Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí & Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

2018-07-27
Ngôn Ngữ:Hindi(हिन्दी) ,English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Sanskrit is the earliest attested Indo-Aryan language and the primary language of whorship in Hinduism and Buddhism. Today, it is still one of the “22 scheduled languages” of India. Indian sciences, depend upon the Sanskrit language. Sanskrit is a really musical language. Sanskrit is also a Divine language. Dr. Vagish Shastri is one of the world’s foremost authorities on the Sanskrit language. Dr. Shastri named the method he had accquired the “Vagyoga Mnemonic Method.” It is based on what he calls the natural law, the eternal principles which exist in nature itself. Through natural law you can learn the whole Sanskrit. Now Sanskrit is child’s play, you can learn it easily.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android