Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Luôn Luôn Câu Thông Với Lực Lượng Sư Phụ Bên Trong Phần 1/1 19 tháng 10, 2016

2017-11-09
Chi Tiết
Đọc thêm
Just meditate more. Communicate with the inner Master power at all times. Don’t pay attention to the outside physical things, because the Master power is always with you. Sometimes the Moon and stars are covered, depending on the season. But the Master power is with you 24/7. We depend on that power because it’s the power of our True Self. It’s not the power we borrow from others. Shakyamuni Buddha has the Buddha power, and we do, too. It’s our original Self. It’s best to rely on this power.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android