ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่ ถึง
ถ้อยคำแห่งปัญญา

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

คัดมาจาก วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : บทที่ 1-11 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:21

คัดมาจาก วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : บทที่ 1-11 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ถ้าผู้ใด ให้ทานบริจาค ด้วยรัตนะทั้ง 7 จนเปี่ยมล้นทั่วพันล้านโลกธาตุ แล้วผู้นั้นจะ ได้รับปิติสุขมากล้น เพราะกุศลกรรมนี้หรือ?”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-28   62 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-28

คัดมาจาก วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : บทที่ 1-11 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:15:32

คัดมาจาก วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : บทที่ 1-11 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ไม่ว่าจะมีรูปร่าง หรือไม่มีรูปร่าง ไม่ว่าจะมีจิตคิด หรือไม่มีจิตคิด หรือมีจิตคิดก็ไม่ใช่ ไม่มีจิตคิดก็ไม่ใช่ ฉันจะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหมดนี้ เข้าสู่นิพพานที่สมบูรณ์ ให้พวกเขาหลุดพ้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-27   159 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-27

การสร้างสรรค์ ของธรรมชาติบนโลก : สำรวจจิตวิญญาณชาวมายันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ “โพโพล วูห์” ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:50

การสร้างสรรค์ ของธรรมชาติบนโลก : สำรวจจิตวิญญาณชาวมายันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ “โพโพล วูห์” ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“อรุณรุ่งปรากฏขึ้น ทุกอย่างเตรียมไว้แล้ว ยามเช้ามาถึง สำหรับผู้ให้ ผู้หล่อเลี้ยง เกิดในแสง มีอยู่ในแสง ยามเช้ามาถึง สำหรับมวลมนุษย์ สำหรับผู้คน บนพื้นผิวโลก...”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-26   175 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-26

การสร้างสรรค์ ของธรรมชาติบนโลก : สำรวจจิตวิญญาณชาวมายันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ “โพโพล วูห์” ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:29

การสร้างสรรค์ ของธรรมชาติบนโลก : สำรวจจิตวิญญาณชาวมายันในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ “โพโพล วูห์” ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

คุณเคยแปลกใจไหม ว่าผู้คนสมัยโบราณ รู้สิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่รู้ ได้อย่างไร และยังเห็นสิ่งที่ เราไม่สามารถเห็น? เมืองมายันโบราณ ซ่อนอยู่ในป่าทึบ ของกัวเตมาลา ท่ามกลางอักษรอียิปต์โบราณ ที่เขียนบนหิน มันมีความลับอะไร ที่เราจะค้นพบ? คุณอาจจะสามารถ หาคำตอบได้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ของชาวมายัน “โพโพล วูห์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-25   135 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-25

คัดมาจากหนังสือ “เส้นทางชีวิต” ของลีโอ ตอลสตอย(นักมังสวิรัติ) : เล่ม 2 การเจ็บป่วยของชีวิต ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:35

คัดมาจากหนังสือ “เส้นทางชีวิต” ของลีโอ ตอลสตอย(นักมังสวิรัติ) : เล่ม 2 การเจ็บป่วยของชีวิต ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ทั้งหมดนั้นที่เราเรียกว่าความเจ็บป่วย ความทุกข์ทั้งปวง ถ้าเราเพียงแต่เข้าใจมัน ว่าเราต้อง พัฒนาจิตวิญญาณของเรา และในการพัฒนานี้ คือชีวิตของเรา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-24   168 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-24

คัดมาจากหนังสือ “เส้นทางชีวิต” ของลีโอ ตอลสตอย(นักมังสวิรัติ) : เล่ม 2 การเจ็บป่วยของชีวิต ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:16:17

คัดมาจากหนังสือ “เส้นทางชีวิต” ของลีโอ ตอลสตอย(นักมังสวิรัติ) : เล่ม 2 การเจ็บป่วยของชีวิต ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ทุกสิ่งที่ฝ่าฝืน ต่อความสุขของกายเนื้อเรา เราเรียกว่าการเจ็บป่วย แต่กระนั้นตลอดชีวิตเรา คือกระบวนการที่ ค่อย ๆ นำพาวิญญาณเรา จากจุดนั้นซึ่งมันประกอบเป็น ความสุขของร่างกายเรา ดังนั้น สำหรับเขา ที่เข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นจริง จะไม่มีความเจ็บป่วย”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-23   296 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-23

