Chúng tôi mong được lắng nghe ý kiến và phản hồi từ quý vị, những khán giả yêu thương!
Lời tâm tình của quý vị có thể được phát sóng trên Truyền Hình Vô Thượng Sư nếu được chọn. Cảm ơn quý vị đã gửi lời tâm tình!
Nguyện cầu Thiên Đàng luôn gia hộ cho quý vị.
* Yêu cầu
Xin vui lòng viết lời tâm tình của quý vị với Truyền Hình Vô Thượng Sư ở đây.*
Có thể bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. (Tối đa 250 từ)
Nếu lời tâm tình của quý vị được viết bằng tiếng bản ngữ, vui lòng giúp cung cấp bản dịch tiếng Anh.
(Tối đa 250 từ)
Thông tin liên lạc
Chức danh (Ông / Bà)*
Họ tên *
Biệt danh*
Email*
Quốc gia quý vị hiện đang sống*
Bang / Thành phố quý vị hiện đang sống*
Ngôn ngữ của quý vị
Dân tộc của quý vị
Nếu quý vị muốn gửi bản ghi âm, ghi hình hoặc clip ngắn cùng với lời tâm tình, vui lòng gửi đến đây và ghi "Tên" mà quý vị đã điền vào mẫu trực tuyến này. Hoặc chỉ cần tải "bản ghi âm, ghi hình hoặc clip ngắn" của quý vị lên YouTube hoặc Google Drive và dán liên kết vào nội dung lời tâm tình và gửi.
Nếu quý vị muốn gửi bản ghi âm, ghi hình hoặc clip ngắn cùng với lời tâm tình, vui lòng gửi đến đây và ghi "Tên" mà quý vị đã điền vào mẫu trực tuyến này. Hoặc chỉ cần tải "bản ghi âm, ghi hình hoặc clip ngắn" của quý vị lên YouTube hoặc Google Drive và dán liên kết vào nội dung lời tâm tình và gửi.
Saving……
Cancel
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android