Өдрөөр хайх
Хэнээс Хэнд
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй. Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Гэгээрэлд хүрэх Зам Мөрийн Шатуудын тухай Агуу Шастир - Бүлэг 3, Хэрхэн Сургаалуудыг Сонсож мөн Тайлбарлах вэ, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:21

Гэгээрэлд хүрэх Зам Мөрийн Шатуудын тухай Агуу Шастир - Бүлэг 3, Хэрхэн Сургаалуудыг Сонсож мөн Тайлбарлах вэ, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Будда нар хүртэл сургаалуудыг хүндэтгэдэг учир та бүхэн сургаалуудыг тайлбарлах үедээ сургаалуудыг болон Багш [Шакяамуни Будда]-г мөн маш их хүндэтгэн Түүний сайн чанарууд болон хайр энэрлийг санагтун.”
Мэргэн сургаал
2020-08-08   23 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-08-08

Гэгээрэлд хүрэх Зам Мөрийн Шатуудын тухай Агуу Шастир - Бүлэг 3, Хэрхэн Сургаалуудыг Сонсож мөн Тайлбарлах вэ, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:11:26

Гэгээрэлд хүрэх Зам Мөрийн Шатуудын тухай Агуу Шастир - Бүлэг 3, Хэрхэн Сургаалуудыг Сонсож мөн Тайлбарлах вэ, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Сонсохуйгаар үзэгдэл юмс ойлгогдоно. Сонсохуйгаар буруу үйлдлээ даван туулна. Сонсохуйгаар утгагүй зүйл устан арилдаг. Сонсохуйгаар Нирвана-д хүрдэг.”
Мэргэн сургаал
2020-08-07   75 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-08-07

Махатма Ганди Жи-гийн номоос ‘Бурханд хүрэх Зам Мөр’ - Бясалгал ба Зориулалт, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:11:08

Махатма Ганди Жи-гийн номоос ‘Бурханд хүрэх Зам Мөр’ - Бясалгал ба Зориулалт, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Бид үүрд Түүний магтаалыг дуулж Түүний тааллаар үйлдэх ёстой. Түүний лимбийн аянд бүжиглэцгээе, бүх зүйл сайхан болно.”
Мэргэн сургаал
2020-08-06   122 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-08-06

Махатма Ганди Жи-гийн номоос ‘Бурханд хүрэх Зам Мөр’ - Бясалгал ба Зориулалт, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:10:52

Махатма Ганди Жи-гийн номоос ‘Бурханд хүрэх Зам Мөр’ - Бясалгал ба Зориулалт, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Бурханлаг Радио үргэлж дуулж байдаг, бид үүнийг сонсохын тулд өөрсдийгөө бэлэн болгох хэрэгтэй, гэхдээ анир чимээгүй байхгүй бол сонсох боломжгүй билээ.”
Мэргэн сургаал
2020-08-05   235 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-08-05

Төгсгөлийн Цаг Хугацаа - Ариун Библи, Илчлэлийн Номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:18

Төгсгөлийн Цаг Хугацаа - Ариун Библи, Илчлэлийн Номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Дээлээ угаагчид нь ерөөлтэй еэ! тэгснээр тэд Амийн Мод уруу очих эрхтэй болж, хотод хаалгаар орох болой.”
Мэргэн сургаал
2020-08-04   295 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-08-04

Төгсгөлийн Цаг Хугацаа - Ариун Библи, Илчлэлийн Номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:19

Төгсгөлийн Цаг Хугацаа - Ариун Библи, Илчлэлийн Номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Тэд Түүний хүмүүс байх болно, Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байх бөгөөд түүний Бурхан байх болно. Сэнтийд суусан Тэрээр ийн хэлсэн, ‘Би бүхнийг шинээр хийж байна!... үүнийг бичиж авагтун, учир нь эдгээр үгс итгэж болох үнэн’”
Мэргэн сургаал
2020-08-03   258 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-08-03

(Цагаан хоолтон) Хилда Чарлтоны бичсэн ‘Сүнсний Анхдагчид’ номоос: Бүлэг 2 – Жинхэнэ Чи, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:09:17

(Цагаан хоолтон) Хилда Чарлтоны бичсэн ‘Сүнсний Анхдагчид’ номоос: Бүлэг 2 – Жинхэнэ Чи, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Би танаас гуйя, яг одоо бидний амьдрах хэрэгтэй байгаа шинэ амьдралаар биднийг амьдруулж хайрла- нөхцөл болзолгүй хайр болон итгэлийн амьдрал.”
Мэргэн сургаал
2020-07-31   143 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-31

Бүх Шашнуудын Эв Нэгдэл номоос- 7-р Бүлэг: Сантмат - Их Багш нарын Зам, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:47

Бүх Шашнуудын Эв Нэгдэл номоос- 7-р Бүлэг: Сантмат - Их Багш нарын Зам, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Худал хэлэх, хулгайлах, хортой бодисууд татах ба уух, завхайрал, болон хүчирхийлэл (бусад төрөлтнүүдэд хор учруулах зэрэг) бол хийх ёсгүй таван нүгэл юм. Мах эсвэл загас идэх нь бас хүчирхийллийг нэг хэлбэр гэж тооцогддог тул зайлсхийх ёстой. Сантматыг дадуулагчид эдгээр нүглүүдээс татгалзах ёстой”
Мэргэн сургаал
2020-07-30   274 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-30

Бүх Шашнуудын Эв Нэгдэл номоос- 7-р Бүлэг: Сантмат - Их Багш нарын Зам, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:19

Бүх Шашнуудын Эв Нэгдэл номоос- 7-р Бүлэг: Сантмат - Их Багш нарын Зам, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Сантмат бол ариун сүнслэг уламжлал юм. Сантматын сургаалууд нь мөн иогийн сахилуудыг сахиж дотоод нарийвчлалтай мэдлэгтэйгээр Бурханд өргөх зориулалтыг багтаадаг”
Мэргэн сургаал
2020-07-29   173 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-29

Эзний өмнө Дуулгавартай Шударга байхуй: Ариун Танахын Саммуелын Номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:16:55

Эзний өмнө Дуулгавартай Шударга байхуй: Ариун Танахын Саммуелын Номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“‘Эртний зүйр цэцэн үгээр хэлсэнчлэн, ‘хорон муу санаатнаас хорон үйл гардаг’ ба миний гар чамайг хамгаалахгүй болой... ’ “… Тэгээд тэр Давид-д хэлсэн: Та бол надаас илүү шударга үнэнч нэгэн, учир нь би танд хорон мууг үйлдэж байхад та надад сайнаар хариулсан... ’”
Мэргэн сургаал
2020-07-28   135 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-28

Эзний өмнө Дуулгавартай Шударга байхуй: Ариун Танахын Саммуелын Номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:09

Эзний өмнө Дуулгавартай Шударга байхуй: Ариун Танахын Саммуелын Номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Эзэн шатаасан өргөлүүдэд, энхтайвны өргөлүүдэд дуртай гэж үү, Эзний дуу хойлойг даган мөрдөхөөс илүүтэйгээр хүссэн гэж үү? Азнаад хардаа, даган захирагдах нь өргөлөөс илүү дээр; сонсох нь хонины өөхнөөс илүү дээр.”
Мэргэн сургаал
2020-07-27   175 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-27

Гэгээн Рила Жонн (веган)-ы Хайрын Гэрээслэл, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:17:22

Гэгээн Рила Жонн (веган)-ы Хайрын Гэрээслэл, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Тэр шавь нартаа ‘Миний та нарт үлдээж буй Амар Амгалан, та нарт өгсөн миний амар амгалан’ гэж хэлсэн. Учир нь энэ бол Христийн, хүүхдүүдийн амар амгалан... Христийн энэхүү амар амгалан бодол санаанаас хэтийдсэн. Энэ бол Зөнч нарын ярьдаг амар амгалан, энх тайван юм: ‘Түүний амар амгалан хязгаар үгүй’”
Мэргэн сургаал
2020-07-25   180 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-25

Гэгээн Рила Жонн (веган)-ы Хайрын Гэрээслэл, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:17:10

Гэгээн Рила Жонн (веган)-ы Хайрын Гэрээслэл, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Ариун Сүнсний ивээл та нарыг нэгтгэн цуглуулсан тул, та нар нэгэн сэтгэлээр, нэг санаа, нэг сүнсээр амьдрахын төлөө чармайх ёстой... Бурханы Түүнийг хайрласан хүмүүст бэлтгэсэн мөнхийн шагналын төлөө чармайхтун.”
Мэргэн сургаал
2020-07-24   129 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-24

Цэцгийн Чимэг Судраас, 9-р Ном – Гэрэл Сэрээхүй, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:32

Цэцгийн Чимэг Судраас, 9-р Ном – Гэрэл Сэрээхүй, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Тоо томшгүй олон галав жилийг нэг л тохиолоор ажиглан харж, Ирэхгүй, буцахгүй бас оршин суухгүй, Тэгснээр өнгөрсөн, одоо ба ирээдүйн үйл хэргүүдийг ойлгож Будда нар эцсийн ололтыг даван хэтийдэж, арван хүчийг дүүргэнэ.”
Мэргэн сургаал
2020-07-23   190 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-23

Цэцгийн Хэлхээ Судраас, 9-р Ном – Гэрэл Сэрээхүй, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:21

Цэцгийн Хэлхээ Судраас, 9-р Ном – Гэрэл Сэрээхүй, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хэрэв, Будда болон Үнэн хоёр адил тэнцүү гэдгийг ойлгож ухаарсан бол тэр хүн эргэлзэх зүйлгүйгээр төсөөлшгүй сэтгэшгүй хөлөг онгоц дээр алхан явах болно.”
Мэргэн сургаал
2020-07-22   193 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-22

Амьдралын Илэрхийллүүд: Абу Ал- Ала Ал-Ма’арри (веган)-ийн Яруу Найргийн Цомирлог, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:15:09

Амьдралын Илэрхийллүүд: Абу Ал- Ала Ал-Ма’арри (веган)-ийн Яруу Найргийн Цомирлог, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Манай дэлхий бол амрах газар биш харин байрны эзэн нь байрыг чинь өөр нэгэн гийчинд өгөх хүртэл таны хэсэгхэн амраад авч буй түрээсийн байр адил юм.”
Мэргэн сургаал
2020-07-21   184 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-21

Амьдралын Илэрхийллүүд: Абу Ал- Ала Ал-Ма’арри (веган)-ийн Яруу Найргийн Цомирлог, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:09

Амьдралын Илэрхийллүүд: Абу Ал- Ала Ал-Ма’арри (веган)-ийн Яруу Найргийн Цомирлог, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Уснаас загасыг гаргаж ирэн шударга бусаар бүү ид, нядлагдсан амьтдын махыг ч бүү хүсээсэй ... учир нь шударга бус явдал бол хамгийн их гэмтэй хэрэг.”
Мэргэн сургаал
2020-07-20   221 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-20

Сүнслэг Элч Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн ‘Зүрх’ Агни Иога-ийн Бэлгэдэлүүд ботиос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:14:27

Сүнслэг Элч Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн ‘Зүрх’ Агни Иога-ийн Бэлгэдэлүүд ботиос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Хүн зүрхээ зөвхөн өөрийнх нь гэж мэдрэх бус, харин бүхэл дэлхийд хамаарах зүйл гэж мэдэрч сурах нь үнэхээр шаардлагатай. Зөвхөн тэрхүү мэдрэмжээр хүн өөрийгөө аминч би үзлээс чөлөөлж эхэлнэ.”
Мэргэн сургаал
2020-07-18   264 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-18

Сүнслэг Элч Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн ‘Зүрх’ Агни Иога-ийн Бэлгэдэлүүд ботиос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:03

Сүнслэг Элч Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн ‘Зүрх’ Агни Иога-ийн Бэлгэдэлүүд ботиос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Энэ бол гарцаагүй зүрхэнд нуугдмал оршиж байдаг цахилгаан соронзны шинж чанар юм. Хамгийн сүрлэг бүтээлч хүч энэхүү агуу хуулиар түгдэг. Тиймээс бүх төгсгөл, бүх нэгдэл, сансарын бүх нэгдэл зүрхний гал дөлөөр дамжин нэгдэг.”
Мэргэн сургаал
2020-07-17   242 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2020-07-17
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал