ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 9 ของ 9 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
เชื้อสายสูงส่งของเรา
คำบรรยาย :

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 2 of 2

00:13:39

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 2 of 2

“The Lord would bring His people into a position where they will not touch nor taste the flesh of dead animals. Then let not these things be prescribed by any physician who has a knowledge of the truth for this time. And in a short time the milk of the cow will also be excluded from the diet of God’s commandment-keeping people. In a short time it will not be safe to use anything that comes from th
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-20   3758 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-20

Our Noble Lineage: The Chishti Order of Sufism – Love for God, Respect to All

00:14:58

Our Noble Lineage: The Chishti Order of Sufism – Love for God, Respect to All

Throughout the centuries, the Chishti Order emphasized the importance of keeping a vegetarian diet. “There are two things which speak against flesh-eating: one thing is that meat, as a substance, hinders spiritual progress, and the other is that the unkindness toward the animals in a breach of moral law. Morally, there is no doubt that it has a hardening effect upon the heart of man, which is mean
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-16   3669 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-16

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 1 of 2

00:13:25

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 1 of 2

The special village was founded in the 1950s, by a group of nature lovers. The cornerstone principles on which Amirim is founded include vegetarianism and an organic lifestyle, it is required that one be vegetarian in order to become a permanent resident of the village.
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2017-10-31   3568 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2017-10-31

The Khrubas Monks and Vegetarian Villages of Northern Thailand

00:13:06

The Khrubas Monks and Vegetarian Villages of Northern Thailand

The Khruba Worship, which is a branch of Yuan Buddhism flourishing in northern Thailand. One notable discipline of this practice is to adhere to a plant-based diet. Vegetarianism and meditation are part of their daily practice. The Khrubas taught Buddhist teachings to their students and advised them to switch to a vegetarian diet.He taught the Dharma to the villagers, telling them to not kill or c
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-09   3469 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-09

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 1 of 2

00:14:29

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 1 of 2

A lot of the dynamics of what the Bible teaches about life, alongside nutrition, is all about inner peace, finding harmony between God and yourself, and I think that's one of the things that gives joy, and gives a meaning for living. The idea is that everything we do in our recreation, in our social life, in our nutrition and diet, we must all make the best decisions that will be of best benefit t
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-19   3372 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-19

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 2 of 2

00:15:54

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 2 of 2

The cornerstone principles on which Amirim is founded include vegetarianism and an organic lifestyle. Today, about 150 families live in Amirim, including many children. Many people are in the guesthouse business or have veg restaurants.
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2017-11-07   3370 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2017-11-07

พระเยซูเป็นมังสวิรัติ ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน : การบิขนมปัง

00:16:04

พระเยซูเป็นมังสวิรัติ ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน : การบิขนมปัง

“เพราะผลไม้ของต้นไม้ และเมล็ดของสมุนไพร เท่านั้นที่ฉันกิน” (พระวรสารแห่งนาซารีน) “เธอไม่ควรเอาชีวิต ไปจากสิ่งมีชีวิตใด ๆ เพื่อความเพลิดเพลินของเธอ หรือเพื่อผลประโยชน์ของเธอ หรือแม้แต่การทรมานมัน” (บทอ่าน XLVI, 10)
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2020-06-04   2527 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2020-06-04

พระเยซูเป็นมังสวิรัติ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน: การรื้อฟื้นจิตสำนึกวีแกน ในศาสนาคริสต์ของทุกวันนี้

00:15:52

พระเยซูเป็นมังสวิรัติ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน: การรื้อฟื้นจิตสำนึกวีแกน ในศาสนาคริสต์ของทุกวันนี้

เมื่อกงล้อของ ผลกรรม หมุนแล้ว มันยากมากที่จะหยุด มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เป็นวีแกนที่สมบูรณ์ มันก็เหมือนกับถ้าคุณทำผิด เดินไปทางใต้ แต่ที่จริงแล้ว คุณต้องการไปทางเหนือ มันก็เพียงแค่ยูเทิร์น หันกลับไปทางเหนือ ยูเทิร์นตอนนี้ ขณะที่คุณยังทำได้ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉันสัญญาจะก้าวก่ายสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือคุณ
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2020-06-18   1457 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2020-06-18

พระเยซูเป็นมังสวิรัติ ตอนที่ 2 : การประนีประนอมของนักบุญปอล

00:15:34

พระเยซูเป็นมังสวิรัติ ตอนที่ 2 : การประนีประนอมของนักบุญปอล

เพราะว่าความผิดทุกอย่างที่คุณทำ มันเป็นเพราะมาร และมารก็คือผู้ที่ สร้างจิตคิด ด้วยเหมือนกัน ทุกสิ่งมาจาก โลกเงาที่เป็นภาพลวงตา ดังนั้นถ้าคุณ ทำสิ่งใดผิด มันไม่ใช่ความผิดของคุณ ฉันไม่มองแบบนั้น
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2020-06-11   907 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2020-06-11
<1>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย