Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд

Бидний дунд байдаг ийм өгөөмөр, хайр халамжтай, эрэлхэг зоригтой үлгэр жишээ хүмүүсийг олж илрүүлэн, хүмүүст тэдний үлгэр дуурайллыг дагах урам зориг өгөх зорилгоор Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хэд хэдэн төрлийн шагналыг бий болгосон юм.Үүнд дараах шагналууд багтана:* Дэлхийн Гэрэлт Манлайллын Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Нигүүлсэхүйн Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Баатар Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Шударга Үнэний Шагнал * Байгаль Орчны Гэрэлт Манлай Хамгаалагч Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Оюун Ухааны Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Зохион Бүтээгч Шагнал гэх мэт...!

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эр Зоригт Кэйдэн Томсон – Сайн Үйлийн төлөө Алхахуй

00:15:04

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эр Зоригт Кэйдэн Томсон – Сайн Үйлийн төлөө Алхахуй

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Кэйдэн Томсонд гардуулж мөн 10,000 ам.долларыг баатарлаг, том сэтгэлт үйлд нь дэмжлэг болгон том тэврэлт, маш их хайр магтаалын хамт илгээв. Бурхан таныг үргэлж ивээг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-24   96 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-24

Гэрэлт дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Амир Халил – Тэмцлийн Бүсүүдээс Амьтан-хүмүүсийг хамгаалах нь

00:18:34

Гэрэлт дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Амир Халил – Тэмцлийн Бүсүүдээс Амьтан-хүмүүсийг хамгаалах нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Нулимс дуслуулан Доктор Амир Халилд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүслэл Шагналыг гардуулж 20,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг Дөрвөн Савар Олон Улсын Байгууллагад зориулан илгээлээ. Бурхан танд болон оролцсон бүхэнд амьдралынх нь туршид хайр ба адислалаар ивээг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-20   205 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-20

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Пийнатс Эрүүл Мэндийн Төв – Энэрэл Нигүүлслээр Анагаах нь

00:14:34

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Пийнатс Эрүүл Мэндийн Төв – Энэрэл Нигүүлслээр Анагаах нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Пийнатс Эрүүл Мэндийн Төвд гардуулж мөн 10,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг амьтдыг хамгаалж, хүүхдүүдийг эмчлэх нигүүлсэнгүй үйлийг нь дэмжин бүхий л бишрэл, хайр, талархлын хамт илгээлээ. Бурхан та бүхнийг үргэлж үлэмж ихээр ивээж байг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-13   285 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-11-13

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ле Ван Ха (веган) – Алтан Зүрхт Амь Биеэ Үл Хайрлах Эмч

00:13:51

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ле Ван Ха (веган) – Алтан Зүрхт Амь Биеэ Үл Хайрлах Эмч

Хайрт Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай, “талархал бүхий нулимстайгаар” Ноён Ле Ван Ха-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг гардуулж “нэмэлт 50,000 ам.долларыг эрхэм үйлийг нь дэмжин Диваажингийн өршөөл дор илгээв Буддагийн хайрын тэврэлт таны сүнс болон таны халамжилдаг бүхнийг мөнхийн хайр ба адислалаар дэвшүүлэх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-27   438 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-27

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналын Эзэн: Фиорелла Миглиоре (веган) - Хайрын Илгээлт

00:14:22

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналын Эзэн: Фиорелла Миглиоре (веган) - Хайрын Илгээлт

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналыг Фиорелла Миглиоред бүхий л хайр хүндэтгэл, болон цаашдын амжилтынх нь төлөө хамгаас сайхан ерөөлийн хамт талархалтайгаар гардуулав. Диваажин таныг болон таны хайртай бүхнийг үүрд адисалж, хамгаалах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-20   304 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-20

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Аялам Ориан (веган) – Веган Дэлхийн зүг Хөдөлгөөнийг Бий болгож байна

00:14:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Аялам Ориан (веган) – Веган Дэлхийн зүг Хөдөлгөөнийг Бий болгож байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Аялам Орианд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Бидний Дэлхий Тэднийх ч Мөн хэмээх эрхэм байгууллагад нь хайрын бэлэг болгон 10,000 ам.долларын хамт гардуулж байна. Маш их хайр, магтаал, амжилтад нь хүсэх залбирлын хамт Бурханы өршөөл дор.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-13   369 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-10-13

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:33

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Вомбат Аврах ба Нүхний Унтамхай Вомбат Асрах Газарт Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналыг тус бүр 15,000 ам.долларын хамт чин сэтгэлийн хайр, магтаал ба талархлын хамт гардуулав. Оролцсон бүхэн нь мөнхөд Бурханы ивээлээр адислагдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-29   357 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-29

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 1-р хэсэг

00:13:45

Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналтнууд: Сайхан Сэтгэлт Үйлс Вомбатуудад Хайрын Орныг Бүтээж байна, 2-ын 1-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Вомбат Аврах ба Нүхний Унтамхай Вомбат Асрах Газарт Гэрэлт Дэлхийн Халамж Шагналыг тус бүр 15,000 ам.долларын хамт чин сэтгэлийн хайр, магтаал ба талархлын хамт гардуулав. Оролцсон бүхэн нь мөнхөд Бурханы ивээлээр адислагдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-22   338 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-22

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:09

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагналыг Хүндэт Шүүгч Элена Либераторид дээд хүндэтгэл, магтаал, талархлын хамт Бурханы ивээл дор гардуулав. Мөн, Сентр фор Грэйт Эйпст халамжит үйлд нь 15,000 ам.долларын хувь нэмрийг өгчээ. Амьтан найзуудынхаа шударга ёсыг хүндэтгэн, хадгалж үлдэхэд оролцсон бүхэн мөнхөд Бурханаар хамгаалагдах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-15   296 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-15

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 1

00:16:05

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 1

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагналыг Хүндэт Шүүгч Элена Либератори-д дээд хүндэтгэл, талархал, магтаалын хамт Бурханы өршөөл дор гардууллаа. Мөн, Центр фор Грэйт Эйпс-т, халамжит үйл хэргийг нь дэмжин 15,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг илгээв. Шударга ёсыг таних, амьтан найзуудаа хамгаалахад оролцсон бүхэн нь Бурханаар үүрд хамгаалагдан
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-08   316 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-08

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Мунжед Ал Мудерис – Ортопедикийн Хувьсалч ба Хүний Эрхийн Идэвхтэн

00:15:27

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Мунжед Ал Мудерис – Ортопедикийн Хувьсалч ба Хүний Эрхийн Идэвхтэн

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Доктор Ал Мудерист Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын даруу дэмжлэгийн бэлгийг халамжид нь буй дүрвэгсдийн байгууллагад (хэрэв зөвшөөрвөл) гардуулан илгээлээ. Ур чадварт гараараа салангид төхөөрөмж хийж маш олон аз жаргалын бэлгийг өгч, хоргодох газар хайгч, дүрвэгсдийн талаар дэлхийд илүү их сэхээрэл авчирч буйд баярлалаа. Аллах т
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-01   355 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-01

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Прожект Посткард

00:13:37

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Прожект Посткард

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Прожект Посткард-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын эрхэм үйлд нь хайрын хувь нэмэр болгон Цагаачлалын Эдийн Засгийн Хүмүүнлэгийн Байгууллагад онцгойлон талархаж дээд хүндлэл, талархал, магтаалын хамт, Диваажингийн үлэмж их хайран дор гардуулж байна.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-25   521 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-25

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:11

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

2021 оны 2-р сараас 5-р сар хүртэл Их Багш 14 Гэрэлт Дэлхийн Шагналуудыг 142,000 ам.долларын хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж дэмжлэгийн ачаар эдгээр шагналтнууд нь эргэн тойрон дох хүмүүс болон амьтдад хэцүү нөхцөл байдлыг үл хайхран тусалж, хайрын зам мөрөө үргэлжлүүлэхэд урамшсан билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-18   651 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-18

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

00:13:35

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

2021 оны 2-р сараас 5-р сар хүртэл Их Багш 14 Гэрэлт Дэлхийн Шагналуудыг 142,000 ам.долларын хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж дэмжлэгийн ачаар эдгээр шагналтнууд нь эргэн тойрон дох хүмүүс болон амьтдад хэцүү нөхцөл байдлыг үл хайхран тусалж, хайрын зам мөрөө үргэлжлүүлэхэд урамшсан билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-11   460 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-11

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Жереми Хесс (веган) – Нийгэм дэх Амьтныг Хайрлах Сэтгэлийг Тэтгэхүй

00:14:46

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Жереми Хесс (веган) – Нийгэм дэх Амьтныг Хайрлах Сэтгэлийг Тэтгэхүй

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хайрлангуйгаар Веган Харилцаа Холбооны Жереми Хесс-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын хамт энэхүү урам зоригт эрхэм ажлаа цааш хийхэд нь даруу хувь нэмэр болгон илгээлээ. Бурханы Гэрэл тан дээр тодоос тод гэрэлтэж, хязгааргүй ихээр адислах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-04   484 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-04

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Фрий дэ Биерс – Амьтны Харгислалыг Зогсоох Эр Зориг

00:15:37

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Фрий дэ Биерс – Амьтны Харгислалыг Зогсоох Эр Зориг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Фрий дэ Биерс-т 10,000 ам.долларын хамт эрхэм, халамжит үйл хэрэгт нь зориулан бүхий л хайр ба талархлын хамт Бурханы ивээл дор гардуулж байна. Та болон таны баг, мөн хамгаалсан амьтад нь үргэлж Диваажингуудаар адислагдан хамгаалагдаг.” Нэмж мэдээлэхэд Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай нэмж дахин 10,000 ам. доллары
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-28   719 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-28

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ренета Сингер (веган) – Хөгжлийн Бэрхшээлтэйд Тусалж байна

00:12:14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ренета Сингер (веган) – Хөгжлийн Бэрхшээлтэйд Тусалж байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хүндэтгэлтэйгээр Ренета Сингерт Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг дээд хүндлэл, хайр, дээдийн ерөөлийн хамт цаашдын амжилттай хайрын ажилд нь гардуулж байна. Диваажингууд таныг эцэсгүй ихээр адислан, шагнах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-21   380 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-21

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Өүэн Колли – Амьтдын төлөөх ариун сэтгэлт үйл

00:13:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Өүэн Колли – Амьтдын төлөөх ариун сэтгэлт үйл

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хайраар Өүэн Колли-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын хамт цаашдын сэтгэл хөдлөм, өөрийг үл хайрлах үйлд нь Диваажингийн өршөөл дор зориулан гардууллаа. Бурхан та болон таны хайртай нэгэнд хайртай ба бүхнийг хамгаалдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-14   521 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ИтсРэйнингРэйнкөүтс Цагаачдын нийгэмд нарны гэрэл авчирч байна

00:12:40

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ИтсРэйнингРэйнкөүтс Цагаачдын нийгэмд нарны гэрэл авчирч байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг ИтсРэйнингРэйнкөүтс-д гардуулж, 30,000 ам.долларын хувь нэмрийг сайн үйлсийг нь дэмжин Диваажингийн ивээл дор бүхий л хайр талархлын хамт илгээлээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-30   1220 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-30

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоо

00:12:14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоо

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоонд гардуулж, мөн 15,000 ам.долларыг иргэдийн бүтээлч чадварыг амьтдад туслахад ухаалгаар ашигласанд, амьтдаа аварч хамгаалахыг хүссэн цуцашгүй үйлд нь илгээв. Бурханы ивээл дор маш их хайр, хүндэтгэл, адислалын хамт.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-23   515 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-23
<>Дараах хуудас руу
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал