Tiếp Theo

Văn Nghệ Thiên Cung

Lễ Trao Giải Lãnh Tụ Tâm Linh Thế Giới Và Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư 22 Tháng Hai, Phần 4/6

2019-03-01
Ngôn Ngữ:English ,Slovenian(Slovenščina) ,German(Deutsch) ,Vietnamese(Tiếng Âu Lạc (Tiếng Việt))

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
This is a new thing, not in the program. She is the most famous soprano in the world. The highest pitch. And the pianist especially came to accompany her. Thank you. I heard that you are very kind to come especially. With short notice. Thank you. See Hildegard is supposed to have a recording in Munich. She's supposed to leave here in the morning, but she especially stayed with us to sing for you. So. I think she is number one in the world, soprano. That's what is proclaimed by the newspapers all over the world.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android