ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกัน กำลังแสดงผลลัพธ์สำหรับ: “vegan”, “restaurants”
1 - 2 ของ 2 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
คำบรรยาย :

Dr. Armaiti May: Virtuous Vegan Veterinarian, Part 2 of 3

00:14:47

Dr. Armaiti May: Virtuous Vegan Veterinarian, Part 2 of 3

Did you know there are many brands of vegan dog food and snacks on the market? Canines are thrilled and caregivers are ecstatic that tasty, cruelty-free options are available. Dr. May is involved in a new project that will use science to demonstrate vegan food improves canine health. This research is very important, which can show the world that we can feed dogs with plants. We do not need to take the lives of animals in order to feed our canine companions.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-11-24   1976 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-11-24

Dr. Armaiti May: Virtuous Vegan Veterinarian, Part 3 of 3

00:14:33

Dr. Armaiti May: Virtuous Vegan Veterinarian, Part 3 of 3

What the most important is to do something for the animals. Just being a quiet vegan, it’s okay, but it would be even more impactful to make your voice heard for the animals. So, that’s what my message is for people listening, is to get out there, get active for the animals, make a difference and we’ll get much closer to our vegan world that we’re striving for.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-12-01   1643 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-12-01
<1>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย