ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 365 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

00:28:59

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditate on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-13   8285 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-13

ศูรางคมสูตร : ยี่สิบห้าวิธีสู่การรู้แจ้ง ภาคที่หก ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน April 8, 2019

00:33:11

ศูรางคมสูตร : ยี่สิบห้าวิธีสู่การรู้แจ้ง ภาคที่หก ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน April 8, 2019

พระอานนท์ ไม่รู้แจ้งเลย ในจุดนั้น และการอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดมา อยู่ใกล้ชิดพระองค์ จำทุกสิ่งได้มากมาย คำสอนและปาฏิหาริย์ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในที่ประชุม ที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้เลื่อมใสพระพุทธเจ้า นึกออกไหม?! ดังนั้นความรู้ความฉลาด หรือความจำเฉียบแหลม ไร้ความหมาย แต่เราต้องขอบคุณ พระอานนท์ที่เคารพ สำหรับทั้งหมดนี้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-12-14   2406 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-12-14

ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ : อาจารย์ที่ยังมีชีวิตสามารถช่วยจิตวิญญาณที่ไถ่บาปได้ทั้งหมดให้หลุดพ้นได้ ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน May 5, 2019

00:37:40

ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ : อาจารย์ที่ยังมีชีวิตสามารถช่วยจิตวิญญาณที่ไถ่บาปได้ทั้งหมดให้หลุดพ้นได้ ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน May 5, 2019

เมื่ออาจารย์อยู่ในโลก เขาไม่เพียงแต่ ช่วยให้ลูกศิษย์หลุดพ้น เขาช่วยคนทั้งโลกให้หลุดพ้น ในช่วงที่เขาอยู่ในโลก ยกเว้นบางคน ฉันจะบอกคุณว่าใครบ้าง ที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-10-30   4019 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-10-30

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 1 ของ 9 ตอน

00:40:34

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 1 ของ 9 ตอน

So, when you practice the Tao, or the Truth, or the Dharma, the Way, you will encounter ten kinds of samadhic experiences from inside. And then you may mistake these for some ultimate enlightenment. And thus, some of the demons who are correspondent to your state of mind or samadhic experience at that time, they may enter you. They may be around you. And then they will mislead you, make you think that you already attain the complete Tao or the complete enlightenment, but not yet. So, the Buddha warned His monks at that time. This is our ten states of mind.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-05   7044 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-05

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

00:31:25

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

Here is the best for you. Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s the best donation, the best offering. You get the best merit. Without any bad karma or good karma attached to it; means pure, pure spiritual merit. And then you can go up higher.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-18   8505 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-18

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

00:34:52

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the New Land. I mean, New Spiritual Tim Qo Tu’s. “People who watched Supreme Master Television or Your videos, minimum three times is good enough; three minutes each time.” That’s enough already to get them up.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-09-11   2772 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-09-11

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

Sometimes, the comfortable place doesn’t mean a good place. You might not have peace at the end; not peace within yourself only, but peace with other coordinating people. “Whatever is good for the world, and good for other people, then I would do it, no matter what.” And now, Buddha’s talking about Ananda’s private life, “Your past lives with Matangi’s daughter created accumulated kalpas of causes and conditions. Yet, as soon as I proclaimed it (the spiritual mantra), she was freed forever from the affection in her heart and accomplished Arhatship…
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-26   6175 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-26

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 1 of 5, Feb. 24, 2005

00:30:10

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 1 of 5, Feb. 24, 2005

We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in order to do my work or to serve other people. Just stay the way you are, help other people, and then that is a resident.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-06-10   14366 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-06-10

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:06

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

The teachings and the lineage of the spiritual power of any Master, it’s like a river. Sometimes, it’s hidden under the earth somewhere, and you think this is the end of the river. No, no, it will seep out somewhere and then appear again; so it is like that. Any of the religious people should look where the river reappears, and do not be attached to a location of the original river, because in all ages, all religious branches, there will always be a Master somewhere. It may not be in the same lineage, not be in the same religious order, but there will be a Master for the world, for our world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-27   6040 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-27

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 9 ของ 9 ตอน

00:34:37

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 9 ของ 9 ตอน

Because our thoughts from life are endless. And so, we create endless forms and sceneries and stuff like that. Therefore, some of you, sometimes you sit in samadhi, you ask me, "Master, I saw some mountains and river and beautiful scenery." Not heaven-like, but normal. It's because your thought or your creative mind has been creating them. And the Master Power already cut a lot. Otherwise, I think you will go through 10 states and 12 states, I don't know when will you ever get out. Mesmerized by your own creation inside, thinking, "Wow! I am something already. I get to be Buddha tomorrow. Or maybe I'm already the Buddha, but Master doesn't want to tell me."
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-13   5881 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-13

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:29:30

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

Everything’s changed – the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation. You must make it the most important thing in your life! Even though I told you before, this time it’s not the same. I really mean business.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-20   11839 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-20

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:32:46

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

Just be honest, sincere, genuine. Be natural. Selfishness always makes you lose points. Everything that concentrates to try to get things for yourself alone, you lose everything! Whereas if you try to serve other people with love and with unconditional devotion, you gain. Because whenever you offer yourself to other people, even one person, you expand. Your energy, your aura, expands at least into that person’s area. The more you serve, the more you expand! You’re bigger!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-23   7087 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-23

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

00:34:48

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

This is for the people who are ignorant, who have no refuge in anyone, who have nowhere to go, no one to believe in, no one to rely on. So, you are the ones who probably have to help these kinds of people so that they don't fall to hell. Because if nobody prays for them at the time of death, nobody tries to do good things and forward this merit to that soul, then he goes to hell, or goes to a bad reincarnation. That's why you see all the churches and all the religions, all the Buddhist monks and nuns always busy praying for the dead.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-06-01   5935 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-06-01

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 1 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:54

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 1 of 8, Dec. 24, 2018

The precepts are very important, not only for nuns and monks, but for you as well, if you want to be liberated while you are taking care of your duties in the world according to your karma. Not everyone can be nuns and monks, of course. It's a very difficult undertaking. It's very difficult. It needs a lot of discipline, a lot of training yourself, a lot of self-introspecting, a lot of sacrifice of personal taste, personal freedom. Everything! Many things, many things.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-24   7156 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-24

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 2 of 2, July 5, 2018

00:33:19

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 2 of 2, July 5, 2018

You work here; you have a lot of merits. Understand? The best merit you can have for yourself, and for your ancestors, and your parents. So, you are the most filial sons or daughters of your family. Even though you don’t earn money or give them material comfort, you do the best. Like the Buddha, like His monks. Understand? Even one of His monks rescued his mother from hell. You remember that story? Just because he was a monk, he had enough spiritual power. Also with the help of other monks. Even the Buddha said He cannot. Remember that?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-19   6146 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-19

ศูรางคมสูตร : สภาวะปีศาจของเวทนาขันธ์ (ต่อ)ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

00:43:00

ศูรางคมสูตร : สภาวะปีศาจของเวทนาขันธ์ (ต่อ)ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

But the person who reached this state of extreme self-satisfaction, he thinks he is above everything. But this is just one state, which is called “viewing oneself as supreme, but lacking wisdom to save oneself” even. You can’t even save yourself, not to talk about going out and saving other souls. This is terrible. Then you’re falling. If he knows it, then it’s OK. But if he doesn’t know, then he will fall. The demons and all that will come. “Those who have deep faith in him will follow him to destroy the images or bury them. He will mislead living beings, so that they fall into the Relentless Hells.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-30   3981 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-30

The Supreme Grace of God Revealed, Part 1 of 5, Feb. 25, 2005

00:32:54

The Supreme Grace of God Revealed, Part 1 of 5, Feb. 25, 2005

It’s just the time, also this period of time, that the planet must join the other planets, higher planets in the galaxy. So, grace and blessing are helping a lot. So the thing I give you is extremely powerful. Nobody has been able to use it, nobody has ever been able to know it! It’s in my treasure, and locked. Nobody’s ever been able to open or to even know it’s there. So when you recite the phrase the whole universe benefits! The whole universe!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-17   5107 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-17

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:21

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

“Ananda, if any one of the monk’s precept transmitting masters or any one of the other monks practicing with him is not pure, then the Bodhimanda as described will not be successful.” Even if you don’t sleep for three months, even if you’re pure, who knows if the bhiksu giving you the precepts is pure or not pure? Therefore, even if you have all that from one of the monks, all the precepts, you can never be sure. This is the problem. You should always choose your birth whenever a living Master is born, so that when you grow up, your time, your age, you come of age, then you can go and grab that Master and quick. Not doing all this.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-31   7520 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-31

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 6 ของ 9 ตอน

00:36:09

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 6 ของ 9 ตอน

If you ever want to be a Buddha, it’s just because of your compassion. You wish that you could have some power, so you can help somehow. That is the only reason that you want to be a Buddha. Pray always for protection and help, so that your ego will not harm you in any way. So that your compassion will grow and grow and grow. So that wherever you go, your spiritual blessing and power will influence people for the better. We spiritual practitioners must have only one goal in mind: that’s to benefit others. A small way, a big way, whatever way we can. Better we don’t even know it, so our ego doesn’t make our nose become higher.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-10   6689 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-10

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 5 ของ 9 ตอน

00:38:10

ศูรางคมสูตร :สภาวะปีศาจของความรู้สึกและรูปขันธ์ตอนที่ 5 ของ 9 ตอน

Maya is as powerful as Buddha. It’s just he lacks love, he lacks compassion. Buddha has compassion and love and power. He (Maya) has only power. All kinds of things that are just eating up people and animals, all beings on this planet. And you do one thing wrong, you do another; one thing leads to another, and you just can’t get up. We are also accusing Maya, but actually he’s doing his job; he has to be like that. Because of the situation that he created, it makes you feel loving and kind to the victims. And then beware yourself, what you are doing or not doing.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-09   38349 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-09
<1234567...19>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย