ต่อไป

ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก

The Mapuche: The People of the Earth, Part 2 of 2

Chile
2019-04-13

ตอน

รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม
As we continue our exploration of the Mapuche people in Chile and Argentina. The Mapuche traditionally lived in houses called rukas. The rukas were made of local materials. Like most aspects of their culture, music, singing and dance reflect the Mapuchen world view that they exist to live in harmony with everything around them- the earth, plants, animals and neighbors near and far. Many of the dances imitate and honor the animals that inhabit their environment. Let’s look at one of the more uplifting traditional dances.
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์