Tiếp Theo

Văn Nghệ Thiên Cung

Lễ Trao Giải Lãnh Tụ Tâm Linh Thế Giới Và Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư 22 Tháng Hai, Phần 6/6

2019-03-07
Ngôn Ngữ:English ,Vietnamese(Tiếng Âu Lạc (Tiếng Việt))

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
After the official ceremony, a cultural entertainment program by our Association members was presented for the 2000 guests, who then requested with warm applause for Supreme Master Ching Hai to sing some of Her own composition. Ever gracious and delightful throughout the proceedings, Supreme Master Ching Hai obliged, and the evening culminated in an exuberant and uplifting celebration of love. At the end of the evening, Supreme Master Ching Hai caringly contributed an additional US$450,000 to the six states to further assist in their flood recovery efforts.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android