Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Nguyện Đời Đời Hy Sinh Vô Ngã, Phần 1/2

2018-09-09
Chi Tiết
Đọc thêm
On Rosh Hashanah, Jews commemorate the creation of the world and their responsibilities as God’s chosen people. It is a time for introspection, reflection, prayers, repentance, and self-improvement. Rosh Hashanah is a two-day celebration filled with symbolic foods called simanim, prayers, and creative rituals. There are beautiful and meaningful prayers recited during Rosh Hashanah. God’s rule over humanity and our need to serve God are emphasized time and time again over the course of the holiday.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android