คัดเลือกจาก ‘คติพจน์ 2’ หนังสือของ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่(วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:09:05

คัดเลือกจาก ‘คติพจน์ 2’ หนังสือของ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่(วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“อะไรก็ตามที่คุณต้องการ คุณจะได้ นั่นคือกฎของจักรวาล ไม่ว่าคุณต้องการความชั่ว หรือคุณต้องการความดี คุณจะได้ ปัญหาอยู่ที่เวลาเท่านั้น ดังนั้น ระวัง! ระวังในสิ่งที่ต้องการ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-21   219 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-21

คัดเลือกจาก ‘คติพจน์ 2’ หนังสือของ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่(วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:09:50

คัดเลือกจาก ‘คติพจน์ 2’ หนังสือของ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่(วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“เราควรขึ้นไป ยังสภาวะที่สูงส่งของนักบุญ และทำสิ่งที่เราต้อง มีความเมตตา ความรัก ความเข้าใจและไม่เห็นแก่ตัว เสียสละอยู่เสมอ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-20   399 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-20

จากหนังสือวิหารของตนเองของศาสนาโรสิครูเชียน : เรื่อง ชีวิตลึกลับ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:10:27

จากหนังสือวิหารของตนเองของศาสนาโรสิครูเชียน : เรื่อง ชีวิตลึกลับ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

“วิญญาณคือ ตัวตนทางจิตวิญญาณของมนุษย์ วิญญาณคือส่วนหนึ่งของ วิญญาณสากล ซึ่งแทรกซึมอยู่ ทั่วทั้งจักรวาล วิญญาณสากลนั้นก็คือพระเจ้า โลกวัตถุและ ร่างกายเนื้อ คือด้านที่เป็นลบ ของวิญญาณนี้ ซึ่งสูงสุด เป็นบวก หรือพระเจ้า ซึ่งแทรกซึมอยู่ทั่วจักรวาล”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-19   117 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-19

จากหนังสือวิหารของตนเองของศาสนาโรสิครูเชียน : เรื่อง ชีวิตลึกลับ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:10:05

จากหนังสือวิหารของตนเองของศาสนาโรสิครูเชียน : เรื่อง ชีวิตลึกลับ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

“เมื่อเราเข้าสู่ ชีวิตลึกลับ และเริ่มกับมนุษย์ เรามองสรรพสิ่งคือพระผู้เป็นเจ้า เพราะพวกเขา เกิดมาจากแหล่งเดียวกัน และไม่มีชีวิตใดที่ไม่ใช่พระเจ้า นอกจากเราอยู่ในตำแหน่งที่ จะชี้ว่า เขาเจตนาไปในทางที่ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ เขารู้ว่ามันดีที่สุดและเหมาะที่สุด”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-18   97 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-18

จากหนังสือวิหารของตนเองของศาสนาโรสิครูเชียน : เรื่อง ชีวิตลึกลับ ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:09:51

จากหนังสือวิหารของตนเองของศาสนาโรสิครูเชียน : เรื่อง ชีวิตลึกลับ ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

“ชีวิตลึกลับ ให้เหตุผลว่าทำไมเรามีชีวิต ชีวิตลึกลับ ชี้ถึงสาเหตุของ ชีวิตเราแต่ละคน และประโยชน์ ซึ่งเราควร ให้ร่างกายเราและสัตว์ของเรา มีพลังชีวิตและน่าสนใจ เรายังต้องเตรียมพร้อมสำหรับมัน อย่างชาญฉลาดด้วย”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-17   150 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-17

คัดเลือกจากคัมภีร์อัลกุรอาน : ซูเราะห์ ลุคมัน

00:10:26

คัดเลือกจากคัมภีร์อัลกุรอาน : ซูเราะห์ ลุคมัน

“พระอัลล่าห์เป็นเจ้าของ ของสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์ และในโลก พระองค์ คือผู้ร่ำรวย ผู้ได้รับการยกย่อง”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-16   279 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-16

จากก้อนเมฆบนวิหาร โดย คาร์ล วอน เอ็กคาร์ทชอเซน – คัดมาจากจดหมายที่ 1 ตอนที่ 3/3

00:09:22

จากก้อนเมฆบนวิหาร โดย คาร์ล วอน เอ็กคาร์ทชอเซน – คัดมาจากจดหมายที่ 1 ตอนที่ 3/3

“ด้วยการพัฒนา อวัยวะใหม่ เรามีความเข้าใจใหม่ ความรู้สึกของความเป็นจริงใหม่ ด้วยการเปิดตัวของมัน ม่านยกขึ้นทันที สิ่งปกคลุมที่ไม่ยอมรับ ถูกทำลายไปแล้ว เมฆก่อนที่ที่พักพิงจะยกขึ้น โลกใหม่เกิดขึ้นทันทีทันใด สำหรับเรา ลำดับชั้นตกลงมาจากดวงตา และเรา พร้อมกัน ถูกขนส่งจาก โลกมหัศจรรย์ สู่ดินแดนแห่งความจริง”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-14   150 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-14

จากก้อนเมฆบนวิหาร โดย คาร์ล วอน เอ็กคาร์ทชอเซน – คัดมาจากจดหมายที่ 1 ตอนที่ 2/3

00:12:13

จากก้อนเมฆบนวิหาร โดย คาร์ล วอน เอ็กคาร์ทชอเซน – คัดมาจากจดหมายที่ 1 ตอนที่ 2/3

“มนุษย์มีอวัยวะทางจิตวิญญาณ ที่อยู่ภายใน และประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ถึง หลักความจริงของปัญญาสวรรค์ หรือแรงจูงใจแท้จริงของ เจตนารมณ์หรือความรักจากพระเจ้า” “การเปิดของ ประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณนี้ เป็นความลึกลับของ มนุษย์ใหม่ – ความลึกลับของการเกิดใหม่ และของการรวมตัวครั้งใหญ่ ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-13   131 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-13

จากก้อนเมฆบนวิหาร โดย คาร์ล วอน เอ็กคาร์ทชอเซน – คัดมาจากจดหมายที่ 1 ตอนที่ 1/3

00:13:05

จากก้อนเมฆบนวิหาร โดย คาร์ล วอน เอ็กคาร์ทชอเซน – คัดมาจากจดหมายที่ 1 ตอนที่ 1/3

“ถ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดานั่นคือ ชายที่หมกมุ่นในทางโลก จะเพียงแค่เรียนรู้ที่จะเห็น แหล่งที่มาของ สติปัญญาของเขาและ แรงจูงใจของความประสงค์ของเขา เป็นเพียงบุคลิกลักษณะเขาเท่านั้น จากนั้นเขาก็จะค้นหาภายใน สำหรับแหล่งที่สูงขึ้น และเขาก็จะ เข้าถึงที่ซึ่งหนึ่งเดียว สามารถให้องค์ประกอบที่แท้จริงนี้ เพราะมันคือปัญญา ในแก่นสารสำคัญของมัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-12   223 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-12

คัดเลือกจาก ดิ แอสทรัล ซิตี้ – ภาค 3 คำอธิษฐานร่วม

00:15:33

คัดเลือกจาก ดิ แอสทรัล ซิตี้ – ภาค 3 คำอธิษฐานร่วม

“ฉันรู้สึกลึก ๆ ถึงความเคารพและความกลัว เมื่อฉันจ้องลำแสงนุ่มนวล ผ่านหน้าต่างของฉัน ฉันตระหนักว่า เมื่ออยู่บนโลกฉันไม่เคย มองดูพระอาทิตย์และ เกิดความคิดถึงพระเจ้า ผู้ทรงเมตตาไม่สิ้นสุด ที่ได้มอบมันให้แก่เรา เพื่อส่องแสงบนการเดินทางของเรา ฉันเหมือนคนตาบอด ที่หลังจากอยู่ในความมืดมานาน ได้รับการอวยพรให้สามารถ ได้เห็น ความงดงามของธรรมชาติ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-11   293 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-11

จากหนังสือของอลิซ เบลลี่ย์ การปรากฏตัวอีกครั้ง ของพระคริสต์ : “ คำสอนของ พระผู้ช่วยให้รอด” ตอนที่ 3/3

00:14:08

จากหนังสือของอลิซ เบลลี่ย์ การปรากฏตัวอีกครั้ง ของพระคริสต์ : “ คำสอนของ พระผู้ช่วยให้รอด” ตอนที่ 3/3

หลังจากพระองค์ [พระคริสต์] เสด็จมา ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความรัก จากนั้นพระเจ้าก็กลายเป็นที่รู้จัก ในฐานะที่เป็นความรักที่ยอดเยี่ยม รักเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสร้าง และรักในการทำงานตลอด การรวมตัวทั้งหมดต่อ แผนแรงบันดาลใจจากความรัก เวลาของพระองค์มาแล้ว เนื่องจากความต้องการของผู้คน ในทุก ๆ ดินแดนและ เพราะเสียงร้องที่เรียกร้อง ของมวลชนทุกที่ และคำแนะนำของเหล่าลูกศิษย์ จากศรัทธาทั้งหมด และทุกศาสนาของโลก
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-10   263 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-10

จากหนังสือของอลิซ เบลลี่ย์ การปรากฏตัวอีกครั้ง ของพระคริสต์ : “ คำสอนของ พระผู้ช่วยให้รอด” ตอนที่ 2/3

00:11:40

จากหนังสือของอลิซ เบลลี่ย์ การปรากฏตัวอีกครั้ง ของพระคริสต์ : “ คำสอนของ พระผู้ช่วยให้รอด” ตอนที่ 2/3

“คำสอนของพระผู้อวตาร เปรียบเทียบโดย หนังสือ หลักคำสอนของการเผย อย่างต่อเนื่อง กาลเวลาทุกยุคสมัย และในวิกฤตครั้งใหญ่ของมนุษย์ ทุกครั้งในห้วงเวลาสำคัญ มักจะมีการก่อตั้งของ เผ่าพันธุ์ใหม่ หรือการตื่นตัวของมนุษยชาติ ที่เตรียมพร้อม สู่วิสัยทัศน์ใหม่ที่กว้างไกลขึ้น หัวใจของพระเจ้า – ขับเคลื่อนโดยกฎแห่งความเมตตา – จะส่งผู้เป็นอาจารย์ พระผู้ช่วยโลกให้รอด ผู้ให้แสงสว่าง ผู้ให้การไกล่เกลี่ย ผู้อวตาร พระคริสต์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-09   201 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-09

การเคลื่อนสู่โลกที่สูงกว่า: ตัดตอนมาจากเล่มที่เจ็ดของ “เดอะ รีพับลิก” โดย พลาโต (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2

00:14:00

การเคลื่อนสู่โลกที่สูงกว่า: ตัดตอนมาจากเล่มที่เจ็ดของ “เดอะ รีพับลิก” โดย พลาโต (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2

“ข้อโต้แย้งของเราแสดงว่า พลังและความสามารถ ของการเรียนรู้ มีอยู่ในวิญญาณแล้ว และเพียงแต่ว่าดวงตา ไม่สามารถหันจาก ความมืดไปยังแสงสว่าง โดยปราศจากร่างกายทั้งหมด เช่นเดียวกันกับ เครื่องมือแห่งความรู้ ด้วยการเคลื่อนไหว ของวิญญาณเท่านั้น จึงสามารถ เปลี่ยนจากโลกของการเริ่ม มาสู่การเป็นตัวตนนั้น และเรียนรู้ตามลำดับ เพื่ออดทนต่อสายตาของตัวตน และด้วยความสว่างที่สุด และดีที่สุดของตัวตน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งของความดี”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-07   198 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-07

การเคลื่อนสู่โลกที่สูงกว่า: ตัดตอนมาจากเล่มที่เจ็ดของ “เดอะ รีพับลิก” โดย พลาโต (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2

00:13:18

การเคลื่อนสู่โลกที่สูงกว่า: ตัดตอนมาจากเล่มที่เจ็ดของ “เดอะ รีพับลิก” โดย พลาโต (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2

“เธอไม่ต้องแปลกใจว่า ผู้ที่บรรลุ ถึงนิมิตอันสวยงามนี้ ย่อมไม่ยินดีลงมา คลุกคลีเหล่ามนุษย์ เพราะวิญญาณพวกเขานั้น เร่งรีบเข้าไปยังโลกเบื้องบน ที่ซึ่งพวกเขาปรารถนาไปอยู่ ความปรารถนาของพวกเขานั้น เป็นธรรมชาติมาก ถ้าคำอุปมาของเรา อาจเป็นที่เชื่อถือ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-06   305 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-03-06
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย