ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
101 - 120 ของ 316 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
คำบรรยาย :

Andrea Catozzi: Making One’s Existence a Work of Art

00:14:20

Andrea Catozzi: Making One’s Existence a Work of Art

Self-taught, he gracefully combines urban acrobatics with dance, creating mesmerizing performances. In addition, he is also an actor and filmmaker. Andrea Catozzi’s compelling technique is based on capoeira, a martial art founded by Afro-Brazilians early in the 16th century that is protected with an Intangible Cultural Heritage of Humanity status by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-04-18   2355 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-04-18

Celebrating Rosh Hashanah: The Delicate Blend of Joy and Solemnity

00:12:12

Celebrating Rosh Hashanah: The Delicate Blend of Joy and Solemnity

On Rosh Hashanah, Jews commemorate the creation of the world and their responsibilities as God’s chosen people. It is a time for introspection, reflection, prayers, repentance, and self-improvement. Rosh Hashanah is a two-day celebration filled with symbolic foods called simanim, prayers, and creative rituals. There are beautiful and meaningful prayers recited during Rosh Hashanah. God’s rule over humanity and our need to serve God are emphasized time and time again over the course of the holiday.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-09-09   2348 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-09-09

Heralding Peace Every Day: Interview with Jeremy Gilley

00:13:41

Heralding Peace Every Day: Interview with Jeremy Gilley

Peace One Day was set up 19 years ago to try and create the first-ever day of ceasefire and nonviolence with a fixed calendar date. And eventually, after years of travelling and doing the work, I’m delighted that the United Nations General Assembly unanimously adopted the 21st of September as a day of ceasefire and nonviolence Peace Day. That was the first time that Peace One Day And as a consequence of that, UNICEF and WHO and other agencies were able to vaccinate 1.4 million children against polio. We want as many people to know that , The International Day of Peace with the theme: ‘Who Will You Make Peace With?”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-09-21   2340 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-09-21

เพื่อนกันนิรันดร – การพบปะพิเศษ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ และศิลปินผู้ทรงคุณค่า ตอนที่ 1

00:25:54

เพื่อนกันนิรันดร – การพบปะพิเศษ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ และศิลปินผู้ทรงคุณค่า ตอนที่ 1

ฟังนะ ทำไมเรา ไม่จัดการพบปะในเดือนตุลาคม ต้นเดือนตุลาคม ไม่มากก็น้อย สัปดาห์แรก คุณสามารถเขียนไปถึงพวกเขา ทีละคน บรรดาศิลปินทั้งหมดในหลายปีมานี้ บอกพวกเขาว่าเราเชิญพวกเขา เพื่อมาพบปะกัน เพื่อนพบเพื่อน ฉันจะดีใจมาก ฉันคิดเรื่องนี้มาหลายปี แต่ฉันไม่มีโอกาส ไม่มีเวลานึกถึง เรื่องนี้ได้จริง ๆ ดังนั้นหลายวันมานี้ ฉันมีเวลาเข้าฌานมากขึ้น ดังนั้นฉันบอกว่าเราต้องทำบางสิ่ง เพราะฉันรักพวกเขาจริง ๆ ไม่มีเหตุ
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-03   2273 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-03

Traditional Instrument: Marimba - The Wood that Sings

00:26:44

Traditional Instrument: Marimba - The Wood that Sings

According to Daniel Rager’s publication entitled The History of the Marimba, “The Marimba in its simplest form originated[…]long ago. It was one of the earliest melodic instruments made by [hu]man[s]and references suggest it was widespread throughout Asia and Africa.” Indeed, according to the American marimbist and ethnomusicologist Vida Chenoweth, approximately fifteen hundred years ago, a group of Malayo-Polynesian speaking peoples migrated to Africa, probably to Madagascar, and carried a xylophone-type instrument with them.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-02   2212 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-02

Africa’s Great Red Island: Madagascar

00:14:16

Africa’s Great Red Island: Madagascar

Madagascar-the world’s fourth largest island. This tropical island nation is famous for her extraordinary wildlife. For its abundant red soil, Madagascar has been given the nick name The Great Red Island.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-12-03   2190 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-12-03

Six Paramitas Sutra -The Benevolent Holds No Hatred, Part 6 of 6

00:27:29

Six Paramitas Sutra -The Benevolent Holds No Hatred, Part 6 of 6

Mother, killing King Erg is to avenge for you and the people of Worry-Free Kingdom. My son! Hatred is like a double-edged sword. It will harm yourself at the time of hurting others. Due to ignorance, people don’t know that everything happening now is caused by the karma of past lives. My son, you vowed to be compassionate before, which can dissolve hatred accumulated from many lives. You must use your wisdom to endure the hardship and let go of the hatred! A forgiving person with no evil doings will earn respect. Purifying your heart is the wisest things to do. “The merciful has no enemies and the benevolent holds no hatred.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-08   2080 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-08

Remarkable Works of Leonardo da Vinci, SEG1

00:19:00

Remarkable Works of Leonardo da Vinci, SEG1

Leonardo da Vinci was one of the greatest creative minds of the Italian Renaissance, hugely influential as an artist and sculptor. Art enthusiasts worldwide consider the iconic “Mona Lisa “to be among the greatest paintings of all time. He was also immensely talented as an engineer, scientist and inventor.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-15   2009 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-15

Lumbini: Buddhism’s Sacred Garden of Life

00:20:48

Lumbini: Buddhism’s Sacred Garden of Life

Known as “The Light of Asia”, Lumbini is the birthplace of Lord Buddha. As one of four holy pilgrimage sites for half a billion Buddhists worldwide, Lumbini is one of the most sacred places in the world.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-29   1960 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-29

Ancient Art - An Enduring Beauty, Part 1 of 2

00:33:01

Ancient Art - An Enduring Beauty, Part 1 of 2

From the past to the present time, art has been the pride of the Aulacese (Vietnamese) people. Presented in many creative forms and performances, artists are the ones that convey messages that elevate our lives. When the royal court of Elegant Music (Nhã Nhạc) was recognized by UNESCO as a Masterpiece of the Oral and lntangible Heritage of Humanity, since then the royal court dance has been “elevated.” “Lưu Bình-Dương Lễ” is an Aulacese modern folk opera, depicting devoted friendship, noble sacrifice and unwavering faithfulness.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-06   1933 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-06

Music Legend of Zimbabwe - Oliver Mtukudzi

00:17:06

Music Legend of Zimbabwe - Oliver Mtukudzi

One could say Oliver Mtukudzi’s mission was to teach through music. A natural philosopher, he used his lyrics, husky voice and his “Tuku” music, to gently guide his fellow African brothers and sisters on many social issues such as poverty, alcohol abuse and HIV/AIDS. His “Tuku” music was a mixture of southern African music traditions, including mbira, mbaqanga, jit and the traditional drumming styles of the Korekore. He influenced four generations in Zimbabwe with his music, lacing his songs with messages about morality, self-respect, happiness and challenges in life, hope and peace.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-17   1799 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-09-17

Royal Palaces of Abomey, Benin

00:15:51

Royal Palaces of Abomey, Benin

The Royal Palaces of Abomey were home to 12 kings of the empire of Abomey from 1625 to 1900.As a group of monuments of great historical and cultural value, UNESCO inscribed these earthen buildings under the list of World Heritage Sites in 1985.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-08   1758 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-08

The 2nd International Artist Day Celebration in Costa Rica, Part 1 of 4

00:19:05

The 2nd International Artist Day Celebration in Costa Rica, Part 1 of 4

On April 3rd, 2019, to commemorate the 2nd International Artist Day, members of the Supreme Master Ching Hai International Association in Costa Rica organized an artistic event in the Teatro de la Danza, located in the Ministry of Culture’s main facility. Many participants expressed deep appreciation for being a part of this tribute to artists, commemorating their positive effect on society. “Well here’s a lot of people who have many many gifts and possibly, if we made an experiment and we got all those gifts, we would all be flying.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-21   1672 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-21

God Blessed Costa Rica

00:18:43

God Blessed Costa Rica

Costa Rica is located between Nicaragua and Panama on the sub-equatorial Central America isthmus. It was the last part of the American continent to emerge from the ocean, and as a new bridge for the North and South, became a pathway for a myriad of species that made their way through. The country’s name means “Rich Coast,” and it truly translates as a Heaven on Earth, rich in plants, animals and beautiful places, where you can enjoy mellow rainy afternoons and visit iconic volcanoes, beaches and magnetic.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-01   1597 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-11-01

เพื่อนชั่วนิจนิรันดร – การพบปะพิเศษ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และศิลปินผู้ทรงคุณค่า ตอนที่ 4

00:30:35

เพื่อนชั่วนิจนิรันดร – การพบปะพิเศษ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และศิลปินผู้ทรงคุณค่า ตอนที่ 4

มันไม่ง่ายเลย ในการเป็นคู่ครองของ สตรีที่สวยงาม หรือบุรุษที่หล่อเหลา มันไม่ง่าย ทุกคนจับตาดูพวกเขา และคุณไม่มีทางรู้ว่า เขายังอยู่หรือว่าเธอยังอยู่ แต่พวกเขาก็ยังอยู่ด้วยกัน และพวกเขามีลูกด้วย เชื่อหรือไม่ โอ วาว! ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณสำหรับ การสร้างครอบครัวที่ดีและซื่อสัตย์ สนับสนุนกันและกัน จริงนะ มันทำให้ฉันอบอุ่นใจมาก ฉันชื่นชอบเรื่องราว เทพนิยายประเภทนี้
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-10   1592 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-10

Love and Grace: Supreme Master Ching Hai Day

00:19:05

Love and Grace: Supreme Master Ching Hai Day

The embodiment of love, devoted animal advocate, beloved spiritual teacher, remarkable artist, living saint, selfless, humble humanitarian… all these descriptions truly fit Supreme Master Ching Hai. Today with great joy, deep respect and sincere gratitude that we celebrate her remarkable life on the 24th anniversary of Supreme Master Ching Hai Day. It is a rare opportunity to witness the real meaning of love, beauty, and the virtue of Heaven through the example of an enlightened living master. Her incredible life and teachings have profoundly touched our world, both spiritually and materially.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-10-25   1558 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-10-25

เพื่อนชั่วนิจนิรันดร – การพบปะพิเศษ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และศิลปินผู้ทรงคุณค่า ตอนที่ 5

00:25:22

เพื่อนชั่วนิจนิรันดร – การพบปะพิเศษ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และศิลปินผู้ทรงคุณค่า ตอนที่ 5

เมื่อใดที่ฉันเห็นคู่รักไหน มีความสุขกัน ฉันมักจะรู้สึกดีใจมาก มีความสุข และฉันบอกทุกคนว่า “ดูนั่นสิ พวกเขา มีความสุขกันมาก” เพราะว่าในทุกวันนี้ รู้ไหม สิ่งเหล่านี้ รู้สึกเหมือนมันเป็นสมบัติ หรืออะไรที่หาได้ยากมาก ๆ ใช่ โดยเฉพาะสำหรับศิลปิน ซึ่งมีชื่อเสียงมาก อยู่ในสิ่งเย้ายวนใจและ เป็นจุดสนใจเสมอ แต่ยังคง มีความรักให้อีกฝ่ายอย่างมาก และแบ่งปันความรักให้กัน แบบนี้ มันมีค่าเลิศล้ำจริง ๆ ขอบคุณสำหรับ
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-12   1494 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-12

งานฉลองที่น่าปิติยินดี ในวันอนุตราจารย์ชิงไห่ ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:20:34

งานฉลองที่น่าปิติยินดี ในวันอนุตราจารย์ชิงไห่ ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และรัฐบาล และตัวแทนรัฐบาล ทุกท่าน ที่ให้เกียรติฉันในวันนั้น และมอบวันสำคัญนี้ เพื่อเฉลิมฉลองให้พวกเรา และในโอกาสอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ฉันขอขอบคุณสำหรับการให้เกียรตินี้ แต่ว่าการบริจาคของฉัน เป็นหน้าที่ของฉัน สิ่งอื่นใดที่ฉันทำดีเพื่อโลก หรือเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดนั้น ฉันคิดว่ามันเป็นหน้าที่ ของฉันอยู่แล้ว และฉันขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ สำหรับวาระ สำหรับโอกาส สำหรับโชคดีที่สามารถ
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-02-29   1441 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-02-29

Ancient Art - An Enduring Beauty, Part 2 of 2

00:23:26

Ancient Art - An Enduring Beauty, Part 2 of 2

Aulacese (Vietnamese) Classical Opera is a theatre art and is considered as a national intangible cultural heritage. Next is a moving drama entitled "A Saintly King" that entails a noble view of life. This poor man threw the stone and the tree gave him a sweet fruit to assuage his hunger for one day. And I'm the King of all beings, the jewel of humans, why should I be less worthy than a tree? That's why I ordered to have this poor man be provided for from today for the rest of his life. The Lô Lô people is one of the 54 ethnic groups in Âu Lạc (Vietnam). Bringing nature’s wild beauty to life, the Lô Lô’s culture and festivals are filled with cheerful colors and optimism.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-13   1400 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-08-13

Weaving in Laos: Cherished Cultural Heritage

00:15:25

Weaving in Laos: Cherished Cultural Heritage

The culture and history of Laos is woven into the delicate motifs, mythical symbols, and the storytelling figures on the fine fabrics of their sarongs, traditional skirts, and head cloths. Weaving is a family skill that’s passed between generations of Laotian women who make all the clothes of their household. The rich cultural content and spiritual symbolism reflected in the exquisite fabrics make weaving an invaluable heritage of Laos.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-10-17   1396 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-10-17
<1...3456789...16>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย