Tiếp Theo

Món Quà Tình Thương

Salad Quả Bơ, Cải Xào Thượng Hải, Và Đậu Hũ Ngũ Vị

2019-08-25
Ngôn Ngữ:Chinese(正體中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Today, we are lucky for a glimpse of those days in Yang Ming Mountain in 1992 where Supreme Master Ching Hai set aside Her precious time to demonstrate a few simple and aesthetically appetizing dishes. To start with, let's find out how to prepare the main ingredients for all three dishes. Supreme Master Ching Hai then prepares a pre-mixed sauce for the Stir-fried Shanghai Cabbage. Let's watch how it's done. Lastly, let's watch how the last dish, Five-spiceSilken Tofu. put-in the seasoned silken tofu to stir-fry. Simmer it for a while. The Five-spiceSilken Tofu is done!
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android