ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่ ถึง
101 - 120 ของ 244 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
คำบรรยาย :

ทัศนะลึกซึ้งของชาวมายันในยุคสมัยใหม่ : การสัมภาษณ์ เอมมี่ ชานติ และ โฮเซ่ อัจปู มูโนซ ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:14:41

ทัศนะลึกซึ้งของชาวมายันในยุคสมัยใหม่ : การสัมภาษณ์ เอมมี่ ชานติ และ โฮเซ่ อัจปู มูโนซ ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

As experts of the fascinating ancient Mayan civilization, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz have observed a great awakening in human consciousness since 2012. “After 2012, there was a moment of great awakening for many people. That was on a little scale. Right now, you see it more globally – more and more people are awakening.” “And I saw that he, since the Mayan calendar, he said that in 1996, the f
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-30   307 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-30

“โลกสันติสามัคคี” การเฉลิมฉลองในเกาหลี ตอนที่ 1 ของ 8 ตอน

00:22:58

“โลกสันติสามัคคี” การเฉลิมฉลองในเกาหลี ตอนที่ 1 ของ 8 ตอน

The 2nd International Artist Day was grandly celebrated by the Korean people, symbolizing a harmonious world. On March 17, 2019, the last day of a 5-day “United Peaceful World” Art Exhibition, a livestream was held with our Beloved Supreme Master Ching Hai as special guest of honor, followed by a concert showcasing the traditional music and dance shared by United Korea. “‘United,’ I like it. Think
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-29   517 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-29

ภารตนาฏยัม – การเต้นคลาสสิคของอินเดียตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:20:40

ภารตนาฏยัม – การเต้นคลาสสิคของอินเดียตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Bharatanatyam is one of the oldest classical dance forms of India. Bharatanatyam, is a very, very popular dance today. According to legend, Lord Brahma revealed Bharatanatyam to the sage Bharata Muni, who in the 2nd century CE encoded the holy dance style in the Natya Shastra, the ancient Sanskrit Hindu text on the performing arts. The dance traditionally tells stories with religious themes and ex
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-26   469 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-26

งานฉลองที่น่าประทับใจของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ที่เกาสง ปี 2018ตอนที่ 3 ข อง 4 ตอน

00:12:48

งานฉลองที่น่าประทับใจของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ที่เกาสง ปี 2018ตอนที่ 3 ข อง 4 ตอน

Now we’ll have fellow initiates from Formosa, Âu Lạc (Vietnam) and Thailand, taking turns to sing classical songs composed by Master, to convey the gratitude of disciples to a living Master rare to find in a thousand years, who has bestowed eternal loving care to sentient beings. Let’s all raise our hands and sing cheerfully together. “…Love is stone and rough gravel. Love is silky gold. …Love is
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-25   469 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-25

งานฉลองที่น่าประทับใจของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ที่เกาสง ปี 2018ตอนที่ 3 ข อง 4 ตอน

00:13:31

งานฉลองที่น่าประทับใจของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ที่เกาสง ปี 2018ตอนที่ 3 ข อง 4 ตอน

"The Silent Tears" is a poetry collection by Supreme Master Ching Hai, describing Her journey searching for Enlightenment. In the Musical, the poem "Enlightenment" was set to music by Composer Henry Krieger - twice Grammy winner. Now, let us enjoy the graceful dance steps of the Aulacese fellow practitioners and join together in “Enlightenment” music. Let’s give a hearty round of applause to fello
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-23   315 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-23

ทัศนะลึกซึ้งของชาวมายันในยุคสมัยใหม่ : การสัมภาษณ์ เอมมี่ ชานติ และ โฮเซ่ อัจปู มูโนซ ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:15:34

ทัศนะลึกซึ้งของชาวมายันในยุคสมัยใหม่ : การสัมภาษณ์ เอมมี่ ชานติ และ โฮเซ่ อัจปู มูโนซ ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

The Mayan calendar in the Mayan world is the center of the universe; this is where it all starts. It starts every day with giving thanks to the energy of the day and giving gratitude to ourselves for being here to be of service. That’s what the Mayan calendar is all about: it’s to be of service to the people. The whole planet is in danger of extinction right now. So, if we don’t return into balanc
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-22   358 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-22

งานฉลองที่น่าประทับใจ ของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่เกาสง ปี 2018 ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:17:03

งานฉลองที่น่าประทับใจ ของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่เกาสง ปี 2018 ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Amidst innumerable times of fervent praying, the Divine Blossom has descended onto our earth. Next is a folk dance from China, entitled “The Lotus in Amah’s Buddha Heart.” Our animal co-inhabitants on this planet are God sent companions to us. Similarly, the Thai people regard peacocks as holy birds, representing kindness, wisdom, happiness and fortune. Please enjoy the Spirit of the Peacock by ou
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-19   309 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-19

ทัศนะลึกซึ้งของชาวมายัน ในยุคสมัยใหม่ : การสัมภาษณ์ เอมมี่ ชานติ และ โฮเซ่ อัจปู มูโนซ ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:15:42

ทัศนะลึกซึ้งของชาวมายัน ในยุคสมัยใหม่ : การสัมภาษณ์ เอมมี่ ชานติ และ โฮเซ่ อัจปู มูโนซ ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

The Mayan civilization flourished in Mexico's Yucatan Peninsula and Central America for many thousands of years. They achieved heights of sophistication in the arts and sciences that are still astonishing experts to this days. We had the honor of speaking with two experts in the field, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz, who shared some of their extensive knowledge of the Mayan legacy. According to Ma
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-18   274 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-18

งานฉลองที่น่าประทับใจ ของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่เกาสง ปี 2018 ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:23:59

งานฉลองที่น่าประทับใจ ของวันอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่เกาสง ปี 2018 ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

On October 25, 2018, the 25th Anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, our Association members around the world came together in Kaohsiung, Taiwan (Formosa) to celebrate this meaningful day with heartfelt programs. The Supreme Master Ching Hai Day was first proclaimed on October 25, 1993 by the Honorable Frank Fasi, the esteemed 9th Mayor of Honolulu, Hawaii, USA. This special day recognizes a
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-17   504 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-17

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 6 of 6

00:26:08

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 6 of 6

Because the artists, they're connected with their inner creation force. And whatever they do with pure intention, that will uplift the atmosphere of our planet and help the world and the people to improve spiritually, and thus also making peace and harmony outside in our world. That will also inspire the viewers, the enjoyers, the ones who enjoy the artistic creation, inspire them also to remember
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-10   502 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-10

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 5 of 6

00:17:41

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 5 of 6

Yes, you are right. Real appreciation of any kind of art will lead to an atmosphere of peace. I know you are a very famous painter and artist in Mongolia. But I’m also surprised that you even sense something inside. Not just your art and your talent, but you have some spiritual intuition in your heart. Yes. Any kind of art, like painting and any other artworks, is supposed to remind people to try
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-05   551 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-05

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 4 of 6

00:33:41

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 4 of 6

Beautiful. I enjoy all of them. I am very impressed, very impressed. I feel that through the other programs, previous program, and this program, I feel all the Mongolians, they are artistic, talented. And the Mongolia is blessed with so many artists like that. And regarding your (question), the younger generation and young leaders of Mongolia, the Chinese, they say, "First you cultivate yourself u
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-04   491 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-04

Celebrating the 2nd Anniversary of Supreme Master Television

00:20:14

Celebrating the 2nd Anniversary of Supreme Master Television

Two years of good programming! Two years of continued blessings! Happy birthday to you Supreme Master TV! Two, two! We send our deep gratitude to Supreme Master Ching Hai for lovingly relaunching this channel, giving us the precious opportunity to share positivity and light to the world. In addition to animal welfare, we see more signs of peace, progress in environmental protection, and even advan
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-03   429 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-03

“Animal. Human. Sign.” A Dialogue with Artist Marianne Manda (INT)

00:15:13

“Animal. Human. Sign.” A Dialogue with Artist Marianne Manda (INT)

Marianne Manda is a celebrated artist and archaeological draftsperson. Marianne Manda’s work has many themes, from animals to biblical subjects. I am convinced that human and animal cannot be separated from each other. And this I represent with my animal and human images; these are my signs. There are, of course, also signs that consist of letters, or a comma, line, dot... My animals are mostly fr
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-02   316 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-10-02

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 3 of 6

00:34:11

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 3 of 6

You must have noticed that, Master is interested in our Concert. You’ve seen just now, how She appreciated the performances by the Morin Khuur Ensemble and Bayartsetseg, who sang Her beautiful song. So, we hope that She will enjoy our next performance as well. Because as I heard, the throat singing, which is underappreciated by us but admired by the world, was highly regarded by Master. We really
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-26   736 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-26

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 2 of 6

00:33:39

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 2 of 6

Lyrics and music by the Supreme Master Ching Hai, “On the Riverbank,” singer Bayartsetseg. I love to sit on the riverbank, looking at the flowing water and hear the songs within…. Composition by the Supreme Master Ching Hai, “Triple melody,” 2nd & 3rd parts, Monrin Khuur Ensemble of Mongolia, conductor Tuvshinsaikan. It’s Artist Day, it’s not Ching Hai Day. You play all my songs, up to now three s
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-24   779 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-24

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 1 of 6

00:25:17

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 1 of 6

In commemoration of the 2nd International Artist Day which falls on April 3 as declared by Supreme Master Ching Hai, our Mongolian Association members hosted a grand concert entitled “Awakening Through Art” in the capital city of Ulaanbaatar featuring a dazzling array of performances. In addition to the hundreds of top Mongolian artists, government dignitaries have also attended the event. Guests
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-20   672 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-20

Dare to Dream: Eurovision Song Contest 2019

00:21:40

Dare to Dream: Eurovision Song Contest 2019

With the goal of unifying and celebrating humanity, the contest was created based on the Italian Sanremo Music Festival. In today’s show, we will highlight some of the many moving songs by gifted entrants from Eurovision 2019 that caught our attention with their beautiful messages of love and hope. Our first song, “Bigger Than Us” by Michael Rice from the United Kingdom, reminds us what true love
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-19   506 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-19

Music Legend of Zimbabwe - Oliver Mtukudzi

00:17:06

Music Legend of Zimbabwe - Oliver Mtukudzi

One could say Oliver Mtukudzi’s mission was to teach through music. A natural philosopher, he used his lyrics, husky voice and his “Tuku” music, to gently guide his fellow African brothers and sisters on many social issues such as poverty, alcohol abuse and HIV/AIDS. His “Tuku” music was a mixture of southern African music traditions, including mbira, mbaqanga, jit and the traditional drumming sty
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-17   1705 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-17

Legend of Mid-Autumn Lantern Parade

00:23:21

Legend of Mid-Autumn Lantern Parade

During this mid-autumn festival season, we wish you a warm and blissful time with your loved ones as we gather to enjoy the full moon season and pay respect to the gracious Moon who has been offering us boundless love and eternal beauty since ancient times. Every mid-autumn season, children run here and there joyfully with colorful lanterns. No one knows exactly when the lantern parade tradition b
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-13   408 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-13
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย