เราได้รับการทักทายอย่างอบอุ่นที่สุดเสมอจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีของเราเวลาเรากลับบ้าน แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าพวกเขาทำอะไรระหว่างที่เราไม่อยู่?

คุณรู้ไหมว่าพวกเขามีทักษะอะไรนอกจากการจับมือเราและไล่จับฟริสบี้ส์?

ขณะที่เราดูเต่าตัวน้อยอาบแดดบนก้อนหิน มาพักสักครู่แล้วสงสัยว่า “คุณแน่ใจหรือว่าเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นเต่า?”

มาร่วมรับชมช่องสัตว์กับเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเพื่อนสัตว์ของเราที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคย

สำรวจช่องทีวี

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17   5611 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17

Through the Generations - Animal Cultural Traditions

00:16:49
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Through the Generations - Animal Cultural Traditions

Many people think that culture is a characteristic only found in human societies. I am thrilled to tell you that modern scientific research shows that animals including primates, cetaceans, birds, fish and insects also have traditions that are transmitted across their social groups and to new generations. We animals that live in a community are just like humans, having our norms, traditions and cultural practices that characterize who we are and help us to adapt to our particular ecological niches.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-22   3373 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-22

The Giraffe: Elegant Giant of Africa

00:16:58
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

The Giraffe: Elegant Giant of Africa

Have you ever quickly stood up and felt faint or light-headed? The unsettling sensation can be caused by a drop in blood flow to your brain. We have the unique ability to not pass out from dizziness when we lower our head to ground level to drink water and then lift our head up again. Another special way we can control our body has even assisted astronauts with space travel. National Aeronautics and Space Administration (NASA) scientists in the US observed that baby giraffes, to prevent blood pooling in their legs, rapidly thicken or inflate their veins after birth to walk.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-26   1059 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-26

FIAPO: The Voice for Animals in India, Part 2 of 3

00:14:48
คนดี งานดี

FIAPO: The Voice for Animals in India, Part 2 of 3

In our last episode, we shared two of the five major programs that FIAPO has launched, namely Farmed Animals and Companion Animals. Today, we will learn about the other three FIAPO programs: "Animals in Captivity," "Movement Building," and "Personhood for Animals." FIAPO believes a well-trained advocate can play a more significant and influential role in enhancing animal rights. Effort and energy are put into empowering members and building up communication networks that help to cultivate holistic activists that stand up for animals.
คนดี งานดี
2019-07-22   1365 รับชม
คนดี งานดี
2019-07-22

FIAPO: The Voice for Animals in India, Part 1 of 3

00:13:57
คนดี งานดี

FIAPO: The Voice for Animals in India, Part 1 of 3

FIAPO is India’s most comprehensive and largest non-governmental animal rights organization. It empowers animal rights workers, activists, supporters, and advocates to collectively act as a single voice for the animals in India. Nationally, the entity has more than 120 member organizations and 200 supporter groups. FIAPO’S goal is to end the use of animals in every aspect of human life, including in food, clothing, experimentation, work, and entertainment-basically to end any form of exploitation.
คนดี งานดี
2019-07-15   1631 รับชม
คนดี งานดี
2019-07-15

Brazilian river dolphines found to be vocal communication

00:01:13
ข่าวเด่น

Brazilian river dolphines found to be vocal communication

ข่าวเด่น
2019-07-15   1660 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-15

Shining World Hero Award: Lucky Dog Animal Rescue

00:16:26
รางวัลโลกจรัสแสง

Shining World Hero Award: Lucky Dog Animal Rescue

In September 2018, as the Carolinas were facing long-lived and powerful Hurricane Florence, the volunteers of Lucky Dog Animal Rescue rushed to the animal shelters in South Carolina that were in danger of being flooded and transported the animal residents north even before the storm struck. Lucky Dog Animal Rescue's story was covered by a dozen local and national media outlets, including the Washington Post and Fox News, warming the hearts of those affected by the hurricane. Supreme Master Ching Hai was touched by the loving, courageous deeds of Lucky Dog Animal Rescue and honored the organization's founder and executive director Ms. Mirah Horowitz and her team with the Shining World Hero Award along with a contribution of US$ 30,000.
รางวัลโลกจรัสแสง
2019-07-13   2438 รับชม
รางวัลโลกจรัสแสง
2019-07-13

Veterinarian Dr. Du Bai: The World Through the Eyes of Our Animal Friends, Part 2 of 2

00:15:23
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Veterinarian Dr. Du Bai: The World Through the Eyes of Our Animal Friends, Part 2 of 2

Animals are inherently spiritual and always connected to God, and Dr. Du says they too may leave behind relics after passing. It’s very easy for animals to have luminous relics. Either a stone-like relic or a flower-like relic. Dogs and cats understand the truth. They are very straight, very innocent. They come to help people. So, their world is very simple. Animals are actually afraid of pressure or stress. Don’t say, “Mommy loves you so much.” Don’t just say you love them. In their world, “I love you even if you don’t love me.” Love is not possessive! Love should mean seeing the needs of the other person only. That is real love.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-12   2434 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-12

Animal protesthetic creator facilitates mobility for thousands

00:01:02
ข่าวเด่น

Animal protesthetic creator facilitates mobility for thousands

ข่าวเด่น
2019-07-11   1532 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-11

Tzu Chi Hospitals: Spreading Vegetarianism and Compassion, Part 2 of 2

00:13:38
คนดี งานดี

Tzu Chi Hospitals: Spreading Vegetarianism and Compassion, Part 2 of 2

People typically think the main purpose of a hospital is to cure diseases, but health is actually our main goal, and this includes spiritual health. At our Tzu Chi Hospitals, we wish for all people’s hearts to be purified and for society to be in harmony. The clothes l am wearing are made from recycled plastic bottles. Thirty percent of the water used at our hospital is recycled water. Our hospital provides a free shuttle bus to patients so that they can take this courtesy transportation when they come to our hospital.
คนดี งานดี
2019-07-08   2958 รับชม
คนดี งานดี
2019-07-08

Greek man devotes his life to saving animals

00:01:48
ข่าวเด่น

Greek man devotes his life to saving animals

ข่าวเด่น
2019-07-08   1664 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-08

Madrid Spain prohibits wild animals in circuses

00:01:01
ข่าวเด่น

Madrid Spain prohibits wild animals in circuses

ข่าวเด่น
2019-07-06   1266 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-06

Veterinarian Dr. Du Bai: The World Through the Eyes of Our Animal Friends, Part 1 of 2

00:15:19
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Veterinarian Dr. Du Bai: The World Through the Eyes of Our Animal Friends, Part 1 of 2

Not only do canine and feline companions provide psychological support to humans, but we also are very gifted in assisting with your physical conditions. But why are dogs and cats able to relieve your stress? It is because they can smell it with their nose. When you are very sad, and when you pour your heart out and talk to them, they can smell the changes in your hormones. So, in fact, they often comfort you. “It’s ok; it’s all right.” After all your sorrows are washed away, you will feel better.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-05   3317 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-05

Tzu Chi Hospitals: Spreading Vegetarianism and Compassion, Part 1 of 2

00:15:41
คนดี งานดี

Tzu Chi Hospitals: Spreading Vegetarianism and Compassion, Part 1 of 2

The Buddhist Tzu Chi Foundation was started by the Venerable Dharma Master Cheng Yen in 1966. Tzu Chi Foundation’s mission started with charitable relief work and gradually expanded into medicine, education, encouraging adherence to moral values, and environmental protection. All the Tzu Chi Hospitals, embrace the concept of a healthy and low-carbon diet, meaning their patients are served only vegetarian food. Peripheral services at the hospitals also abide by the vegetarian requirement. In addition to promoting the vegetarian diet, Tzu Chi Hospitals have made great efforts to advocate environmental protection. Tzu Chi Hospitals high environmental standards and excellent health care delivery have also received international acclaim.
คนดี งานดี
2019-07-01   3682 รับชม
คนดี งานดี
2019-07-01

UK assists developing countries to protect wildlife

00:00:57
ข่าวเด่น

UK assists developing countries to protect wildlife

ข่าวเด่น
2019-07-01   3019 รับชม
ข่าวเด่น
2019-07-01

Animals Are Love

00:18:37
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Animals Are Love

When we love the animals, our love will naturally develop. Those of you who are taking care of dogs, birds, or other pets, know how it’s like. When you are with them, and when you look at them, you just want to love them. You can’t think of anything else, and there is nothing you can do about it. You just want to love them and pamper them. Then, naturally your home is permeated with this ambience of love. It will engulf our whole house, our home, and eventually it will spread to the world. If there is such a loving atmosphere in every home, the world will definitely be in peace.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-29   3327 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-29

The Laughing Kookaburra of Australia

00:13:20
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

The Laughing Kookaburra of Australia

If you’ve never heard a kookaburra singing, just think of your laughter after hearing a really funny joke. That gives you an idea of the echoing sound of the ever-chuckling kookaburra! In indigenous Australian culture, kookaburras are viewed as emotionally fragile birds. Making fun of us can hurt our feelings, thus taking away our joyous laugh which serves to wake up our world. It is believed that great respect should be shown to us at all times to keep harmony and happiness on our planet.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-28   3110 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-28

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 1 of 2

00:13:47
คนดังวีแกน

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 1 of 2

I decided to make films because I think films have the potential to reach a lot of people. I feel like the picture and the stories of people, that people tell, can reach like a really broad audience and internationally. What I'm trying to achieve, is to make people aware that their consumption choices have effects on everything; not just on themselves, but also on the animals and on the planet. So, I'm trying to make people aware that what they eat or what they choose to eat is crucial to the health of the planet and to animals. And so, that's kind of my endeavor with the films I make.
คนดังวีแกน
2019-06-27   3462 รับชม
คนดังวีแกน
2019-06-27

Super Seal Conservation in South Africa & Canada

00:14:52
คนดี งานดี

Super Seal Conservation in South Africa & Canada

Supreme Master Ching Hai explained why seals are so vital to our planet during a 2009 interview with the Irish journalist Louise Kings. “The seals have conveyed that it is important for them to be allowed to stay on Earth - not for themselves, but so they can continue doing their job, which is to keep the Earth in balance with love. You see, the seals and the whales emanate an incredible, great power of divine love, an unconditional love that could be likened to that between a mother and her child. They anchor and distribute this wave of love across our planet. And it is this love that is sustaining our planet and keeping it from destruction up to now. So , we should never ever hunt and kill these noble, gracious helpers of humankind and the planet.”
คนดี งานดี
2019-06-24   2908 รับชม
คนดี งานดี
2019-06-24

The Marvelous Animal Sea Purifiers

00:18:31
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

The Marvelous Animal Sea Purifiers

Have you ever wondered how, outside of the trash like plastic or wastewater that may sadly end up there, the seas remain so pure? If you guessed that it is the amazing sea ecosystems that keep the oceanic environments so beautiful, you are right! It is known that there are more than one billion microbes in a liter of seawater. Some animals, such as sponges, clams, oysters, and mussels, keep the ocean pure by continuously filtering the water. A cleaner wrasse works about four hours a day and can clean more than 2000 “customers” daily!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-21   4225 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-21

Sica Schmitz - A Vegan Fashion Activist with a Compassionate Vision, Part 2 of 2

00:12:43
คนดังวีแกน

Sica Schmitz - A Vegan Fashion Activist with a Compassionate Vision, Part 2 of 2

As a vegan fashion activist, Sica Schmitz started the Fair Trade Fashion Show, now known as the Impact Fashion Show, an annual volunteer-run nonprofit event first held in 2015. Her passion and focus is on fashions that honor animal, human, and environmental rights. Her vision of creating a fashion industry that is safe for people, animals, and our planet. With veganism being the central focus of her Impact Fashion Show, Sica’s vision continues to expand. “I really think they’re essential for the survival of our humanity, our planet, and in the fashion industries.”
คนดังวีแกน
2019-06-20   5238 รับชม
คนดังวีแกน
2019-06-20

The Podemos Party’s Sergio García Torres: Advancing Animal Rights and Veganism in Spain, Part 2 of 2

00:13:10
คนดี งานดี

The Podemos Party’s Sergio García Torres: Advancing Animal Rights and Veganism in Spain, Part 2 of 2

Everything that is involved in the production of meat generates, in the process from the beginning to the end, a carbon footprint impossible to compare with other types of food production worldwide. The FAO(Food and Agriculture Organization) already knows about this.Another very important issue is pesticides, which are killing the bees and all other pollinators. If bees disappear, we humans will also disappear within a 10-year period. In other words, insect are needed to pollinate. We must move towards banning any kind pesticide that harms humanity. Because if bees get harmed, we are also harming ourselves.
คนดี งานดี
2019-06-17   3807 รับชม
คนดี งานดี
2019-06-17
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์