Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò / Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Sáu, Phần 3/7 Ngày 8 tháng 4, năm 2019

2019-12-16
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Nên ông nói bất cứ hình sắc, bất cứ gì mà có hình sắc hoặc phẩm chất tinh thần, đều là bụi trần, là hư không. Không thể nương vào chúng. Chúng không đáng tin cậy để mình có một sự tập trung viên mãn. Nếu không thể tập trung tốt, thì không thể nhập định, đó là ý của ông.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android