ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 252 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ถ้อยคำแห่งปัญญา
คำบรรยาย :

บทคัดสรรจาก ‘เมืองแห่งดวงดาว’ - บทที่ 7: ไลเซียสอธิบาย

00:13:50

บทคัดสรรจาก ‘เมืองแห่งดวงดาว’ - บทที่ 7: ไลเซียสอธิบาย

Numerous books have been written that provide insights into the afterlife and the soul’s immortality. One such volume is “Nosso Lar,” or “The Astral City,” by Spirit André Luiz through Spiritist medium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier was a well-known Brazilian philanthropist who co-authored more than 400 books. In “The Astral City,” former medical doctor André Luiz speaks from t
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-20   12 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-20

กฎทางจิตวิญญาณ - บทคัดสรรจากความเรียง โดยราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน (มังสวิรัติ)

00:16:33

กฎทางจิตวิญญาณ - บทคัดสรรจากความเรียง โดยราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน (มังสวิรัติ)

Ralph Waldo Emerson was a renowned 19th-century American essayist, philosopher, lecturer, poet, and a leader of the transcendental philosophical movement. His literature influenced many other celebrated writers, including Henry David Thoreau and Walt Whitman. Emerson is most famous for his essays, through which he expresses ideas of freedom, spirituality, individuality, the great ability of humans
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-19   129 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-19

ความรักแห่ง การดำรงอยู่และความรู้: จาก ‘นครของพระเจ้า’ โดยนักบุญออกัสติน ของฮิปโป (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:13:18

ความรักแห่ง การดำรงอยู่และความรู้: จาก ‘นครของพระเจ้า’ โดยนักบุญออกัสติน ของฮิปโป (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“พระสิรินั้นยิ่งใหญ่เพียงใด การยึดมั่น กับพระเจ้า เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อดึงปัญญาจากพระองค์ เพื่อชื่นชมยินดีในพระองค์ และเพลิดเพลินไปกับความดี อันยิ่งใหญ่นี้ โดยปราศจากความตาย ความผิดพลาดหรือความเศร้าโศก…”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-17   212 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-17

ความรัก แห่งการดำรงอยู่และความรู้: จาก ‘นครของพระเจ้า’ โดยนักบุญออกัสติน แห่งฮิปโป (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:11:50

ความรัก แห่งการดำรงอยู่และความรู้: จาก ‘นครของพระเจ้า’ โดยนักบุญออกัสติน แห่งฮิปโป (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“สัตว์ทั้งหลายเป็นพยานว่า พวกมันต้องการมีอยู่จริง ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงความตาย ทุกการเคลื่อนไหว ในอำนาจของพวกมัน เรามีความรู้สึก ที่เหนือกว่าอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นของคนภายใน โดยที่เรารับรู้ว่า สิ่งใดเป็นธรรม และสิ่งใดอธรรม…”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-16   160 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-16

ในความสงบเงียบและการหยั่งรู้: บทคัดสรรจาก ‘ตำราอันยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับขั้นตอนของมรรค สู่การรู้แจ้ง เล่มที่ 3 ' ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:14:28

ในความสงบเงียบและการหยั่งรู้: บทคัดสรรจาก ‘ตำราอันยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับขั้นตอนของมรรค สู่การรู้แจ้ง เล่มที่ 3 ' ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“จากความสมบูรณ์แบบทั้งหมด เป็นความสมบูรณ์แบบของปัญญา ที่รู้ความเป็นจริง เนื่องจากคุณไม่สามารถรู้ได้ โดยใช้ การรักษาเสถียรภาพของสมาธิ หรือความสมบูรณ์แบบอื่น ๆ คุณควรพัฒนาปัญญา โดยไม่เข้าใจผิดว่า เป็นเพียงการทำสมาธิ เพื่อความสมบูรณ์ของปัญญาเท่านั้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-15   160 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-15

ในความสงบเงียบและการหยั่งรู้: บทคัดสรรจาก ‘ตำราอันยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับขั้นตอนของมรรค สู่การรู้แจ้ง เล่ม 3 ’ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:32

ในความสงบเงียบและการหยั่งรู้: บทคัดสรรจาก ‘ตำราอันยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับขั้นตอนของมรรค สู่การรู้แจ้ง เล่ม 3 ’ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“สติและความระมัดระวังทำให้เกิด การมุ่งเน้นทางจิตใจอย่างใกล้ชิด เพราะอดีตขัดขวาง ความสนใจของคุณจากการหลงทาง จากวัตถุของการทำสมาธิ และหลังรับรู้อย่างชัดเจน ความสนใจของคุณ กำลังหลงทาง”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-14   190 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-14

ตัวเอง & วิญญาณ: จากวิหารแห่งตัวเอง- ห้องสมุดกลุ่มโรซิครูเชี่ยน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:04

ตัวเอง & วิญญาณ: จากวิหารแห่งตัวเอง- ห้องสมุดกลุ่มโรซิครูเชี่ยน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“จิตวิญญาณในมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่แยกต่างจากกัน แตกต่างจากวิญญาณ ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมด แต่เป็นส่วนหนึ่งของ พลังวิญญาณสากล ซึ่งไหลผ่านมนุษย์ทุกคน อย่างเท่าเทียมกันและเหมือนกัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-13   150 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-13

ตัวเอง & วิญญาณ: จากวิหารแห่งตัวเอง- ห้องสมุดกลุ่มโรซิครูเชี่ยน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:15:34

ตัวเอง & วิญญาณ: จากวิหารแห่งตัวเอง- ห้องสมุดกลุ่มโรซิครูเชี่ยน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“มนุษย์ถูกชุบ ด้วยพลังชีวิต ที่สำคัญลึกลับ เราคิดว่า ความฉลาด เป็นคุณลักษณะของพลังชีวิตนี้ หรืออย่างน้อยก็บูรณาการ เข้ากับการทำงานของมัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-12   173 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-12

พระเยซูคริสต์- เหมือนเช่นเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไป: เทศนาโดยโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:57

พระเยซูคริสต์- เหมือนเช่นเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไป: เทศนาโดยโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“พระองค์รับหน้าที่เป็น คนกลาง มาชั่วนิรันดรด้วยความยินดี จากนั้นพระองค์ก็ยินดี ในความคิดที่จะช่วยคนบาปให้รอด และพระองค์ก็ยังคงมีความสุขกับมัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-10   298 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-10

พระเยซูคริสต์- เหมือนเช่นเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไป: เทศนาโดยโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:15:10

พระเยซูคริสต์- เหมือนเช่นเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไป: เทศนาโดยโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พระคริสต์ทรงอยู่อย่างพอเพียง เท่าเทียมกันสำหรับออฟฟิศนี้ ที่พระองค์ทรงดำเนินการ พระองค์ทรงรับการฝึกฝน ออฟฟิศของพระองค์ นับตั้งแต่การล่มสลายของมนุษย์ และยังคงปฏิบัติอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันตลอดทุกยุคทุกสมัย”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-09   170 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-09

ข้อความที่ตัดตอนมาจาก ‘การสนทนาระหว่าง ผู้เดินทางทั้งห้าเกี่ยวกับ ความสุขแท้จริงของชีวิต’ โดย ฮิวโฮรี สโคโวโรดา (มังสวิรัติ)

00:13:24

ข้อความที่ตัดตอนมาจาก ‘การสนทนาระหว่าง ผู้เดินทางทั้งห้าเกี่ยวกับ ความสุขแท้จริงของชีวิต’ โดย ฮิวโฮรี สโคโวโรดา (มังสวิรัติ)

“สติปัญญาเปรียบเสมือนดวงตาที่ แหลมคมและมองเห็นได้ไกลของ นกอินทรี และคุณธรรมก็เหมือน แขนของลูกผู้ชายที่เชื่อมติดกับ ขาที่ว่องไวของกวาง การรวมกันของพระเจ้านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในนิทานต่อไปนี้”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-08   194 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-08

อี้-ก้วนเต้า- สมบัติทั้งสาม

00:12:33

อี้-ก้วนเต้า- สมบัติทั้งสาม

“เมื่อพระศากยมุนีพุทธเจ้า ต้องการถ่ายทอด คำสอนที่แท้จริงของพระองค์ พระองค์ทรงบอกศิษย์ของพระองค์ โดยเฉพาะว่า การถ่ายทอดแก่นแท้ ทางจิตวิญญาณของพระองค์ จะอยู่นอกเหนือพระคัมภีร์ ที่เขียนขึ้นโดยสิ้นเชิง แต่มันจะส่งผ่าน จากใจสู่ใจโดยตรง ดังนั้น พระสูตรที่ไร้คำบรรยาย จึงเป็นพระสูตร ระดับสูงสุด”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-07   285 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-07

อาณาจักรของพระเจ้า กูรูและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน: บทคัดสรรจาก ดาดู ดายัล (มังสวิรัติ): ผู้ลึกลับที่มีความเมตตากรุณา ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:14:23

อาณาจักรของพระเจ้า กูรูและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน: บทคัดสรรจาก ดาดู ดายัล (มังสวิรัติ): ผู้ลึกลับที่มีความเมตตากรุณา ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“นักบุญแท้จริง ถูกรวมเข้ากับพระเจ้าทั้งหมด พระเจ้าสามารถตระหนักรู้ได้ ผ่านทางพระองค์เท่านั้น และสามารถพบพระองค์ได้ ผ่านพระคุณของพระเจ้า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-06   221 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-06

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน การก้าวข้ามอันรุ่งโรจน์

00:13:52

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน การก้าวข้ามอันรุ่งโรจน์

“ผ่านพระวจนะที่สมบูรณ์แบบ ของชาบัด (เสียงแห่งสวรรค์ภายใน) ได้รับความเข้าใจทั้งหมด ยังคงดูดซึม ในนามของพระเจ้า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-03   438 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-03

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน กฎแห่งกรรม

00:15:32

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน กฎแห่งกรรม

“ถ้าคุณฆ่าสิ่งมีชีวิตใด ๆ คุณจะถูกลงโทษ ไม่มีใครรู้ว่า สิ่งมีชีวิตอาจเคยเป็น อมตะหรือพระพุทธเจ้า อวตารสู่โลก ดังที่ได้กล่าวว่า ทุกชีวิตคือตัวฉัน การทำลายชีวิตคือการ พยายามทำลายฉัน และมันไม่ง่ายที่จะทำลายฉัน สอนสิ่งนั้นให้กับมนุษย์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-02   273 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-02

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน องขวัญจากการเป็นมนุษย์

00:15:29

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน องขวัญจากการเป็นมนุษย์

“ร่างกายของคุณเป็น วิหารพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่แน่นอน ดังนั้น ในร่างกายของคุณ คือประตูที่ - เมื่อคุณเปิด - พระคริสต์อาจเข้ามา…”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-01   547 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-10-01

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน ต้นกำเนิดของการสร้าง

00:14:26

ด้ายทองของ ปัญญาที่ส่องสว่างโลก ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน ต้นกำเนิดของการสร้าง

“อาจารย์ภายใน: สัญลักษณ์แห่งชีวิตนิรันดร! ที่ทรงพลังที่สุด และมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ ในจักรวาล บางคนเรียกพระองค์ว่าพระบิดา พระมารดา พระเจ้า ต้นกำเนิดของทุกสิ่ง”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-09-30   550 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-09-30

บทคัดสรรจาก ‘วิถีชีวิต’ โดย ลีโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ): เล่ม 1 พระเจ้า ตอน 2 ของ 2 ตอน

00:16:22

บทคัดสรรจาก ‘วิถีชีวิต’ โดย ลีโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ): เล่ม 1 พระเจ้า ตอน 2 ของ 2 ตอน

“ชายคนหนึ่งถูกถามว่า เขารู้ได้อย่างไรว่า มีพระเจ้า เขาตอบว่า: 'ต้อง จุดเทียนดูพระอาทิตย์ขึ้นไหม?’”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-09-29   198 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-09-29

บทคัดสรรจาก ‘วิถีชีวิต’ โดย ลีโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ): เล่ม 1 พระเจ้า ตอน 1 ของ 2 ตอน

00:15:21

บทคัดสรรจาก ‘วิถีชีวิต’ โดย ลีโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ): เล่ม 1 พระเจ้า ตอน 1 ของ 2 ตอน

“ฉันรู้ว่า มีบางอย่าง ภายในตัวฉัน หากปราศจากสิ่งนั้น ก็จะไม่มีอะไร นี่คือ สิ่งที่ฉันเรียกว่าพระเจ้า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-09-28   215 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-09-28
<1234567...13>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย