Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд

Бидний дунд байдаг ийм өгөөмөр, хайр халамжтай, эрэлхэг зоригтой үлгэр жишээ хүмүүсийг олж илрүүлэн, хүмүүст тэдний үлгэр дуурайллыг дагах урам зориг өгөх зорилгоор Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хэд хэдэн төрлийн шагналыг бий болгосон юм. Үүнд дараах шагналууд багтана:* Дэлхийн Гэрэлт Манлайллын Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Нигүүлсэхүйн Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Баатар Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Шударга Үнэний Шагнал * Байгаль Орчны Гэрэлт Манлай Хамгаалагч Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Оюун Ухааны Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Зохион Бүтээгч Шагнал гэх мэт...!

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Бяцхан Морь Аврах ПИЙПС Байгууллага

00:15:50

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Бяцхан Морь Аврах ПИЙПС Байгууллага

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Пийпс Байгууллагад Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын хамт маш их хайр, тэврэлт, талархлын хамт гардуулж байна. Оролцсон бүхэн урт удаан, аз жаргалтайгаар Бурханы Адислал дор амьдрах болтугай. Таны аврал доорх төрөлтнүүд халамж, хайр, хүндлэлд үлдсэн амьдралдаа Бурханы Хайранд баясах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-01-20   171 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-01-20

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эрхэм Дариус Браун (веган)

00:13:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Эрхэм Дариус Браун (веган)

Бидний Хайрт Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хайрлангуйгаар Эрхэм Дариус Браунд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг “10,000 ам.долларын хамт энэрэнгүй үйл хэрэгт нь нэмэр болгон бүхий л хайр талархлынхаа хамт илгээв.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-01-13   259 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-01-13

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Шелдрик Байгаль Халамж

00:15:09

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Шелдрик Байгаль Халамж

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Шелдрик Байгаль Халамжид Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын хамт энэхүү эрхэм үйлд нь талархал хийгээд дэмжлэг болгон илгээж байна. Бурханы өршөөл дор Диваажингууд бүхий л оролцогсод ба аврагдсанд Хайр, хамгаалал, эрүүл энхийг өгөх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-01-06   169 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-01-06

Гэрэлт Дэлхийн Бүтээл Шагналын Эзэн: Солубэг, Дэлхийг Аврах Хуванцар Орлуулагч

00:15:07

Гэрэлт Дэлхийн Бүтээл Шагналын Эзэн: Солубэг, Дэлхийг Аврах Хуванцар Орлуулагч

Бидний хайрт Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Бүтээл Шагналыг Солубэгт “түүний байгаль хамгаалах төсөлд нь 10,000 ам.долларын хамт гардууллаа. Диваажин таныг адислаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-30   171 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-30

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Бауза, Амь аврагч Нохой

00:14:50

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Бауза, Амь аврагч Нохой

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг Баузад гардуулж веган зуушд нь зориулж 2,000 ам.долларыг бүхий л хайр, том тэврэлт, алга хавсралт талархлын хамт Диваажингийн нигүүлсэл дор илгээлээ. Та болон таны гэх бүхэн үргэлж Бурханы ивээлд байх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-23   205 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-23

Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлал Шагналын Эзэн: Ливи – Эв Нэгдлийн Шинэ Эрин лүү Орох нь

00:13:14

Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлал Шагналын Эзэн: Ливи – Эв Нэгдлийн Шинэ Эрин лүү Орох нь

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хүндэтгэлтэйгээр Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлал Шагналыг Ливийн Үндэсний Эв Нэгдлийн Засгийн Газар ба Ливийн Арабын Цэрэгт Хүчинд улс орныхоо энхийг эрхэмлэх үйл явц, тогтвортой байдлаа сайжруулах эрэлхэг, эрхэм гэрээнд нь дээд хүндэтгэл, сайшаал, ерөөлийн хамт гардуулж байна. Та бүхэн үүрд Аллахын хамгааллаар ивээгдэх болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-16   189 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-16

Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлал Шагналт: Бахрайн, Израйл, Косово, Серби, Судан болон Арабын Нэгдсэн Эмират улс - Улсуудын хооронд эв эе Бэхэжлээ

00:22:02

Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлал Шагналт: Бахрайн, Израйл, Косово, Серби, Судан болон Арабын Нэгдсэн Эмират улс - Улсуудын хооронд эв эе Бэхэжлээ

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлал Шагналыг Гэрэлт Дэлхийн Энх Тайвны Манлайлагч болон Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналт АНУ-ын эрхэмсэг ноён ерөнхийлөгч Дональд Трампын зуучилснаар энхийн гэрээнд гарын үсэг зурсан дараах улс орнууд тус бүрд нь гардуулж байна. Бахрайн, Судан, болон Арабын Нэгдсэн Эмират улс Израйлтай, мөн Косово улс Серби улсын хамт улс орноо,
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-09   361 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-09

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Вежжи Суваг

00:18:13

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Вежжи Суваг

Бидний Хайрт Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хайрлангуйгаар Массимо Леопарди болон Жүлиа Овчинниковад Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын хамт эрхэм үйлсэд нь даруу дэмжлэг болж, “бүхий л сайн ерөөл, маш их талархал, хайр ба сайшаалын хамт” гардууллаа.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-02   666 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-12-02

Африк гаралтай Америкийн веганизм: Үндэс язгуур руугаа буцах

00:14:29

Африк гаралтай Америкийн веганизм: Үндэс язгуур руугаа буцах

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Фавак Канаанд Дубайн орон гэргүй мууруудад тусалсанд нь Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг баяртайгаар гардуулж байна.” Аллах таныг болон оролцсон бүхнийг бүхий л хайр ба ивээлээрээ цутгах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-25   1095 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-25

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлслийн Баатар Шагнал хүртэгч: Дэмиэн Мандер (Веган) - Амьтны баатарлаг хамгаалагч

00:18:40

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлслийн Баатар Шагнал хүртэгч: Дэмиэн Мандер (Веган) - Амьтны баатарлаг хамгаалагч

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Дэмиэн Мандерт Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлслийн Баатар Шагналыг 50.000 ам. долларын хувь нэмрийг баяртайгаар хамтатган Бурханы нигүүлслийн дор эрхэм ариун зорилгын төлөө талархалтайгаар гардуулж байна. Та болон оролцсон бүхэн бүхий л Диваажин болон Гаргуудад хамгаалагдан үүрд ивээгдэх болтугай. Бүх Хайр талархлын хамт.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-18   266 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-18

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Эмэгтэй Шагналын Эзэн: Виллоу – Хичээл зүтгэлт туслах нохой

00:13:48

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Эмэгтэй Шагналын Эзэн: Виллоу – Хичээл зүтгэлт туслах нохой

Амьтдыг ямар гайхалтай байхыг, ноход эзэдтэйгээ ямар сайхан холбоо үүсгэхийг зүгээр л сана. Тэр л охины минь амьдралыг – энэ нохойтой холбогдох холбоог өөрчилсөн. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Чин сэтгэлээр Виллоу-д Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг хайрын 2,000 ам.долларын хамт веган амттанд зориулан Бурханы ивээл дор гардуулан илгээлээ. Маш их хайр, том тэврэлт, сайн охины магтаалын хамт. Та
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-11   475 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-11

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Хөгжлийн Бэрхшээл дэх Нохойны Тусламж

00:11:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Хөгжлийн Бэрхшээл дэх Нохойны Тусламж

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар НВУ-ын Дог A.I.D.-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг гардуулж мөн 15,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг энэхүү эрхэм буяны бүлэгт Бурханы өршөөл дор талархлын хамт илгээв. Та болон таны гэсэн бүхэн эрүүл, адислагдан байж, үргэлжлүүлэн хүн болоод нохдыг хайрын аргаараа таатай болгосоор байг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-04   292 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-04

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ми Фа Чан, Хайрыг Хөгжүүлэхүй

00:15:31

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ми Фа Чан, Хайрыг Хөгжүүлэхүй

Хатагтай Чан, та 1300 нохой, 50 муур, 50 яст мэлхий, мөн нэг сармагчин үрчилж авсан байна. Бас гахай. Таныг яг юу энэ бүх амьтдыг үрчлэхэд урамшуулсан бэ? Ерөнхийдөө энэрэл нийгүүлсэл. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Чин сэтгэлийн зүгээс Хатагтай Чанд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 15,000 ам.долларын хамт бүхий л хайр, талархлаараа эрхэм ажил үйлд нь мөн, үнэт зэрэгцэн орших амьтдад өгө
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-01   296 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-11-01

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: СтрийтВет болон Стрийт Поус

00:14:10

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: СтрийтВет болон Стрийт Поус

Хэрэв яг л “СтрийтВет эмнэлэгт очмоор байна уу?” гэж асуувал бид үнэхээр туслах гээд тэгж байна гэсэн үг. Бид орон гэргүй хүмүүсийн тэжээвэр амьтдад мал эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “СтрийтВет болон Стрийт Поус нарт Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг тэдний гэгээн үйлсийн төлөө 15,000 америк долларын хамт баяртайгаар гардуулж байна. Та бүхнийг болон орол
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-10-21   271 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-10-21

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналын Эзэн: Амьтадын Үүрд Унтуулахаас Аврах нь, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:16:55

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналын Эзэн: Амьтадын Үүрд Унтуулахаас Аврах нь, 2 цувралын 2-р хэсэг

АҮУА байгууллага болон бидний үйлчилгээ үзүүлж буй амьтадын ирээдүй тодоос тод гэрэлтэж байна. Бид олон нийтэд мэдээлэл өгч, хамгаас шилдэг найзуудыгаа төмөр торонд байлгах нь тэднийг тэжээж асрахад тохирсон сайн арга байхаа больсон гэдгийг ойлгоход хүмүүст тусалж байгаа гэдгээ мэдэрдэг. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Үйлстэн Шагналыг АҮУА байгууллагад баяртай
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-10-14   239 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-10-14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Найдваргүйд тооцсон амьтдыг аврах нь, 2 хэсгийн 1-р хэсэг

00:14:45

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Найдваргүйд тооцсон амьтдыг аврах нь, 2 хэсгийн 1-р хэсэг

SAFE олон мянган амьтдыг, аварч хамгаалсны ихэнх нь муур, ноход байжээ. Тэд ямар ч хэрэгсэл, наад захын санхүүжилт байхгүй, зөвхөн сайхан сэтгэлт сайн дурынхан болон ухуулан таниулах ажил хийж, торонд хорихын оронд асрах орон гэрт хаалтын тусламжтай тусгаарлан байлгадаг байна. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 америк долларын даруухан хувь нэмрийн хамт SAF
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-10-07   382 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-10-07

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Гүүдхарт Амьтны асрамжийн газар

00:13:26

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Гүүдхарт Амьтны асрамжийн газар

Энд Гүүдхарт-д бид асрамжийн газартаа бүрэн ургамлын гаралтай хооллолтыг дагаснаар амьтдыг энэрэх ёс зүйгээ дагаж буй хэрэг билээ. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гүүдхарт Амьтны Асрамжийн газарт Гэрэлт дэлхийн Нигүүлсэл Шагнал болон 15,000 ам.долларын даруу бэлгийг Диваажингийн өршөөл дор энэрэнгүй үйлд нь гардууллаа.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-30   304 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-30

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ал Ларсон – Цэнхэр шувуу Эр

00:16:26

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ал Ларсон – Цэнхэр шувуу Эр

Бид бүгд энд хамт байгаа учир би өөрөө тэдний хувьд ямар ч байдлаар дарга мэт санагддаггүй. Бид амьдралыг хамгийн жижиг хэлбэрийг ч өөрсдийн амьдралын хэлбэр мэт хандах хэрэгтэй. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Ноён Ларсонд 15,000 ам.долларын хайрын хувь нэмрийн хамт “Бурханы өршөөл дор энэ хайр дүүрэн эрхэм ажилд нь зориулан” баяртайгаар гардууллаа. Бусдыг хамг
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-23   320 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-23

Гэрэлт Дэлхийн Хамгаалал Шагналын Эзэн: Махыг Шинэчлэхүй – Веган Хүнсний Технологийг Хөгжүүлэх нь, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:28

Гэрэлт Дэлхийн Хамгаалал Шагналын Эзэн: Махыг Шинэчлэхүй – Веган Хүнсний Технологийг Хөгжүүлэх нь, 2-ын 2-р хэсэг

Гэхдээ юу гээч, хүн нэг бүр энэ дэлхийд өөрчлөлт хийх өөрийн зам мөрөө сонгож болно. Миний хандлага технологи руу, мөн миний итгэдэг салбар луу, мөн ямар нэг шинэ зүйл хийхээр явдаг, энэ нь мөн гараг дэлхийд, эрүүл мэндэд, хүмүүст, мөн амьтдад сайн. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Хамгаалал Шагналыг Махыг Шинэчлэхүйд (хуучин Jet-Eat гэж танигдсан) 20,000 ам.долларын даруу ханди
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-16   269 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-16

Гэрэлт Дэлхийн Хамгаалал Шагналын Эзэн: Махыг Шинэчлэхүй – Веган Хүнсний Технологийг Хөгжүүлэх нь, 2-ын 1-р хэсэг

00:13:08

Гэрэлт Дэлхийн Хамгаалал Шагналын Эзэн: Махыг Шинэчлэхүй – Веган Хүнсний Технологийг Хөгжүүлэх нь, 2-ын 1-р хэсэг

Одоо, энэ бол 21-р зуун. Бид 80-аад онд хэрэглэж байсантай адил хүнс хэрэглэх шаардлагагүй. Тийм биз? Энэ л бидний хийхийг зорьж буй зүйл юм. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Хамгаалал Шагналыг Махыг Шинэчлэхүй (хуучин Jet-Eat гэж танигдсан) компанид энэ гайхалтай төсөлд нь зориулан 20,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийн хамт гардууллаа.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-09   458 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2020-09-09
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал