ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 92 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ชีวิตของพระมหาวีระ: ภัยสุดท้าย ตอกในหู ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:36:46

ชีวิตของพระมหาวีระ: ภัยสุดท้าย ตอกในหู ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

เราเป็นมนุษย์ มันง่ายกว่า ที่เราจะดูแลตัวเอง และปกป้อง สุขภาพร่างกายของเรา สัตว์ต่าง ๆ พวกมันไม่มีโอกาส พวกมันมีโพรง และมีใบเล็ก ๆ ด้านบนของพวกมัน แมลงและทั้งหมดนั้น พวกมันไม่มีทางสร้างห้อง ของและบ้านป้องกันจำนวนมากได้ ดังนั้น เรา ไม่รบกวนพวกมันมากเกินไปจะดีกว่า
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-19   1448 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-19

ชีวิตของพระมหาวีระ: ภัยสุดท้าย ตอกในหู ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:33:42

ชีวิตของพระมหาวีระ: ภัยสุดท้าย ตอกในหู ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ดังนั้น ส่วนใหญ่พระมหาวีระ พระองค์ยืนอยู่เสมอ เราอ่านในเรื่องนี้ว่า พระองค์กำลังยืนทำสมาธิ เหตุผลที่ พระองค์ทำเช่นนั้น เป็นเพราะ พระองค์ไม่อยากหลับไป
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-20   1191 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-20

ชีวิตของพระมหาวีระ: ภัยสุดท้าย ตอกในหู ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:35:42

ชีวิตของพระมหาวีระ: ภัยสุดท้าย ตอกในหู ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

นั่นคือจุดจบของเรื่อง และนี่คือจุดจบของ ความทุกข์ทั้งหมด ที่พระมหาวีระต้อง ผ่านไปในช่วง 12 ปีของพระองค์ ของการฝึกสมาธิแบบนักพรต เราขอคารวะพระองค์จริง ๆ และขอบคุณทุกสิ่ง ที่พระองค์ต้องอดทน เพื่อการรู้แจ้ง เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-21   1205 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-21

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 1/10

00:32:51

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 1/10

นี่เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับการประกอบกรรมดี เรื่องนี้เป็นเรื่องของมาฆะ ด้วยความเอาใจใส่ โดยการกระทำที่มีสติของมาฆะ ได้ไปถึงพระเจ้าของเทพเจ้า คำแนะนำนี้ได้รับ จากครู ในขณะที่พำนักอยู่ ที่บ้านฤดูร้อนใกล้เวสาลี โดยอ้างอิงถึงสักกะ กษัตริย์ของเทพเจ้า สักกะเป็นราชาแห่ง 33 สวรรค์ และพระองค์ปกครองเหนือ 33 สวรรค์ เทพเจ้าแห่ง 33 หัวหน้าเทพเจ้า
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-22   1333 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-22

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 2/10

00:35:42

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 2/10

“มหาลี สักกะ ราชาแห่งเทพเจ้า มีความพลิ้วไหวดุจพระเจ้า และเชี่ยวชาญเหนือเทพเจ้า แห่งสามสิบสาม ดังนั้น พระองค์ได้ชื่อว่า ราชาแห่งเทพเจ้า มหาลี สักกะ ราชาแห่งเทพเจ้า ในชาติที่แล้ว ในฐานะมนุษย์ พระองค์เองได้รับเอา และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 7 ประการ เพราะพระองค์รับเอาด้วยองค์เอง และปฏิบัติตามคำปฏิญาณทั้ง 7 นี้ สักกะบรรลุ สถานะแห่งสักกะ”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-23   1078 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-23

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 3/10

00:28:48

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 3/10

“เพื่อน ๆ เราไม่มีที่พึ่ง นอกจากความรัก ดังนั้น ขอให้ใจของคุณสงบ ไม่มีความโกรธต่อใคร ให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความรัก ที่มีต่อกษัตริย์ และผู้ใหญ่บ้าน และ ช้างที่เหยียบย่ำคุณ ใต้เท้าของเขา” เยาวชนทั้ง 33 คนปฏิบัติตาม คำตักเตือนของผู้นำของพวกเขา นั่นเป็นพลังแห่ง ความรักของพวกเขา ที่ทำให้ช้าง ไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-24   898 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-24

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 4/10

00:33:29

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 4/10

กษัตริย์จึงตรัสว่า “เพื่อน ๆ สัตว์ตัวนี้ รู้คุณสมบัติที่ดีของคุณ แต่ฉัน ที่เป็นคน ไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ ยกโทษให้ฉัน" เขาหมายถึงช้างด้วยซ้ำ รู้ว่า พวกเขาเป็นคนดี ดังนั้น เขาจึงไม่เหยียบย่ำ แม้ตามคำสั่ง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-25   966 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-25

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 5/10

00:30:38

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 5/10

มนุษย์เราสามารถดูแล สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้ได้ แท้จริงแล้ว ก็ไม่เชิง นะ? ก็ไม่เชิง บางครั้งมันจริง ที่เทพเจ้าและสัตว์ต่าง ๆ รับรู้ถึงความดีงาม ในตัวมนุษย์บางคน แต่มนุษย์เองกลับไม่รับรู้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-26   961 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-26

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 6/10

00:35:25

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 6/10

ดังนั้น เมื่อบรรลุถึง สภาพที่น่าสรรเสริญ มาฆะ เมื่อไปถึง วาระสุดท้ายของชีวิต ที่กำหนดให้เขา จุติใหม่ในโลก ที่ 33 ในฐานะสักกะ ราชาแห่งเทพเจ้า สหายของพระองค์ก็ ก็จุติใหม่ที่นั่นเช่นเดียวกัน ผู้สร้างได้จุติใหม่ เป็นพระวิษณุกรรม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-27   988 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-27

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 7/10

00:32:29

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 7/10

เมื่อรับรู้ว่า เธอได้จุติใหม่ เป็นนกกระเรียนในถ้ำบนภูเขา เขาคิดกับตัวเองว่า “เพราะ เธอไม่ได้ทำบุญ เด็กสาวที่โง่เขลาได้เกิดใหม่ เป็นสัตว์ เป็นหน้าที่ของฉัน ที่จะต้องให้เธอ บำเพ็ญบุญกุศล และพาเธอมาที่นี่”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-28   874 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-28

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 8/10

00:34:21

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 8/10

ความรักที่แท้จริงคือการ ปล่อยให้คู่ของคุณเป็นอิสระ ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ ทำอะไรที่ไม่ดีหรือผิด หรือทำร้ายผู้อื่น ดังนั้น คุณควรเรียนรู้ จากตัวอย่างที่ดีของพวกเขา และทำตามนั้น ตามพวกเขา นั่นคือความรักที่แท้จริง หากมองไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปในทิศทางที่ดี แน่นอน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-29   855 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-29

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 9/10

00:33:24

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 9/10

เทพเจ้ากำลังฟังอยู่ เมื่อใดก็ตามที่เรามีการบรรยาย หรือชุมนุมเช่นนี้ พวกเขามักจะมาอยู่รอบ ๆ พวกเขารัก พวกเขารักมาก พวกเขาชอบการพูดคุยแบบนี้ มากกว่ามนุษย์ พวกเขาชื่นชมมันมากกว่า เพราะพวกเขาเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงพลังของถ้อยคำ ในพระสูตรและของ ใครก็ตามที่ท่องด้วยความเคารพ ไม่จำเป็น แม้แต่อาจารย์ระดับสูง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-30   863 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-30

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 10/10

00:30:04

เรื่องราวทางพุทธศาสนา: เรื่องราวของมาฆะ ตอนที่ 10/10

เพราะความกล้านั้น การเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัว อสูรจึงกลัวทันที เพราะไม่มีใครทำเช่นนั้น ในความคิดของอสูร พวกเขารู้จักแค่การต่อสู้ คว้า ยึด ครอบครอง การแข่งขันกัน แต่ไม่เคยรู้จัก การเสียสละที่ไม่เห็นแก่ตัวนี้ และการรักผู้อื่น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-31   924 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-31

สิ่งที่ดีที่สุด คือการรู้แจ้ง ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:32:05

สิ่งที่ดีที่สุด คือการรู้แจ้ง ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

งั้นคุณต้องตรวจสอบ คุณสมบัติภายในของคุณเอง และความจริงใจภายใน ไม่ใช่มาตรวจสอบอาจารย์ แล้วทุกอย่าง จะเรียบร้อย แล้วอาจารย์ตัวจริง อาจารย์ที่เป็นไปตาม ระดับของคุณจะมา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-01   1538 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-01

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้ง ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

00:28:13

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้ง ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

ดังนั้นจงทำตัวปกติ เพียงแค่เป็นปกติและ ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณ และสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง ณ ขณะนั้น ตราบใดที่คุณไม่ทำอันตราย ใคร ๆ และไม่ว่าคุณจะทำอะไร นำความสุขและประโยชน์ ต่อบุคคลอื่นภายใต้กฎหมาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-02   1145 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-02

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้งตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

00:32:07

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้งตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

ถ้าเราทำตามทางเลือกที่สูงส่ง และเราเคารพกฎของพระเจ้า และเราปฏิบัติตาม วิถีชีวิตอันสูงส่ง แล้วทุกอย่างก็ดี สูงศักดิ์ สวยงาม ราบรื่น และสงบสุข
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-03   1201 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-03

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้ง ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

00:31:54

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้ง ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

ทุกวันเราตรวจสอบตัวเองว่า เรากำลังไป ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าเราเข้าข้าง หรือไปในทางตรงกันข้าม เรากลับไปเร็ว แล้วก็ไม่มีปัญหา นั่นเป็นเหตุ ที่ฉันบอกคุณทุกวัน เพื่อเขียนในบันทึกประจำวันของคุณ ทุกวันตรวจสอบ ความก้าวหน้าภายในของคุณเอง และศีลธรรมภายนอก แล้วคุณจะรู้ว่า คุณใช้ได้ไหม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-04   1159 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-04

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้งตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

00:39:20

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้งตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

ดังนั้น ให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่า คุณเป็นคนดีและบริสุทธิ์ และคุณอยู่กับพระเจ้า แล้วคนจะเห็นสิ่งนั้น ภายในตัวคุณ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-05   875 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-05

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้งตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

00:42:44

สิ่งที่ดีที่สุดคือการรู้แจ้งตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

นั่นเป็นเหตุ ที่เราควร ซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่ใช่ศีลภายนอก และไม่ใช่ การกินภายนอก วีแกน แต่ต้องเป็น ความมุ่งมั่นภายใน ความทุ่มเทภายใน สู่อุดมคติอันสูงส่ง ที่เราเชื่อ และที่เราปฏิบัติตาม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-06   1270 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-06

การรู้จักตัวเองผ่านการแสวงหาอย่างขยันขันแข็ง ตอนที่ 1 จาก 7 ตอน

00:30:24

การรู้จักตัวเองผ่านการแสวงหาอย่างขยันขันแข็ง ตอนที่ 1 จาก 7 ตอน

แค่ฉันเอง ฉันทำกิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางคืน เพราะคนทั้งโลก สงบมากขึ้น และพวกเขาไม่รบกวนฉันมากเกินไป กลางวัน ฉันมีงานอื่นต้องทำ ที่ฉันหมายถึงคือ กลางคืน สำหรับงานที่มีรายละเอียดมากกว่า หรืออาจจะทำงานในระบบราชการ งานเอกสาร งานสำนักงาน งานสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ ฉันต้องการสมาธิมากขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-07   1474 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-07
<12345>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย