ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
501 - 520 ของ 528 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

00:32:42

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

I love that so much about India. No matter how many religions have taken root in India, the Indian people, inside, they are always the same. They just love God, in whatever name you call Hirm. They’re just religious, whatever religion you want to call yourself.And in Monaco, they also recognize loyalty. The hotel where I stayed... Because when I first went t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07   1757 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 1

00:05:54

Animal Protection Laws of the World - Part 1

พิเศษ!
2020-09-07   2224 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 2

00:06:12

Animal Protection Laws of the World - Part 2

พิเศษ!
2020-09-07   2100 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 3

00:06:38

Animal Protection Laws of the World - Part 3

พิเศษ!
2020-09-07   2179 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 4

00:05:39

Animal Protection Laws of the World - Part 4

พิเศษ!
2020-09-07   2023 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 5

00:06:24

Animal Protection Laws of the World - Part 5

พิเศษ!
2020-09-07   107 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 6

00:05:45

Animal Protection Laws of the World - Part 6

พิเศษ!
2020-09-07   91 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 7

00:06:03

Animal Protection Laws of the World - Part 7

พิเศษ!
2020-09-07   81 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 8

00:06:13

Animal Protection Laws of the World - Part 8

พิเศษ!
2020-09-07   79 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 9

00:06:06

Animal Protection Laws of the World - Part 9

พิเศษ!
2020-09-07   102 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 10

00:06:19

Animal Protection Laws of the World - Part 10

พิเศษ!
2020-09-07   78 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 11

00:05:46

Animal Protection Laws of the World - Part 11

พิเศษ!
2020-09-07   86 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 12

00:06:25

Animal Protection Laws of the World - Part 12

พิเศษ!
2020-09-07   128 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 13

00:05:28

Animal Protection Laws of the World - Part 13

พิเศษ!
2020-09-07   73 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 14

00:05:49

Animal Protection Laws of the World - Part 14

พิเศษ!
2020-09-07   69 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 15

00:06:00

Animal Protection Laws of the World - Part 15

พิเศษ!
2020-09-07   75 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

Animal Protection Laws of the World - Part 16

00:06:23

Animal Protection Laws of the World - Part 16

พิเศษ!
2020-09-07   92 รับชม
พิเศษ!
2020-09-07

ข่าวเด่น

00:29:22

ข่าวเด่น

In today’s news, United Arab Emirates provides clean water in Yemen, global NGO reports nature conservation can lead to economic benefit, United Kingdom capital to boost walking and cycling infrastructure, Kenya benefits from renewable energy development, children’s book in Âu Lạc, also known as Vietnam, encourages wildlife protection, international pizza chain rolls out vegan offerings in Costa Rica and African grey parrot outperforms humans in memory test.The United Arab Emirates (UAE) provides drinking water to Yemen. The Emirates Red Crescent (ERC) has initiated 32 drinking water projects over the last three years that benefit approximately 600,000 people across the governorates of Yemen’s Red Sea Coast. They are part of humanitarian initiatives of the UAE in Yemen that focus on food assistance, social services, dwellings and sustainable development. In particular, the ERC has prioritized the drinking water projects to ensure people have a nearby supply of clean water, helping to improve their lives and stability. The ERC also supplies solar energy systems to generate electricity for residents to pump water. Our heartfelt gratitude and Heaven’s blessings, the United Arab Emirates and the Emirates Red Crescent, for extending your friendship and love in action to cherished neighbors. We pray that the humble Yemeni people continue to be shielded, in Allah’s eternal care.World Economic Forum outlines economic opportunities of “nature-positive” solutions. The World Economic Forum, an international non-governmental organization for public-private cooperation, has reported that more than 50% of the world’s gross domestic product (GDP) is at risk because of biodiversity loss. However, 395 million jobs could be created by 2030 by investing in endeavors that support the environment. The Forum noted that US$10.1 trillion in economic gains could