ต่อไป

ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก

Living a Balanced Life: The Spiritual Qom People of Argentina

Argentina
2019-03-05
รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม
The Qom believe that the Creator is the Ultimate Giver, and that all of creation has invisible spiritual beings as caretakers. Each “vital space,” that is, each forest, swamp, river, and grassland-and each animal, fruit, or plant to be harvested - has a spiritual guardian. On the land(Gran Chaco), there is a spirit that takes care of the land, takes care of the animals, lives in the water and takes care. To the Qom people, life depends on maintaining a balance and peaceful harmony with all the created world, including with the spiritual guardians.
รับชมเพิ่มเติม
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์