Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Dãy Núi Kumgang: Đỉnh Núi Hùng Vĩ Của Đất Nước Đại Hàn

2018-08-22
Chi Tiết
Đọc thêm
Kumgang Mountains means “Diamond Mountain.” Like it’s name, the granite peaks and hillsides glitter magnificently in the sunlight. Located on the eastern coast of Guangwon Province in the northern part of the Korean Peninsula, the Kumgang Mountains has been much loved by Koreans since ancient times. Mountain Kumgang is part of the Baekdudaegan, which is the largest and longest mountain range in Korea, forming the spine of the peninsula along the eastern coastline. The mountain’s highest peak, Birobong, rises 1639 meters above sea level.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android