Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Vĩ Cầm: Lịch Sử Của Một Nhạc Cụ Diệu Kỳ

2019-03-06
Ngôn Ngữ:Chinese(正體中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
In Europe, the violin can be traced back to the 9th century. Its origins are varied. The current from of the violin is the product of more than 500 years of evolution. It emerged in the early 16th century in northern Italy. By the mid-18th century, the violin had become one of the most popular solo instruments in Europe. The violin is a truly versatile instrument, whose ethereal sounds can lift our spirits, reminiscent of our heavenly origins.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android