Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Andrea Catozzi: Biến Đời Sống Thành Tác Phẩm Nghệ Thuật

2018-04-18
Ngôn Ngữ:French(Français)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Self-taught, he gracefully combines urban acrobatics with dance, creating mesmerizing performances. In addition, he is also an actor and filmmaker. Andrea Catozzi’s compelling technique is based on capoeira, a martial art founded by Afro-Brazilians early in the 16th century that is protected with an Intangible Cultural Heritage of Humanity status by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android