Tiếp Theo

Món Quà Tình Thương

Rau Muống Kho Và Đậu Hủ Hun Khói Nấu Với Nước Cốt Dừa

2019-03-17
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Supreme Master Ching Hai demonstrates a few simple and aesthetically appetizing dishes that can be cooked within minutes. “Water Spinach Stew“: Salty water to soak the vegetables, and rinse it three times. Put water half of the wok, half a teaspoon salt in the water. Make water boil, put the spinach in. After it boiled, put some sesame oil in it. ”Smoked Tofu in Coconut Sauce”: Cut Tofu into thumb size. Put a little oil in hot pan, put tofu inside to fry. Fry a little until it is golden. Put the tick Soya sauce, Soya sauce, a little coconut milk. Cover it on low heat.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android