732 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-06

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 2 จาก 2

00:13:52
ถ้อยคำแห่งปัญญา

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 2 จาก 2

The black drop sank in Ansumati’s bosom, advancing with ten thousand round about it. Indra with might longed for it as it panted. Flying in terror from the snort of Vritra (negative force represented by a serpent), all deities who were thy friends forsook Thee. So, Indra, with the Maruts (storm deities) be Thy friendship: in all these (spiritual) battles Thou shalt be the victor. The old hath waked the young Moon from his slumber who runs his circling course with many round him. Behold the God’s high wisdom in its greatness: he who died yesterday, today is living. Then, at Thy birth, Thou wast the foeman, Indra, of those the seven who ne’er had met a rival. The hidden pair, Heaven and the Earth, Thou foundest, and to the mighty worlds Thou gavest pleasure.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-05   145 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-05

“สันติภาพโลกที่ร่วมกัน” การเฉลิมฉลองในเกาหลี ตอนที่ 3 ของ 8 ตอน

00:31:36
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์

“สันติภาพโลกที่ร่วมกัน” การเฉลิมฉลองในเกาหลี ตอนที่ 3 ของ 8 ตอน

"All animals or even trees, they are blessing us every day. Without their peaceful benevolent energy, our planet could not sustain in general." "If we truly think about it, then we know that veganism surely is the way to more everlasting peace.” “We must remember our Buddha Nature inside and the Kingdom of God within us and act according to that principle: noble, courageous, heroic, compassion, loving kindness.” Now, we will start the main concert, “United Peaceful World,” honoring International Artist Day. The first on stage is “Spring of My Hometown” and “Arirang of Peace.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-11-05   294 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-11-05

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: อตุลาห์ลูกศิษย์ฆราวาสตอนที่ 3 ของ 4 ตอน Sep. 21, 2015

00:32:53
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: อตุลาห์ลูกศิษย์ฆราวาสตอนที่ 3 ของ 4 ตอน Sep. 21, 2015

“มันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว อตุลาห์ นี่ไม่ใช่แค่ในวันนี้: พวกเขาตำหนิคนที่เอาแต่เงียบ พวกเขาตำหนิคนที่ พูดมาก พวกเขาตำหนิคนที่ พูดน้อยเกินไปด้วย ไม่มีใคร ในโลกไม่ถูกตำหนิ”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-05   603 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-05

Take Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

00:10:13
ข่าวเด่น

Take Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

On Tuesday, October 29, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai delighted and warmed the hearts of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with an impromptu conference. Master spoke about Her most recent Retreat. Our Loving Master also called on us to be bold and do what we can to help save the animals and the planet. “Wherever you go, wherever you are, whenever you can by showing them the benefit of the vegan diet.”
ข่าวเด่น
2019-11-04   6561 รับชม
ข่าวเด่น
2019-11-04

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 1 จาก 2

00:13:50
ถ้อยคำแห่งปัญญา

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 1 จาก 2

Hinduism is believed to be one of the oldest living religions on Earth. One of the most cherished values of Hinduism is “ahimsa,” or non-violence. An example of this is how ahimsa is honored through a vegetarian diet, which shows compassion to all beings. Today we present Hindu hymns from the Sama Veda praising Indra, the king of the highest Heaven. “The well Thou clavest, settest free the fountains, and gavest rest to floods that were obstructed. Thou, Indra, laying the great mountain open, slaying the Ddnava, didst loose the torrents. When we have pressed the juice we laud Thee, Indra, most valorous.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-04   101 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-04

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างสมองและจิตสำนึกตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:15:00
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างสมองและจิตสำนึกตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Where does that come from? Is the thought coming from the individual? So, an analogy I like to use is the Sun and clouds. So, the Sun being consciousness and clouds being our mental state or our brain, things that are blocking the rays of consciousness to come in. And when we do things like meditate or a near-death experience is maybe the best example where all the clouds go away. There are ways of removing clouds so that more rays of consciousness come in. But I think methods like meditation, sensory deprivation, yoga, these are ways to remove some of the clouds and then maybe we get a spark of creativity and we don't know where it came from, but it's kind of that ray of consciousness getting in.
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-11-04   372 รับชม
วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ
2019-11-04

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: อตุลาห์ลูกศิษย์ฆราวาสตอนที่ 2 ของ 4 ตอน Sep. 21, 2015

00:37:45
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: อตุลาห์ลูกศิษย์ฆราวาสตอนที่ 2 ของ 4 ตอน Sep. 21, 2015

สมอง สมองที่ไร้เหตุผลเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ มันยังก่อให้เกิด ปัญหามากมายสำหรับเรา สมองนี้เป็นระบบที่ซับซ้อน มันช่วยเรา แต่มันก็ทำให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้นด้วย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-04   612 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-04

คำทำนายแห่งยุคทอง ตอนที่ 62 – อลิซ เบลีย์ กับการปรากฏขึ้นใหม่ของพระคริสต์

00:24:53
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา

คำทำนายแห่งยุคทอง ตอนที่ 62 – อลิซ เบลีย์ กับการปรากฏขึ้นใหม่ของพระคริสต์

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impelled by the Law of Compassion – sends forth a Teacher, a world Savior, an Illuminator, an Avatar, a transmitting Intermediary, a Christ." Alice Bailey revealed that Christ "has been with us in bodily Presence (according to His promise) FOR TWENTY CENTURIES." We noticed that Supreme Master Ching Hai has reincarnated on Earth almost continuously for twenty centuries since the time of Lord Jesus Christ. We determined this based on Master's occasional casual revelations and some of our Association members' own inner visions over the years, which by no means form a complete list of Her Holy manifestations.
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2019-11-03   1242 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2019-11-03
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์