เราได้รับการทักทายอย่างอบอุ่นที่สุดเสมอจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีของเราเวลาเรากลับบ้าน แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าพวกเขาทำอะไรระหว่างที่เราไม่อยู่?

คุณรู้ไหมว่าพวกเขามีทักษะอะไรนอกจากการจับมือเราและไล่จับฟริสบี้ส์?

ขณะที่เราดูเต่าตัวน้อยอาบแดดบนก้อนหิน มาพักสักครู่แล้วสงสัยว่า “คุณแน่ใจหรือว่าเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นเต่า?”

มาร่วมรับชมช่องสัตว์กับเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเพื่อนสัตว์ของเราที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคย

สำรวจช่องทีวี

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17   6586 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17

Through the Generations - Animal Cultural Traditions

00:16:49
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Through the Generations - Animal Cultural Traditions

Many people think that culture is a characteristic only found in human societies. I am thrilled to tell you that modern scientific research shows that animals including primates, cetaceans, birds, fish and insects also have traditions that are transmitted across their social groups and to new generations. We animals that live in a community are just like humans, having our norms, traditions and cultural practices that characterize who we are and help us to adapt to our particular ecological niches.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-22   3985 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-22

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 2 of 2(INT)

00:13:29
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 2 of 2(INT)

So, conventional medicine has its uses, but to treat chronic ailments and give them a quality of life, that’s why it’s called integrative because I combine my conventional experience with my alternative treatments and that’s called integrating the two. The laser is also great for skin infections, really bad skin infections, arthritis, and pain, pain anywhere. Dr. Raj’s website states: “Like plants absorb sunlight through photosynthesis, cells in the body absorb laser energy that stimulates the body to release pain-relieving compounds and are energized to participate in the healing process.”
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-27   208 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-27

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 1 of 4

00:17:05
คนดังวีแกน

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 1 of 4

Born in 1950, Mr. Wollen descended from a distinguished British family that had settled in India for generations. He traversed the highest reaches of financial success and power, yet gave them all up to follow the path of kindness. He is indeed one of the brightest beacons of light in the history of 21st century environmental protection and humanitarianism. “We’re running out of time. We need to focus very, very strongly on the vegan movement, because that is the enchanted key. Without veganism, nothing is going to happen. It is the only way out of this room, and the sooner we wake up to that obvious fact, the better. ”
คนดังวีแกน
2019-09-26   373 รับชม
คนดังวีแกน
2019-09-26

Monty Roberts – Trust-Based Horse Trainer, Part 2 of 4 (INT)

00:11:51
คนดี งานดี

Monty Roberts – Trust-Based Horse Trainer, Part 2 of 4 (INT)

Today, we will see how Mr. Roberts approaches a horse that he has never previously trained. The moment he calls “Join-Up” is a wonder, with the horse voluntarily choosing Mr. Roberts as his or her leader and companion. Mr. Roberts has used his Join-Up techniques successfully with thousands of horses. Join-Up is also humane, unlike the traditional method of “breaking” horses to the rider’s will, and a much faster way to gain a horse’s cooperation by comparison.
คนดี งานดี
2019-09-23   198 รับชม
คนดี งานดี
2019-09-23

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 1 of 2 (INT)

00:14:41
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 1 of 2 (INT)

In today’s program, we have the honor to share with you Dr. Raj’s knowledge on improving and restoring companion animal health by tapping into both conventional and alternative veterinary treatments. The anatomy and physiology of dogs is surprisingly similar to humans, and in fact, dogs and cats respond really well to integrative medicine, that is the use of Chinese herbs, acupuncture. I use my laser. A laser is another way, a great way, to alleviate pain in arthritic patients, and, of course, there’re acupuncture and homeopathy. So, I use a combination of all these techniques, and it’s so amazing to see what quality of life they have.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-20   110 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-20

Indian railway protects wild elephants from trains

00:01:17
ข่าวเด่น

Indian railway protects wild elephants from trains

ข่าวเด่น
2019-09-19   54 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-19

Monty Roberts – Trust-Based Horse Trainer, Part 1 of 4 (INT)

00:14:16
คนดี งานดี

Monty Roberts – Trust-Based Horse Trainer, Part 1 of 4 (INT)

And in this business of training horses, which I am a professional at, and have won 11 world championships training horses. But, what I inherited was a world whereby demand was made from the horse. That a good trainer can make a horse do whatever he wants him to. But the great trainer can cause the horse to want to do it. And if the teachers in school thought that way, and a lot of them do, or if the bosses of corporations thought that way, and a lot of them do, they would have a better corporation and a better school. If a student is doing their work because they want to, they will do a better job. And the same thing down on the assembly line of a factory.
คนดี งานดี
2019-09-16   307 รับชม
คนดี งานดี
2019-09-16

The Moon’s Fascinating Effects on the Animals

00:10:43
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

The Moon’s Fascinating Effects on the Animals

Some theorists have proposed that the moon is one of the external cues that adjust the circadian rhythms within all living things. Throughout a 24-hour cycle, these rhythms can cause physical, mental, and behavioral variations. It’s logical that the moon affects us animals because in many cases our senses are more developed than humans, plus we don’t have a lot of thoughts getting in the way of our intuition. Especially for animals who are nocturnal, more moonlight means more activity.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-13   162 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-13

Indonesian district ends dog meat trade

00:00:55
ข่าวเด่น

Indonesian district ends dog meat trade

ข่าวเด่น
2019-09-13   31 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-13

Alejandro Ayala Polanco - Cultivating a Vegan Consciousness, Part 2 of 2

00:17:17
คนดังวีแกน

Alejandro Ayala Polanco - Cultivating a Vegan Consciousness, Part 2 of 2

A major development for Alejandro regarding the spread of the vegan massage is that the visual materials created by Alejandro through HomoVegetus were chosen and incorporated into school textbooks. Very impressive, aren’t they? There was an especially rewarding experience for Alejandro, that occurred during a rural school visit, when a school girl came up to thank Alejandro for revealing to her the existence of an alternative vegan lifestyle, which would otherwise have been impossible if not for the creation of those illustrative materials in the textbooks.
คนดังวีแกน
2019-09-12   103 รับชม
คนดังวีแกน
2019-09-12

China builds wildlife overpass

00:01:11
ข่าวเด่น

China builds wildlife overpass

ข่าวเด่น
2019-09-10   34 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-10

Popular Canadian fashion store stops selling cashmere to safeguard animals

00:01:11
ข่าวเด่น

Popular Canadian fashion store stops selling cashmere to safeguard animals

ข่าวเด่น
2019-09-09   49 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-09

Brave Protector of Marine Life: Captain Paul Watson of the Sea Shepherd Conservation Society, Part 3 of 3 (INT)

00:14:48
คนดี งานดี

Brave Protector of Marine Life: Captain Paul Watson of the Sea Shepherd Conservation Society, Part 3 of 3 (INT)

Back in 1979, if you said the word “vegan,” nobody even knew what you were talking about - from the planet Vega or something. Nobody knew what you were talking about. So, now, that’s pretty much universal. And the amazing thing about veganism is the incredible surge, about a 600% increase in the last couple of years in people choosing veganism as an alternative. And I think that’s going to grow because one of the things I’ve discovered over the years from social movements is that it doesn’t take a majority to carry out anything.
คนดี งานดี
2019-09-09   148 รับชม
คนดี งานดี
2019-09-09

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 3 of 3 (INT)

00:13:17
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 3 of 3 (INT)

In this concluding episode, Joy discusses her inner conversations with the animals regarding the direction of humanity and our planet. I also communicated with orcas confined in a dolphinarium. And the message he wanted me to convey is that the planet was in full transformation, that the energies were very strong, and that there were people who have become increasingly sick because it is a cleansing, actually. So, it is just sickness merely leading to healing us, freeing us of some past memories. She also promotes veganism as it is fundamentally about respecting animal life. She hopes to make people see and realize the beauty and mystery of animals and thus deeply appreciate us and our planet.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-06   914 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-09-06

Kenyan NGO launches campaign to save sea turtles

00:01:53
ข่าวเด่น

Kenyan NGO launches campaign to save sea turtles

ข่าวเด่น
2019-09-05   38 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-05

Loving California resident dedicates her life to saving animals

00:01:43
ข่าวเด่น

Loving California resident dedicates her life to saving animals

ข่าวเด่น
2019-09-04   43 รับชม
ข่าวเด่น
2019-09-04

Brave Protector of Marine Life: Captain Paul Watson of the Sea Shepherd Conservation Society, Part 2 of 3 (INT)

00:15:31
คนดี งานดี

Brave Protector of Marine Life: Captain Paul Watson of the Sea Shepherd Conservation Society, Part 2 of 3 (INT)

And now, it’s been proven that it is probably one of the most significant threats to the survival of life in the sea. If anybody eats fish, they are eating plastic. Microplastic is now in fish; it’s in meat; it’s in the soil; it’s everywhere. And it’s a non-biodegradable substance, but the problem is that also it attracts things like PCBs (polychlorinated biphenyls) and other chemicals to it, almost like a magnet. And so, it’s a way for people when they’re eating fish, they eat plastic, they also eat PCBs and other chemicals in that form. I think it’s one of the most insidious threats right now to the survival of all life in the ocean. And of course, that means to all life on the planet.
คนดี งานดี
2019-09-02   588 รับชม
คนดี งานดี
2019-09-02

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 2 of 3 (INT)

00:13:02
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 2 of 3 (INT)

The wild animals, they’re all connected to the planet, all connected to one another, connected as various species. This language that we use in animal communication, it’s a universal language. And they make use of it; well, it’s their means of communication. Everyone is able to communicate with animals. So, communicating through telepathy is a type of communication we all performed when we were babies. Joy stated that humans are born with the ability to communicate telepathically, but then quickly lose this gift. And then one day, it’s through a few meditation drills, relaxation drills that we realize that we can reconnect inside and that we receive messages at all times while not being aware of it.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-30   929 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-30

Devoted dog brings help to caregiver after fall in Ireland

00:01:38
ข่าวเด่น

Devoted dog brings help to caregiver after fall in Ireland

ข่าวเด่น
2019-08-29   53 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-29

Jo-Anne McArthur on the Frontline of Compassionate Change, Part 2 of 2

00:13:45
คนดังวีแกน

Jo-Anne McArthur on the Frontline of Compassionate Change, Part 2 of 2

Jo-Anne uses her images to highlight how desensitized we have become to the rightful lives of animals who are imprisoned and exploited for human consumption, amusement, animal testing and other animal industries such as wool and fur. And so I made the “We Animals” book. As humans, we are all animals, and we are all sentient, and deserving of autonomy and respect and care. That we can all use our own skills whatever they maybe, to make the world a better place. That to help people, help animals, help the environment, because everything really is an emergency right now. We’re the ones who are causing the problems and so we need to be the ones enacting solutions.
คนดังวีแกน
2019-08-29   567 รับชม
คนดังวีแกน
2019-08-29

Greek marine sanctuary to provide a safe haven for dolphins

00:01:52
ข่าวเด่น

Greek marine sanctuary to provide a safe haven for dolphins

ข่าวเด่น
2019-08-27   32 รับชม
ข่าวเด่น
2019-08-27
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์