ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 61 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
คำบรรยาย :

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

00:14:57

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

You will not find marine iguanas like me anywhere else in our world. We are the only sea-going lizards! When marine iguanas don’t have enough to eat, they not only become thinner, they also become shorter. Scientists have observed that during times of EI Niño-induced food shortages, our bodies shrink in length and then regrow when food becomes plentiful again. The researchers think that we actually digest up to 20% of our bones to survive. Adult iguanas can switch between shrinkage and growth repeatedly throughout their lifetime – a perfect adaptation to EI Niño events.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-16   3813 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-16

The Sweet and Gentle Chinchillas

00:16:02

The Sweet and Gentle Chinchillas

I’ve heard many people say, “Aww, he’s so adorable!” But if you really want to see how cute a chinchilla can be, you should check out my cousin BuBu. She has lots of photos and videos on Facebook and Instagram. Our super-soft fur is what we are famous for, but it is also the reason why we have almost become extinct in the wild. I’ll bet you’ve never seen a chinchilla in the wild. There are a few reasons for that. Number one: When was the last time you climbed over 3,000 meters? Number two: How well can you see in the dark?
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-03   3715 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-03

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

00:12:25

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

As a matter of fact, two researchers did some experiments and found strong evidence that we cats are sensitive to human emotional cues. They found that the cats behaved differently when their caregivers was smiling compared to when they were frowning. When faced with their smiling companion, a cat was much more likely to show affectionate behavior such as purring, rubbing or sitting on their lap. The cats also seemed to want to spend more time with their smiling human friend than when he or she was frowning.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-01   5553 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-01

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

00:13:33

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

We are frugivorous and nectarivorous and thus love nectar and pollen from the flowers of trees. Moreover, we eat various fruits like bananas, mangos, figs, dates and avocados – almost any kind of pulpy fruit is good for us. Because fruit is one of our primary foods, we are also known as fruit bats. We are also called flying foxes because we can soar in the air and our cute, furry faces look quite a bit like that of a fox! Bats, including megabats and microbats, are the only mammals capable of real and sustained flight with our own wings.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-14   6511 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-14

The Majestic Ocean Sunfish

00:17:35

The Majestic Ocean Sunfish

We are the heaviest known bony fish in the world, look like a laterally flattened oval disc. One of our fascinating characteristics is that we don’t have a real tail or caudal fin, and our back end looks truncated. It is pretty normal if you find us floating on the surface of the water with one side up towards the sun. We are well-known as the ultimate sunbathers, and that is why we are called sunfish.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-24   4073 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-24

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

00:14:13

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

Researchers have analyzed the purrs of many different cats and have determined that the sounds we make are mostly within the range of 20 to 140 hertz. Experiments have shown that vibrations in this range are therapeutic for bone growth, pain relief, mending fractures, reducing swelling, wound healing, muscle growth and repair, breathing difficulties, and relieving migraines. So, when we cats get injured, we may purr to stimulate our own healing. What’s more – since we know we have this ability – we will often cuddle up and purr when our human companion in hurt or sick, because we want to help.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-08   6049 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-08

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17   6873 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:18:03

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

Celebrating Be Kind to Animals Week May 5-11, 2019.Animals are loving. Animals are noble. They are fun! They are just like us. Animals are great! In honor of Be Kind to Animals Week, I invite you to join me in watching a few heartwarming clips of my fellow animal friends.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-06   4693 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-06

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 2 of 2

00:17:19

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 2 of 2

Guanacos and vicunas are the wild camelids of South America. Guanacos are experts at communicating through body language. After they haven’t seen each other for some time, they greet one another by standing nose to nose and waggling their tails horizontally or in a U-shape. The vicuna is the national animal of Peru and part of the Peruvian coat of arms.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-08   2646 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-08

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 1 of 2

00:19:14

Treasures of the Andes – South American Camelids, Part 1 of 2

We alpacas are truly the grace bestowed by the Earth Goddess, Pachamama on the Andes. Our soft-padded feet minimize our impact on meadows. After we graze, the grassland is usually in good condition. We are here to demonstrate a virtue and a need to keep in harmony with Mother Earth. We alpacas are also very social. We live in herds with our families and friends and feel stressed if we are isolated from our community.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-01   2674 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-01

Animal Mothers are Awesome! Part 1 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 1 of 2

Dr. Kang believes the best parenting style for today’s youngsters are the “dolphin parents” who strike a balance between the two previously mentioned extremes(“tiger parents” and ”jellyfish parents”). Similar to dolphin mothers in the wild, dolphin parents are collaborative and have rules and expectations, but they also encourage independence and creativity. Did you know dolphin mothers are superheroes? They do not sleep for a whole month after they give birth to a calf! Do you know why?
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-10   3667 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-10

วีรบุรุษสัตว์ :ช่วยเหลืออย่างเสียสละด้วยหัวใจบริสุทธิ์

00:13:33

วีรบุรุษสัตว์ :ช่วยเหลืออย่างเสียสละด้วยหัวใจบริสุทธิ์

คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ห่วงว่ามาช่ามีอันตรายอะไร เพราะเธอร้องไห้ จึงออกมาจากอพาร์ทเมนท์ แล้วก็เห็นทารกนั้น ต้องขอบคุณมาช่า เด็กนั้นยังตัวอุ่น ๆ แล้วรถพยาบาล ก็ถูกเรียกมาทันที พาเด็กทารกนั้น ไปที่โรงพยาบาล
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-11-22   1564 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-11-22

Spring’s Spirited Animals

00:17:48

Spring’s Spirited Animals

How do animals know when it is spring without calendars? They generally look for cues in the environment to perceive the change in season. During winter, the days are shorter and colder. As the season transitions to spring, animals detect that the days have become longer and warmer. What an intelligent way to distinguish between season! It is not only humans that feel more enthusiastic and animated at the beginning of spring. Do you know that animals sense the excitement of this period too? Birds, insects, squirrels, chipmunks and even deer catch the spirit.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-12   3157 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-12

Gibbons – The Rainforest’s Singing Stars

00:18:32

Gibbons – The Rainforest’s Singing Stars

Early in the morning, we sing spectacular songs awakening the stillness of the forest. Singing is very rare in mammals and, outside of humans, some say we produce the most complex songs of all land mammals. Song-bouts usually last about 10-30 minutes. Our songs reveal the singer’s sex and individual identity.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-05   2962 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-04-05

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:17:05

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

In fact, I truly hope everyone can be loving and compassionate to all beings, every week of every year! And being vegan is the best way to start showing your gentleness and compassion to animals. Animals are more than just wonderfully intelligent. They are selfless, loving and devoted friends, as well as parents and spouses. No matter what species, if you give them love and respect, they will love and protect and help you in so many ways, both visibly, and invisibly.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-09   3969 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-09

Gerenuks – the Graceful Gazelles of East Africa

00:16:11

Gerenuks – the Graceful Gazelles of East Africa

We are considered one of the most elegant antelopes because we have superb balance and grace while eating. Our strong hind legs and wedge-shaped hooves enable us to stand erect and reach branches that are more than two meters above the ground. In African folklore, my kind of animal is often referred to as “the Queen of Humbleness.” Gerenuks like me have been around for more than 7,000 years. You can see us in some ancient Egyptian art.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-29   2873 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-29

The Marvelous Animal Sea Purifiers

00:18:31

The Marvelous Animal Sea Purifiers

Have you ever wondered how, outside of the trash like plastic or wastewater that may sadly end up there, the seas remain so pure? If you guessed that it is the amazing sea ecosystems that keep the oceanic environments so beautiful, you are right! It is known that there are more than one billion microbes in a liter of seawater. Some animals, such as sponges, clams, oysters, and mussels, keep the ocean pure by continuously filtering the water. A cleaner wrasse works about four hours a day and can clean more than 2000 “customers” daily!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-21   5484 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-21

Animals Are Love

00:18:37

Animals Are Love

When we love the animals, our love will naturally develop. Those of you who are taking care of dogs, birds, or other pets, know how it’s like. When you are with them, and when you look at them, you just want to love them. You can’t think of anything else, and there is nothing you can do about it. You just want to love them and pamper them. Then, naturally your home is permeated with this ambience of love. It will engulf our whole house, our home, and eventually it will spread to the world. If there is such a loving atmosphere in every home, the world will definitely be in peace.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-29   5163 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-29

The Unhurried Lifestyle of Sloths

00:18:51

The Unhurried Lifestyle of Sloths

The slogan of International Sloth Day:“ Learn from a sloth to enjoy every moment of your daily life.” We sloths are famous for being incredibly slow and spending most of our lives hanging upside down in trees. Perhaps you are wondering exactly how slow we sloths are. Well, for example, while we are up in trees, it takes us about a minute to cover four meters. We’re even slower on the ground. Actually, we came to be called sloths because of our very slow metabolism, low body temperature, and deliberate movements. It’s not that we’re lazy; it’s just the way we evolved.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-01-18   1841 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-01-18

The Giraffe: Elegant Giant of Africa

00:16:58

The Giraffe: Elegant Giant of Africa

Have you ever quickly stood up and felt faint or light-headed? The unsettling sensation can be caused by a drop in blood flow to your brain. We have the unique ability to not pass out from dizziness when we lower our head to ground level to drink water and then lift our head up again. Another special way we can control our body has even assisted astronauts with space travel. National Aeronautics and Space Administration (NASA) scientists in the US observed that baby giraffes, to prevent blood pooling in their legs, rapidly thicken or inflate their veins after birth to walk.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-26   2208 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-07-26
<1234>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย