Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй.Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Эзэний Бүхнийг Багтаагч Хайр: Исаиагийн Ном, Иудайзмын Ариун Танахаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:48

Эзэний Бүхнийг Багтаагч Хайр: Исаиагийн Ном, Иудайзмын Ариун Танахаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

Judaism’s history begins around 2000 BCE with the Covenant between God (Elohim) and Abraham. Over a thousand years later, as the Jewish faithful Believe, God's (Elohim’s) laws and commandments were revealed to the Prophet Moses on Mount Sinai, forming the Torah, which is the first part of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible, or Tanakh, and the ancient writings of the Talmud, embody the beliefs and
Мэргэн сургаал
2021-11-29   31 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-29

Садгуруг Хайрлах Хайр болон Зориулалт – Махарши Мехи Парамханс (цагаан хоолтон)-ын Падавалигаас Мистик Дууллууд, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:15:42

Садгуруг Хайрлах Хайр болон Зориулалт – Махарши Мехи Парамханс (цагаан хоолтон)-ын Падавалигаас Мистик Дууллууд, 2 цувралын 1-р хэсэг

Дэлхийг айдсаас ангижруулж нүглийг үлэмж устгагч, чин бишрэлтэнгүүдийн амьдралын хүч болж тэдэнд эцэс төгсгөлгүй өрөвдөх сэтгэл, мэдлэг өгөгч, агуу Эзэн Садгуруд би мөргөмү.
Мэргэн сургаал
2021-11-26   157 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-26

Цэвэр Үнэнд Хүрэх Цэвэр Оюун Ухаан: Плато -ны бичсэн ‘Төр Улс’ номоос, Сократ (цагаан хоолтон) болон Глауконы яриа, 2-ын 1-р хэсэг

00:11:25

Цэвэр Үнэнд Хүрэх Цэвэр Оюун Ухаан: Плато -ны бичсэн ‘Төр Улс’ номоос, Сократ (цагаан хоолтон) болон Глауконы яриа, 2-ын 1-р хэсэг

“Бүх зүйл сүнсийг төрөлтний бүрэн төгс төгөлдөржилт болсон тэр газар руу харцаа чиглүүлэхэд хүргэдэг, үүнийг тэр ямар ч байсан харах ёстой.”
Мэргэн сургаал
2021-11-24   167 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-24

Бурханы Хаант Улсад хүрэх Зам – Ариун Библи дэх Лукын (цагаан хоолтон) Сайн Мэдээнээс, 2/2 хэсэг

00:11:30

Бурханы Хаант Улсад хүрэх Зам – Ариун Библи дэх Лукын (цагаан хоолтон) Сайн Мэдээнээс, 2/2 хэсэг

“Хүний Хүүгийн өмнө зогсох, мөн болох гэж буй энэ бүхнээс зайлсхийх хүч чадалтай байхын тулд залбирч, ямагт сэргэг байгтун гэв.”
Мэргэн сургаал
2021-11-23   247 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-23

Бурханы Хаант Улсад хүрэх Зам – Ариун Библи дэх Лукын (цагаан хоолтон) Сайн Мэдээнээс, 2/1 хэсэг

00:14:13

Бурханы Хаант Улсад хүрэх Зам – Ариун Библи дэх Лукын (цагаан хоолтон) Сайн Мэдээнээс, 2/1 хэсэг

“Бурханы Хаанчлал ажиглагдахуйцаар ирэхгүй, хэн ч “Хараач, тэнд байна” гэх юмуу, эсвэл “Энд байна” гэж хэлэхгүй. Учир нь Бурханы Хаанчлал нь та нарын дотор байна гэв.”
Мэргэн сургаал
2021-11-22   287 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-22

Бахайн шашны Баха’у’лла-н Судраас (цагаан хоолтон): Лав-И-Акдас - Хамгийн Ариун Судар, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:10:38

Бахайн шашны Баха’у’лла-н Судраас (цагаан хоолтон): Лав-И-Акдас - Хамгийн Ариун Судар, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Thus hath it been decreed by the Spirit in this wondrous Tablet. He that summoneth men in My name is, verily, of Me, and he will show forth that which is beyond the power of all that are on earth. Follow ye the Way of the Lord and walk not in the footsteps of them that are sunk in heedlessness. Well is it with the slumberer who is stirred by the Breeze of God and ariseth from amongst the dead, di
Мэргэн сургаал
2021-11-20   209 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-20

Бахайн шашны Баха’у’лла-н Судраас (цагаан хоолтон): Лав-И-Акдас - Хамгийн Ариун Судар, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:10:31

Бахайн шашны Баха’у’лла-н Судраас (цагаан хоолтон): Лав-И-Акдас - Хамгийн Ариун Судар, 2 цувралын 1-р хэсэг

Born in 1817 in Tehran, Persia, or present-day Iran, Bahá’u’lláh was the enlightened Prophet and founder of the Bahá’i Faith. He and His teachings are believed to be prophesied in Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and other religions.LAWH-I-AQDAS (The Most Holy Tablet) “This is the Most Holy Tablet sent down from the holy kingdom unto the one who hath set his face towards the Object
Мэргэн сургаал
2021-11-19   214 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-19

Ахимса буюу Үл-Хүчирхийллийн Зам Мөр: Махатма Ганди Жи (цагаан хоолтон)-ны бичсэн ‘Бүх хүмүүс Ахан Дүүс’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:38

Ахимса буюу Үл-Хүчирхийллийн Зам Мөр: Махатма Ганди Жи (цагаан хоолтон)-ны бичсэн ‘Бүх хүмүүс Ахан Дүүс’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Үл-хүчирхийлэл бол бүх хүмүүс ижилхэн эзэмшиж чадах хүч юм, гагцхүү тэд Хайрын Бурханд амьд итгэлтэй байх ёстой, улмаар бүх хүн төрөлхтнийг ижил тэгш хайрлах хайртай болно.”
Мэргэн сургаал
2021-11-18   182 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-18

Ахимса буюу Үл-Хүчирхийллийн Зам Мөр: Махатма Ганди Жи (цагаан хоолтон)-ны бичсэн ‘Бүх хүмүүс Ахан Дүүс’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:03

Ахимса буюу Үл-Хүчирхийллийн Зам Мөр: Махатма Ганди Жи (цагаан хоолтон)-ны бичсэн ‘Бүх хүмүүс Ахан Дүүс’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Ямар шалтгаанаас ч бай, өөр нэгэнд үйлдсэн эсвэл учруулсан бүхий л аллага, эсвэл бусад гэмтэл болбоос хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг юм.”
Мэргэн сургаал
2021-11-17   367 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-17

Сүнсний Дээд Боловсрол - Дкр Рудолф Стейнер (цагаан хоолтон)-ын “Авшигийн зам мөр” номоос 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:14

Сүнсний Дээд Боловсрол - Дкр Рудолф Стейнер (цагаан хоолтон)-ын “Авшигийн зам мөр” номоос 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эелдэг зан, нам гүм нөөц, жинхэнэ тэвчээр нь сүнсийг сүнсний дэлхий рүү, оюун санааг оюун санааны ертөнц рүү нээдэг.”
Мэргэн сургаал
2021-11-16   263 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-16

Сүнсний Дээд Боловсрол - Дкр Рудолф Стейнер (цагаан хоолтон)-ын “Авшигийн зам мөр” номоос 2 цувралын 1-р хэсэг

00:12:35

Сүнсний Дээд Боловсрол - Дкр Рудолф Стейнер (цагаан хоолтон)-ын “Авшигийн зам мөр” номоос 2 цувралын 1-р хэсэг

“Би сүнс, оюун санааны дэвшлийн төлөө боломжтой бүхнийг хийх ёстой. гэхдээ дээд хүчнүүд намайг тодорхой гэгээрэл хүртэх гавьяатай гэж үзэх хүртэл би тайван ажиллах болно.”
Мэргэн сургаал
2021-11-15   273 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-15

Эдгар Кейсийн ‘Христ Ухамсар’ номоос “Хэрэгжүүлэх Шат,” 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:53

Эдгар Кейсийн ‘Христ Ухамсар’ номоос “Хэрэгжүүлэх Шат,” 2 цувралын 2-р хэсэг

“‘Би та нар ‘нэг нэгнээ хайрла’ гэж зарлигдсан. Тэгвэл хайрын үр жимс юу вэ? Сүнсний үр жимс бол хайр энэрэл, итгэл, нөхөрлөл, ахан дүүсийн хайр, найрамдал, тэвчээр...”
Мэргэн сургаал
2021-11-13   191 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-13

Эдгар Кейсийн ‘Христ Ухамсар’ номоос “Хэрэгжүүлэх Шат,” 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:05

Эдгар Кейсийн ‘Христ Ухамсар’ номоос “Хэрэгжүүлэх Шат,” 2 цувралын 1-р хэсэг

“Эелдэг ярь, ойр ойрхон инээ. Эцэгийн адислалаар дамжин ирэх Түүнийг хайр таны амьдралыг өдөр бүр гэрэлтүүлэг.”
Мэргэн сургаал
2021-11-12   162 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-12

‘Астрал Хот’ 15 болон 18-р Бүлэг, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:11:57

‘Астрал Хот’ 15 болон 18-р Бүлэг, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Хайр, зөвхөн хайр л сүнсийг тэтгэгч эх үүсвэр юм.”
Мэргэн сургаал
2021-11-11   320 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-11

‘Астрал Хот’ 15 болон 18-р Бүлэг, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:47

‘Астрал Хот’ 15 болон 18-р Бүлэг, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Эзэн хэзээ ч биднийг, мартдаггүй, үр минь. Бид Түүний хайр энэрэлд хэзээ ч талархаад баршгүй. Бидний тусгаарлалт хэчнээн удаан байлаа ч би чамайг мартсан гэж бүү бод. Заримдаа Бурхан биднийг Бурханлаг хайрыг сураасай хэмээн түр зуур тусдаа байлгадаг.”
Мэргэн сургаал
2021-11-10   364 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-10

Вималакиртигийн Сургаал - 12-р Бүлэг: Абхирати Ертөнц болон Аксобхяа Татагатаг Үзсэн Ахуй Ойлголт, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:39

Вималакиртигийн Сургаал - 12-р Бүлэг: Абхирати Ертөнц болон Аксобхяа Татагатаг Үзсэн Ахуй Ойлголт, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Хэдийгээр Абхирати ертөнцийг Саха ертөнц рүү авчирсан боловч, Саха ертөнцийг өсгөсөнгүй мөн буруулсангүй; Үүнд саад болоогүй, мөн шахаагүй.”
Мэргэн сургаал
2021-11-09   264 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-09

Вималакиртигийн Сургаал - 12-р Бүлэг: Абхирати Ертөнц болон Аксобхяа Татагатаг Үзсэн Ахуй Ойлголт, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:40

Вималакиртигийн Сургаал - 12-р Бүлэг: Абхирати Ертөнц болон Аксобхяа Татагатаг Үзсэн Ахуй Ойлголт, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Личчави Вималакирти Буддад хандан ‘Эзэн минь, би Татагатаг харах үед, би ямарт Татагатаг харахгүйгээр түүнийг үзсэн. Яагаад юм бол?’”
Мэргэн сургаал
2021-11-08   268 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-08

Шударга байдал: Гэгээн Августины Хиппо (цагаан хоолтон)-ын ‘Бурханы Хот’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:14

Шударга байдал: Гэгээн Августины Хиппо (цагаан хоолтон)-ын ‘Бурханы Хот’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Тиймээс Түүнд итгэдэг хүмүүст, Тэрээр Өөрийн энэрлийг төгс болгож, тэд Эзэнд алдарших үед үүрд мөнх орших Түүний өөрийн хайраар тэднийг урамшуулдаг.
Мэргэн сургаал
2021-11-06   233 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-11-06
<>Дараах хуудас руу
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал