ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่: ถึง:
1 - 20 ของ 689 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท:
ถ้อยคำแห่งปัญญา

จากศรี กูรู กรานธ์ ซาฮิบ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์ :คัดจากหน้า 69-72 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:27

จากศรี กูรู กรานธ์ ซาฮิบ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์ :คัดจากหน้า 69-72 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

You may possess empires, vast estates, authority over others, and the enjoyment of myriads of pleasures; you may have delightful and beautiful gardens, and issue unquestioned commands; you may have enjoyments and entertainments of all sorts and kinds, and continue to enjoy exciting pleasures – and yet, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall be reincarnated as a snake. You may possess vast riches, maintain virtuous conduct, have a spotless reputation and observe religious customs; you may have the loving affections of mother, father, children, siblings and friends; you may have armies well-equipped with weapons, and all may salute you with respect; but still, if you do not come to remember the Supreme Lord God, then you shall be taken and consigned to hell! You may have a body free of disease and deformity, and have no worries or grief at all; you may be unmindful of death, and night and day revel in pleasures; you may take everything as your own, and have no fear in your mind at all; but still, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall fall under the power of the Messenger of Death.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-19   5 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-19

จากศรี กูรู กรานธ์ ซาฮิบ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์ :คัดจากหน้า 69-72 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:16:09

จากศรี กูรู กรานธ์ ซาฮิบ อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์ :คัดจากหน้า 69-72 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

The peaceful and loving path of Sikhism has appealed to many devotees around the world. We present today an excerpt of the magnanimous teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji from the Holy Sri Guru Granth Sahib, pages 69-72. "Those who take the Truth as their food and the Truth as their clothing, have their home in the True One. They constantly praise the True One, and in the True Word of the Shabad (inner Heavenly Sound) they have their dwelling. They recognize the Lord, the Supreme Soul in all, and through the Guru’s Teachings they dwell in the home of their own inner self." "The True Guru teaches the Word of the Shabad; without the True One, there is no other at all. Those who are linked by the True One are linked to Truth."
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-18   29 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-18

พระสูตรที่กล่าวถึงปณิธานและบุญบารมีของบรมครูแห่งยาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:15:47

พระสูตรที่กล่าวถึงปณิธานและบุญบารมีของบรมครูแห่งยาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอผู้ปรารถนา ทดแทนบุญคุณ และคุณธรรมของ พระโลกนาถ บรมครูแห่งยา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ก็ควรนำประโยชน์และความสุข ให้แก่สรรพสัตว์ ด้วยวิธีนี้”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-16   117 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-16

พระสูตรที่กล่าวถึงปณิธานและบุญบารมีของบรมครูแห่งยาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:17:07

พระสูตรที่กล่าวถึงปณิธานและบุญบารมีของบรมครูแห่งยาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “นอกจากนั้น พวกเขา(สรรพสัตว์) ควรจำไว้ในใจ บุญบารมีและ ปณิธานของพุทธะองค์นี้ ขณะสวดท่อง และระลึกถึงพระสูตรนี้ ไตร่ตรองความหมายของมัน และอธิบายให้แก่คนอื่น ความปรารถนาทั้งหลาย ของพวกเขาจะสมหวัง ปรารถนาอายุยืน ก็จะมีชีวิตยืนยาว ปรารถนาความมั่งคั่ง ก็จะมั่งคั่ง ปรารถนาตำแหน่งการงาน ก็จะมีตำแหน่งการงาน ปรารถนาจะมี บุตรชาย บุตรหญิง ก็จะมี บุตรชาย บุตรหญิง”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-15   167 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-15

คัมภีร์สันติภาพของชาวแอสซีน : คัดจากหนังสือเล่มที่หนึ่ง ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:35

คัมภีร์สันติภาพของชาวแอสซีน : คัดจากหนังสือเล่มที่หนึ่ง ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ฉันบอกเธอตามตรง โมเสสไม่ได้รับบัญญัติ จากพระเจ้าด้วยการเขียน แต่ด้วยถ้อยคำที่มีชีวิต บัญญัตินั้นคือถ้อยคำที่มีชีวิต ของพระเจ้าที่มีชีวิต มอบให้แก่ ศาสดาที่มีชีวิต เพื่อมนุษย์ที่มีชีวิต ในทุกสิ่งที่มีชีวิต คือบทบัญญัติที่เขียนไว้ เธอพบมันได้ในต้นหญ้า ในต้นไม้ ในแม่น้ำ ในภูเขา ในหมู่นกแห่งสวรรค์ ในหมู่ปลาแห่งทะเล แต่จงแสวงหามัน ในตัวเธอเองเป็นสำคัญ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-14   101 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-14

คัมภีร์สันติภาพของชาวแอสซีน : คัดจากหนังสือเล่มที่หนึ่ง ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:16:43

คัมภีร์สันติภาพของชาวแอสซีน : คัดจากหนังสือเล่มที่หนึ่ง ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“เธอมีความสุข เธอจะสลัดทิ้ง พลังของซาตาน เพราะฉันจะพาเธอ ไปยังอาณาจักรของ เทวดาแห่งพระแม่ของเรา ที่ซึ่งพลังซาตาน ไม่สามารถเข้าไป” “พระแม่ของเธออยู่ในเธอ และเธออยู่ในท่าน ท่านอุ้มเธอ ท่านให้ชีวิตเธอ ท่านก็คือ ผู้ให้ร่างกายของเธอ และวันหนึ่งเธอจะ คืนมันให้แก่ท่านอีก
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-13   168 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-13

บทกวีทางจิตวิญญาณโดย วิคเตอร์ ฮูโก ตอนที่ 2/2

00:10:16

บทกวีทางจิตวิญญาณโดย วิคเตอร์ ฮูโก ตอนที่ 2/2

“และถ้ามีรัก ความฝัน กลิ่นกุหลาบหอมเหมือนตะวันตก ซึ่งบ่งบอก แต่ละครั้งที่มันมา แสงรัศมี บางสิ่งซึ่งหอมหวานและมีความสุข ความฝันซึ่ง สวรรค์คือปลายสุด ความฝันซึ่ง รวมวิญญาณกับวิญญาณ ฉันยินดีให้มันเป็นเป้าหมาย ที่จิตของเธอควรพักผ่อน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-12   68 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-12

บทกวีทางจิตวิญญาณโดย วิคเตอร์ ฮูโก ตอนที่ 1/2

00:12:02

บทกวีทางจิตวิญญาณโดย วิคเตอร์ ฮูโก ตอนที่ 1/2

“ฉันจะสังเกตท่านได้อย่างไร ตลอดแนวทั้งปีที่มีปัญหา ซึ่งกำหนดการดำรงอยู่ ในช่วงเวลาเล็ก ๆ ของเรา? หนึ่งพลบค่ำที่คงที่ ในสวรรค์ปรากฏขึ้น - หนึ่งพลบค่ำที่คงที่ ในใจของมนุษย์!”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-11   39 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-11

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติสุข ตอนที่ 4 จาก 4 - อิสลาม

00:11:51

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติสุข ตอนที่ 4 จาก 4 - อิสลาม

Today, we invite you to kindly join us in the following sacred prayers for peace from lslam. Saum (Fasting) A prayer by Hazrat Inayat Khan. “Praise be to Thee, Most Supreme God. …Draw us closer to Thee every moment of our lives, Until in us be reflected Thy Grace, Thy Glory, Thy Wisdom, Thy Joy, and Thy Peace. Amen.” To conclude our program, let’s listen to a meaningful insight from Supreme Master Ching Hai regarding the best prayer to truly bring about peace for ourselves and in our world. “The secret of response to prayers lies in the way we walk our lives. We must walk the way of love if we want to see love. We must walk the way of Heaven if we want to experience Heaven.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-09   75 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-09

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติ ตอนที่ 3 ของ 4 – พุทธศาสนา

00:15:35

บทรวมคำอธิษฐานเพื่อสันติ ตอนที่ 3 ของ 4 – พุทธศาสนา

For millennia, Buddhism has been a beacon of peace. The Noble Eightfold Path, taught by the Worshipped Lord Shakyamuni Buddha, helps humans bring happiness not only to themselves but also to other beings, thus creating peace for all. A Buddhist affirmation in the True Pure Land Buddhist tradition. “…I will try to be kind and gentle to every living thing, and protect all who are weaker than myself. I will try to think pure and beautiful thoughts, to say pure and beautiful words, and to do pure and beautiful deeds, knowing that on what I do now my happiness and misery depends. May every link in Lord Buddha’s golden chain of love become bright and strong and may we all attain perfect peace.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-08   160 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-08

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 2 จาก 2

00:14:34

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 2 จาก 2

The advantage of the ideal theory over the popular faith, is this, that it presents the world in precisely that view which is most desirable to the mind. It is, in fact, the view which Reason, both speculative and practical, that is, philosophy and virtue, take. For, seen in the light of thought, the world always is phenomenal; and virtue subordinates it to the mind. Idealism sees the world in God. It beholds the whole circle of persons and things, of actions and events, of country and religion, not as painfully accumulated, atom after atom, act after act, in an aged creeping Past, but as one vast picture, which God paints on the instant eternity, for the contemplation of the soul.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-07   69 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-07

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 1 จาก 2

00:13:43

บทคัดสรรจากความเรียงของ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน ‘อุดมคติ’ ตอนที่ 1 จาก 2

Ralph Waldo Emerson was a renowned 19th-century American essayist, philosopher, lecturer, poet, and a leader of the transcendental philosophical movement. Emerson is most famous for his essays, through which he expresses ideas of freedom, spirituality, individuality, the great ability of humans to realize almost everything, and the relationship between the soul and the surrounding world. Today we read a chapter from "Nature" titled "Idealism," about how ideal the connection between spirit and nature, between soul and matter, could be. In our spiritual awakening, we are to realize the ultimate oneness and purpose of all things that we've known in experience.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-06   105 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-06

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 2 จาก 2

00:13:53

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 2 จาก 2

The black drop sank in Ansumati’s bosom, advancing with ten thousand round about it. Indra with might longed for it as it panted. Flying in terror from the snort of Vritra (negative force represented by a serpent), all deities who were thy friends forsook Thee. So, Indra, with the Maruts (storm deities) be Thy friendship: in all these (spiritual) battles Thou shalt be the victor. The old hath waked the young Moon from his slumber who runs his circling course with many round him. Behold the God’s high wisdom in its greatness: he who died yesterday, today is living. Then, at Thy birth, Thou wast the foeman, Indra, of those the seven who ne’er had met a rival. The hidden pair, Heaven and the Earth, Thou foundest, and to the mighty worlds Thou gavest pleasure.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-05   117 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-05

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 1 จาก 2

00:13:49

คัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู: เพลงสวดในคัมภีร์สามเวท- บทคัดสรรจากตอนที่หนึ่ง ตอนที่ 1 จาก 2

Hinduism is believed to be one of the oldest living religions on Earth. One of the most cherished values of Hinduism is “ahimsa,” or non-violence. An example of this is how ahimsa is honored through a vegetarian diet, which shows compassion to all beings. Today we present Hindu hymns from the Sama Veda praising Indra, the king of the highest Heaven. “The well Thou clavest, settest free the fountains, and gavest rest to floods that were obstructed. Thou, Indra, laying the great mountain open, slaying the Ddnava, didst loose the torrents. When we have pressed the juice we laud Thee, Indra, most valorous.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-04   72 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-04

คัดจากบทกวีของ ศรี ออโรบินโด : บทกวีจากอะฮาน่าและบทกวีอื่น ๆ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:11:23

คัดจากบทกวีของ ศรี ออโรบินโด : บทกวีจากอะฮาน่าและบทกวีอื่น ๆ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

But the third Angel came and touched my eyes; I saw the mornings of the future rise, I heard the voices of an age unborn That comes behind us and our pallid morn, And from the heart of an approaching light One said to man, “Know thyself infinite, Who shalt do mightier miracles than these, Infinite, moving mid infinities.” Then from our hills the ancient answer pealed, “For Thou, O Splendor, art myself concealed, And the grey cell contains me not, the star I outmeasure and am older than the elements are. Whether on earth or far beyond the sun, I, stumbling, clouded, am the Eternal One.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-02   110 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-02

ปรัชญาแห่งวีแกน : การแสวงหาที่มีเหตุผลสำหรับชีวิตที่สันติสุข”

00:13:41

ปรัชญาแห่งวีแกน : การแสวงหาที่มีเหตุผลสำหรับชีวิตที่สันติสุข”

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-01   90 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-01

คัดจากบทกวีของ ศรี ออโรบินโด : บทกวีจากอะฮาน่าและบทกวีอื่น ๆ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:09:04

คัดจากบทกวีของ ศรี ออโรบินโด : บทกวีจากอะฮาน่าและบทกวีอื่น ๆ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

India – the home of many great spiritual Masters who have brought wisdom and truth to Earth, inspiring us to seek higher purposes in life, thus uplifting humanity to a divine state of living. One such great being is the spiritual master, yogi, philosopher, poet and politician Sri Aurobindo, who graced our planet from 1872 to 1950. “Collected Poems” is the Volume 2 of the Complete Works of Sri Aurobindo, which includes all short and narrative poems in English that Sri Aurobindo published during his lifetime. “It beheld the stars Born from a thought and knew how being prepares. Then I remembered how I woke from sleep And made the skies, built earth, formed Ocean deep.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-31   46 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-31

คำอธิษฐานและการนั่งสมาธิโดยพระบาฮาอุลลาห์ : บทที่ 1 ถึง 7 ตอนที่ 2/2

00:10:57

คำอธิษฐานและการนั่งสมาธิโดยพระบาฮาอุลลาห์ : บทที่ 1 ถึง 7 ตอนที่ 2/2

Baha’u’llah was the enlightened Prophet and founder of the Baha’i Faith. The Baha’i Faith rests on three core principles: unity of God, until of religion, and unity of humankind. Prayers and meditations by Bahá’u’lláh: I implore Thee, O Thou Maker of the heavens and Lord of all names, by Thy most effulgent Self and Thy most exalted and all-glorious Remembrance, to send down upon Thy loved ones that which will draw them nearer unto Thee, and enable them to hearken unto Thine utterances. Tear asunder with the hand of Thy transcendent power, O my Lord, the veil of vain imaginings, that they who are wholly devoted to Thee may see Thee seated on the throne of Thy majesty, and the eyes of such as adore Thy unity may rejoice at the splendors of the glory of Thy face.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-30   104 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-30

บทกวีร้อยกรอง จากศาสดา โดยคาริล ยิบราน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน – “บ้าน” “เสื้อผ้า” และ “การซื้อและการขาย”

00:14:20

บทกวีร้อยกรอง จากศาสดา โดยคาริล ยิบราน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน – “บ้าน” “เสื้อผ้า” และ “การซื้อและการขาย”

"Your house shall be not an anchor but a mast." "And though of magnificence and splendor, your house shall not hold your secret nor shelter your longing. For that which is boundless in you abides in the mansion of the sky, whose door is the morning mist, and whose windows are the songs and the silences of night." "Your clothes conceal much of your beauty, yet they hide not the unbeautiful. And though you seek in garments the freedom of privacy you may find in them a harness and a chain." "It is in exchanging the gifts of the earth that you shall find abundance and be satisfied. Yet unless the exchange be in love and kindly justice, it will but lead some to greed and others to hunger."
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-29   129 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-29

บทกวีร้อยกรองจากศาสดา โดยคาริล ยิบราน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน – “ทำงาน“ และ “สุขและเศร้า“

00:12:42

บทกวีร้อยกรองจากศาสดา โดยคาริล ยิบราน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน – “ทำงาน“ และ “สุขและเศร้า“

Born in 1883, Kahlil Gibran was an enlightened Lebanese philosopher, author, poet, artist and mystic, who immigrated to the United States when He was young. “Always you have been told that work is a curse and labor a misfortune. But I say to you that when you work you fulfil a part of Earth’s dream, assigned to you when that dream was born, And in keeping yourself with labor you are in truth loving life, And to love life through labor is to be intimate with life’s inmost secret.” “Truly you are suspended like scales between your sorrow and your joy. Only when you are empty are you at standstill and balanced.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-28   264 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-28
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์