ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 319 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
คำบรรยาย :

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

00:14:57

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

You will not find marine iguanas like me anywhere else in our world. We are the only sea-going lizards! When marine iguanas don’t have enough to eat, they not only become thinner, they also become shorter. Scientists have observed that during times of EI Niño-induced food shortages, our bodies shrink in length and then regrow when food becomes plentiful again. The researchers think that we actually digest up to 20% of our bones to survive. Adult iguanas can switch between shrinkage and growth repeatedly throughout their lifetime – a perfect adaptation to EI Niño events.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-16   3813 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-16

The Sweet and Gentle Chinchillas

00:16:02

The Sweet and Gentle Chinchillas

I’ve heard many people say, “Aww, he’s so adorable!” But if you really want to see how cute a chinchilla can be, you should check out my cousin BuBu. She has lots of photos and videos on Facebook and Instagram. Our super-soft fur is what we are famous for, but it is also the reason why we have almost become extinct in the wild. I’ll bet you’ve never seen a chinchilla in the wild. There are a few reasons for that. Number one: When was the last time you climbed over 3,000 meters? Number two: How well can you see in the dark?
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-03   3716 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-03

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

00:12:25

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

As a matter of fact, two researchers did some experiments and found strong evidence that we cats are sensitive to human emotional cues. They found that the cats behaved differently when their caregivers was smiling compared to when they were frowning. When faced with their smiling companion, a cat was much more likely to show affectionate behavior such as purring, rubbing or sitting on their lap. The cats also seemed to want to spend more time with their smiling human friend than when he or she was frowning.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-01   5554 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-01

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

00:13:33

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

We are frugivorous and nectarivorous and thus love nectar and pollen from the flowers of trees. Moreover, we eat various fruits like bananas, mangos, figs, dates and avocados – almost any kind of pulpy fruit is good for us. Because fruit is one of our primary foods, we are also known as fruit bats. We are also called flying foxes because we can soar in the air and our cute, furry faces look quite a bit like that of a fox! Bats, including megabats and microbats, are the only mammals capable of real and sustained flight with our own wings.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-14   6513 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-14

สัตว์คริสต์มาส จากทั่วโลก

00:14:32

สัตว์คริสต์มาส จากทั่วโลก

ยังมีกล่าวถึงนกเขาเต่า ในเพลง “12 วันแห่งคริสต์มาส” เป็นของขวัญ “รักแท้ที่ฉันมอบให้ฉัน” ในวันที่ 2 ของคริสต์มาส นกพิราบมักถูก กล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล และเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ความรัก และความภักดี
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2020-12-25   296 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2020-12-25

The Majestic Ocean Sunfish

00:17:35

The Majestic Ocean Sunfish

We are the heaviest known bony fish in the world, look like a laterally flattened oval disc. One of our fascinating characteristics is that we don’t have a real tail or caudal fin, and our back end looks truncated. It is pretty normal if you find us floating on the surface of the water with one side up towards the sun. We are well-known as the ultimate sunbathers, and that is why we are called sunfish.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-24   4074 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-24

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

00:14:13

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

Researchers have analyzed the purrs of many different cats and have determined that the sounds we make are mostly within the range of 20 to 140 hertz. Experiments have shown that vibrations in this range are therapeutic for bone growth, pain relief, mending fractures, reducing swelling, wound healing, muscle growth and repair, breathing difficulties, and relieving migraines. So, when we cats get injured, we may purr to stimulate our own healing. What’s more – since we know we have this ability – we will often cuddle up and purr when our human companion in hurt or sick, because we want to help.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-08   6050 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-08

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17   6873 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:18:03

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

Celebrating Be Kind to Animals Week May 5-11, 2019.Animals are loving. Animals are noble. They are fun! They are just like us. Animals are great! In honor of Be Kind to Animals Week, I invite you to join me in watching a few heartwarming clips of my fellow animal friends.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-06   4695 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-06

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 2 of 2

00:17:19

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 2 of 2

Guanacos and vicunas are the wild camelids of South America. Guanacos are experts at communicating through body language. After they haven’t seen each other for some time, they greet one another by standing nose to nose and waggling their tails horizontally or in a U-shape. The vicuna is the national animal of Peru and part of the Peruvian coat of arms.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-08   2649 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-08

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 1 of 2

00:19:14

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 1 of 2

We alpacas are truly the grace bestowed by the Earth Goddess, Pachamama on the Andes. Our soft-padded feet minimize our impact on meadows. After we graze, the grassland is usually in good condition. We are here to demonstrate a virtue and a need to keep in harmony with Mother Earth. We alpacas are also very social. We live in herds with our families and friends and feel stressed if we are isolated from our community.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-01   2676 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-01

Animal Mothers are Awesome! Part 1 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 1 of 2

Dr. Kang believes the best parenting style for today’s youngsters are the “dolphin parents” who strike a balance between the two previously mentioned extremes(“tiger parents” and ”jellyfish parents”). Similar to dolphin mothers in the wild, dolphin parents are collaborative and have rules and expectations, but they also encourage independence and creativity. Did you know dolphin mothers are superheroes? They do not sleep for a whole month after they give birth to a calf! Do you know why?
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-10   3667 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-10

The Wonderland of Undersea Life

00:14:59

The Wonderland of Undersea Life

The deep, vast oceans behold many mysteries and wonders unknown to you, Are thriving with life, so beautiful and so much of it still unexplored. There is a tremendous diversity of fauna that co-exists in this space. Here we can find mammals that need to breathe just like humans. On the other end of the spectrum, there are organisms in the depths of the ocean that they have never been seen by humans. One thing we know for certain: every fish, jellyfish, crab, sea turtle and so on has its very special and beloved place in God’s Kingdom.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-02-03   1602 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-02-03

Animals Frolicking in the Winter Wonderland

00:11:52

Animals Frolicking in the Winter Wonderland

Do you want to know a secret about penguins? We’re not afraid of people! If you haven’t met one of us in person, you can see lots of videos of us having a great time with human beings. People like to have fun, and we seem to bring out a playful spirit in them. We penguins are known to enjoy the snow, ice, and freezing temperatures! But lots of other kinds of animals love the winter too. Today we are going to take a look at some of the wonderful species that enjoy winter snow!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2017-12-25   1769 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2017-12-25

สัตว์ผู้รู้จักเสียสละ

00:15:37

สัตว์ผู้รู้จักเสียสละ

ไม่มีใครรู้ แม็กซ์ซึ่งหูหนวกและ ตาบอดบางส่วน ติดตามเด็กคนนั้นไป เมื่อเธอออกจากบ้าน ในวันก่อน และอยู่กับเธอ นานกว่า 15 ชั่วโมง เป็นเพราะออโรร่ามีแม็กซ์นอนด้วย เธอจึงสามารถรอดชีวิต ในคืนที่หนาวเย็น บนภูเขา
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2020-01-20   1438 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2020-01-20

วีรบุรุษสัตว์ :ช่วยเหลืออย่างเสียสละด้วยหัวใจบริสุทธิ์

00:13:33

วีรบุรุษสัตว์ :ช่วยเหลืออย่างเสียสละด้วยหัวใจบริสุทธิ์

คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ห่วงว่ามาช่ามีอันตรายอะไร เพราะเธอร้องไห้ จึงออกมาจากอพาร์ทเมนท์ แล้วก็เห็นทารกนั้น ต้องขอบคุณมาช่า เด็กนั้นยังตัวอุ่น ๆ แล้วรถพยาบาล ก็ถูกเรียกมาทันที พาเด็กทารกนั้น ไปที่โรงพยาบาล
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-11-22   1564 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-11-22

Travel to the World of Giant Tortoises

00:19:38

Travel to the World of Giant Tortoises

As giants,our size is impressive. For instance, we can be up to 1.8m, or over 5 ft,in length and can weigh up to 400 kg or roughly 900 lbs. We don't stop growing until we're about 45 years old! Scientists believe that gaint tortoises once lived on most of the world's continents. While the Galapagos giant tortoises remain famous for their uniqueness, another species of giant tortoise lives on Aldabra Atoll, the world's second largest coral atoll, in the Indian Ocean.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-08-24   1608 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-08-24

Butterflies -Nature's Wonder

00:13:08

Butterflies -Nature's Wonder

As humans already know, butterflies are unique dancers who perform their art in the air, with wings often decorated like a glorious painting on canvas. When flowers begin to bloom, you can see my butterfly friends busy fluttering from blossom to blossom. What a dazzling sight! Most butterflies feed on nectar, and they are meticulous nectar-collectors! Did you know that they can taste anything they land on? On today’s program I would like to present to you some interesting facts about these colorful beings.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-02-13   1731 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-02-13

Spring’s Spirited Animals

00:17:49

Spring’s Spirited Animals

How do animals know when it is spring without calendars? They generally look for cues in the environment to perceive the change in season. During winter, the days are shorter and colder. As the season transitions to spring, animals detect that the days have become longer and warmer. What an intelligent way to distinguish between season! It is not only humans that feel more enthusiastic and animated at the beginning of spring. Do you know that animals sense the excitement of this period too? Birds, insects, squirrels, chipmunks and even deer catch the spirit.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-12   3160 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-12

Gibbons – The Rainforest’s Singing Stars

00:18:32

Gibbons – The Rainforest’s Singing Stars

Early in the morning, we sing spectacular songs awakening the stillness of the forest. Singing is very rare in mammals and, outside of humans, some say we produce the most complex songs of all land mammals. Song-bouts usually last about 10-30 minutes. Our songs reveal the singer’s sex and individual identity.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-05   2962 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-05
<1234567...16>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย