Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Tấm Gương Vô Cực: Quảng Trường Meidan Emam, Iran

2018-01-02
Ngôn Ngữ:Persian (Farsi)(ففارسی)
Chi Tiết
Đọc thêm
UNESCO World Heritage Site, Meidan Emam or Naghsh-e-Jahan Square, in Isfahan, Iran, is one of Earth’s largest city squares. A flagship focal point of an empire at its full power, the Meidan Emam was a pivotal bridge between East and West, and a place to build trust and partnerships, enriching cultures, and linking worlds for many grateful generations.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android