be realized by resetting the economy and adding value to nature by implementing renewable energy, green roofs and more. It further emphasized alternative proteins, including water- and land-saving plant-based substitutes and plant-based dairy, over the “particularly resource-intensive, animal-based protein.” Moreover, it pointed out that three socio-economic systems needing to change are food and land use, mining and energy, as well as infrastructure and the human-made environment, which combined make up over 66% of all jobs and over a third of the global economy. “There is no future for business as usual,” the report stated. A respectful salute and our appreciation, World Economic Forum, for your plan to help ensure a greener and brighter tomorrow through living in harmony with nature. In Celestial wisdom, may all nations work together to protect and restore our planet.Up next, United Kingdom capital to boost walking and cycling infrastructure. We are going to thank the special effects technicians who mesmerize us with the magical scenes they create in movies. Please stay for more benefiting news on Supreme Master Television. Hi there, I’m Kal the vegan Colobus Monkey! Guess how old am I? You can’t. I look half my age, because I’m vegan. Today, we’d like to share a tip from Beloved Supreme Master Ching Hai. “If you need soft lighting for the night where you would walk around often, without a glaring bulb, which is eye-irritating, especially upon waking up, just place your mobile phone on top of an “opaque” table lamp or “opaque” bedroom lamp, turn on the phone flashlight, facing down; there you have it. This instant lamp gives a gentle, soothing ambiance evenly all around. Enjoy! God Loves you kids!” We love You, Supreme Master Ching Hai, and our many thanks for this kind suggestion. We look forward to trying it. Lots of love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet, for all of us humans and all co-inhabitants alike. Thank you for watching! Now, the weather around the world.London to transform city roads and paths for eco-friendly and safer travel after lockdown. Government entity Transport for London and Mayor of London, the Right Honorable Sadiq Khan, have launched the “London Streetspace” program. Through the plan, a foreseeable 10-time increase in cycling and five-time increase in walking will be accommodated. Construction of interconnected cycling routes, widening of pedestrian paths and traffic reduction on residential streets will be emphasized. Mayor Khan, said, “I urge the government and boroughs to work with us to enable Londoners to switch to cleaner, more sustainable forms of transport and reduce the pressure on other parts of our transport network once the lockdown is eased.” We applaud your innovative endeavor, the Right Honorable Sadiq Khan and Transport for London. May our world soon recover from COVID-19 as human beings’ compassion grows for all creatures in this world, in the merciful guidance of the Divine.Wind farm project in Kenya completed by United States company. General Electric has completed a 100-megawatt wind farm in Kipeto, Kenya. It is part of the Power Africa initiative, launched by former US President His Excellency Barack Obama to install 30 gigawatts of cleaner and more efficient electric energy on the African continent. Operation of the plant will begin before the end of this year. The site is owned by the Kipeto Energy consortium, with the electricity being sold to the Kenya Power company through a 20-year power purchase agreement. An estimated 40,000 Kenyan households will be able to receive electricity from the wind farm. Wonderful news, Kipeto, General Electric, Kipeto Energy consortium, and all involved for your life-enhancing project. May all the kind Kenyan people be graced by God with a joyous and prosperous future.Children’s picture book on protecting wild animals published in Âu Lạc, also known as Vietnam. The beautifully illustrated “Chang Is Wild about Bears” is co-authored by wildlife activist Dr. Trang Nguyễn and prize-winning artist Nguyễn Tiến Dũng, also known as Jeet Zdũng. With 120 brilliant water colors by Mr. Dũng, it tells the touching story of a little girl named Chang and her dedicated efforts to return her bear friend Sorya back to the wild. This book is the first in a series about wildlife conservation by the author and illustrator. Dr. Nguyễn is also the founder of WildAct, an NGO dedicated to the preservation of wildlife. All profits from the books will go towards wildlife projects in Âu Lạc (Vietnam). Our accolades and praises, Dr. Trang Nguyễn and Nguyễn Tiến Dũng, for this wonderful book that will surely inspire others to be caring toward our fellow Earthlings. May all wild animals thrive in happiness in their natural domain, as Heaven intended.Up next on Noteworthy News, international pizza chain rolls out vegan offerings in Costa Rica. It’s time for us to pray for faith, and remember our connection with the Divine. We’ll return with more splendid news on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News - Magnificent News for a Sublime World.Papa John’s introduces vegan pizzas in Costa Rica. Global pizza chain Papa John’s recently debuted two varieties of vegan pizza in 29 locations across Costa Rica. The flavors are Vegan Green, which is made with Follow Your Heart vegan mozzarella, mushrooms, tomatoes and chile verde, and the Beyond Green which is similar to the Vegan Green, but also has the vegan Beyond Meat. The chain has been adding vegan options globally since last year. Way to go, Papa John’s, on your commitment to offering delicious vegan pizzas to your customers. May the diet of benevolence continue expanding worldwide, in God’s munificence.African grey parrot outperforms humans in memory test. An African grey parrot named Griffin recently exceeded university students’ and six to eight-year-old children’s scores in a memory test that was conducted at Harvard University in the United States. In the test, four different colored pom poms were placed under cups, and then the cups’ positions were switched multiple times. The participants were then required to find a certain color under the correct cup. In all versions of the game, smart Griffin outperformed the children, and was comparable or slightly better than the adults until the four items were switched three to four times. You are amazing, smart Griffin! Thank you for helping to highlight the awesome intelligence of our parrot friends. Our thanks also, Harvard University researchers, for this eye-opening study. As we continue to learn more of the incredible abilities of our well-wishing animal co-inhabitants, may we always treat them with the utmost of love and respect.May your day be brighter with the joke of the day called “Customer is King.” “In your restaurant, how well do you take care of your customers?”“We treat our customers like kings; we do all we can to help them.”“So, if your customer has a problem, you will help them?”“Yes, our service here is always of a high standard.”“Please then, will you help me to pay half the bill because I’m running out of money?”And now we have a heartline from Maral in Mongolia: My name is Maral. I live in Ulaanbaatar city of Mongolia, and I am 14 years old. I very often watch Supreme Master TV with my two little sisters. They love watching the shows about animals. I never imagined that animals are so intelligent and so full of character. Now I have a very different view about animals. We also like to watch Supreme Master Ching Hai. We love Her very much and She is so lovable! Maral from MongoliaAmiable Maral, It is nice to read your message. Thank you for following us on Supreme Master Television. We hope that you and your family will continue watching as we offer a wide variety of shows about our lovely animal co-inhabitants. Supreme Master Ching Hai has stated that their intelligence and wisdom oftentimes go well beyond our capabilities. If we can communicate with them telepathically, we learn so much! May the Buddhas’ radiance shine on you and the kind-hearted people of Mongolia, Supreme Master TV teamP.S. Master also says: “Perceptive Maral, the animals love us immeasurably. I truly treasure the time I can be with my dogs and birds, and thoroughly enjoy their company. May Buddhas’ infinite love be with you and gentle Mongolia.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your company on Noteworthy News. May your path be graced with peace and love.
ข่าวเด่น
2020-09-06   337 รับชม
ข่าวเด่น
2020-09-06

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 106 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

00:22:32

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 106 – นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์ของชาวจีน

“เมื่อถึงเวลาของประเทศ ที่จะเติบโตมา เมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพอันยิ่งใหญ่ จะได้รับการปลูก ในสาขาที่สี่ของโลก”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-06   1086 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-09-06

วลาดิเมียร์ มีเกอร์ & “ต้นซีดาร์ที่ก้องกังวานแห่งรัสเซีย” ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:16:30

วลาดิเมียร์ มีเกอร์ & “ต้นซีดาร์ที่ก้องกังวานแห่งรัสเซีย” ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ภารกิจของมนุษย์ คือการปรับปรุง ที่อยู่อาศัย”
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2020-09-06   691 รับชม
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2020-09-06
<1...21222324252627>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย