Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц

Амьтад зүрх сэтгэлийг хөдөлгөм их ухаантай бас асар их хайр энэрэлтэй байдгийг баталсан урам сэргэм түүхүүдийг ихэвчлэн амьтад өөрсдөө хөтлүүлдэг! Нэвтрүүлгүүд тэжээвэр амьтдаа хэрхэн харж хандахаас авхуулаад ноход, муур болон зэрлэг амьтдаас ирсэн гүн гүнзгий мессежнүүдийг дэлгэх зэрэг олон сэдвийг хамардаг.

Арктикийн Амьтан-Хүмүүс ба Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Мөхөлт Хор Нөлөө

00:17:01

Арктикийн Амьтан-Хүмүүс ба Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Мөхөлт Хор Нөлөө

Эрдэмтэд гараг дэлхийн уур амьсгалын хямрал нь есөн сая ургамал ба амьтан-хүмүүсийн төрөл зүйлд нөлөөлсөн болохыг мэдээлжээ. Уур амьсгалын нөхцөл байдал дордсоор байвал бид дараагийн арван жилд нэг сая орчим төрөлтнүүдийг алдах болоод байна.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-27   94 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-27

Боб Исааксоны (веган) Амьтдын Вант Улсын Хүмүүсийн Буддагийн Хайрын талаарх Гүн Ойлголтууд, 2-ын 2-р хэсэг

00:15:16

Боб Исааксоны (веган) Амьтдын Вант Улсын Хүмүүсийн Буддагийн Хайрын талаарх Гүн Ойлголтууд, 2-ын 2-р хэсэг

Амьтад бол мэдрэхүйт төрөлтөн. Бид яг л айдас, аймшгаас чөлөөт байхыг хүсдэг шиг амьтан бүхэн нядалгаанаас зайлсхийхийг хүсдэг. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Ноён Боб Исааксонд мөн Амьтдын төлөөх Үнэний Дуу Хоолойнуудад (DVA) 10,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийн хамт тэдний Буддын шашны энэрэнгүй сургаалуудыг амьтны хаант улсын хүмүүсийн т
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-19   325 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-19

Зөнч Мухаммед (Тэрээр Амгалан Байг) ба Хайр Татам Амьтан-Хүмүүс

00:15:18

Зөнч Мухаммед (Тэрээр Амгалан Байг) ба Хайр Татам Амьтан-Хүмүүс

Ариун Кораны билгүүн сургаалуудад амьтан-хүмүүс нь хүмүүсээс ямар ч ялгаагүй гэжээ: “Дэлхий дээр ямар ч амьтан гэх зүйл үгүй, хоёр далавчин дээр дэвэх нисдэг төрөлтөн ч гэж үгүй, харин тэдгээр нь тань шиг хүн юм Бид Номонд (Бидний зарлигууд) юуг ч орхигдуулаагүй. Тэгээд тэд Эзэндээ цугларах болно." ~ Ариун Коран 6:38
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-17   345 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-17

Боб Исааксоны (веган) Амьтдын Вант Улсын Хүмүүсийн Буддагийн Хайрын талаарх Гүн Ойлголтууд, 2-ын 1-р хэсэг

00:16:12

Боб Исааксоны (веган) Амьтдын Вант Улсын Хүмүүсийн Буддагийн Хайрын талаарх Гүн Ойлголтууд, 2-ын 1-р хэсэг

Түүний сургаалуудын эх буюу Дхарма гэгдэх зүйл нь бүхий л зовлонг эцэслэх зам мөрийг заалгасан Дөрвөн Эрхэм Үнэнд хэсэг хэсгээр бүрдсэн байдаг. Эдгээр сургаалуудын төв нь Дхарма бол зөвхөн хүмүүсийн тухай биш, харин Дэлхийг хуваалцах бүхий л төрөлтнүүдийг хэмээх чухал ойлголт байсан юм. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Ноён Боб Исааксонд мөн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-12   457 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-12

Чихэр хавч-хүмүүс: Далайн бяцхан хайрууд

00:15:23

Чихэр хавч-хүмүүс: Далайн бяцхан хайрууд

Одоогоор нийтдээ 6,700 гаруй хавч-хүмүүсийг олж нээсэн байдаг. Зарим нь далайдаа амьдрахаар шийдэж, зарим нь цэвэр усанд, зарим нь газар дээр, зарим нь шүрэн аралд амьдрах болов. Та бүхэн хавчин хүмүүсийг 200 сая жилээс ч илүү Юрийн Галавын цаг үеэс амьд үлдэн ирснийг мэдэх үү?
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-08   245 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-11-08

‘Амьтад’ Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдөрт Баяр Хөөртэйгөөр Хүндэтгэл Үзүүлэх нь, 2/1 хэсэг

00:16:30

‘Амьтад’ Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдөрт Баяр Хөөртэйгөөр Хүндэтгэл Үзүүлэх нь, 2/1 хэсэг

Би энд хамтран хөтлөгчөөр энд буй нь тун нэр төрийн хэрэг, мөн хүндэтгэл билээ. Би энд байхыг хүссэн учир нь бидэнд Төгс Гэгээрсэн Их Багш шиг хүмүүс хангалттай байхгүй. Энэ дэлхий дээр Түүн шиг хүн улс орон бүрд байсан бол бидэнд мөнхийн энх тайван, мөнхийн хайр байж бид бүгд сайхан амьдрах байх.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-29   379 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-29

‘Амьтад’ Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдөрт Баяр Хөөртэйгөөр Хүндэтгэл Үзүүлэх нь, 2/1 хэсэг

00:14:55

‘Амьтад’ Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдөрт Баяр Хөөртэйгөөр Хүндэтгэл Үзүүлэх нь, 2/1 хэсэг

Их Багшаас Дэлхий дээрх Түүний Зорилгыг нь асуухад Тэрээр ийн хариулсан... Миний жинхэнэ зорилго? Зүгээр л Дэлхийн ухамсрыг бүхэлд нь дэвшүүлэх юм.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-22   539 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-22

Дөрвөн Улирал, 4-ийн 3-р хэсэг: Намрын Зөөлөн Аялгуунууд

00:14:08

Дөрвөн Улирал, 4-ийн 3-р хэсэг: Намрын Зөөлөн Аялгуунууд

Намрын үед та бүхэн ер бусын жижигхэн хашхирах дууг яг модноос мэт сонсох болно! Энэ нь үнэндээ хуцаж буй хэрмээс юм.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-16   487 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-16

Дэлхийн Фермийн Амьтдын Өдөр: Бүхий л амьтдын хүсэх амьдрал, 2-ын 2-р хэсэг

00:13:36

Дэлхийн Фермийн Амьтдын Өдөр: Бүхий л амьтдын хүсэх амьдрал, 2-ын 2-р хэсэг

Тэгэхээр, гуйя, надтай цуг дэлхийг авраач. Найдах хэн ч үгүй, хамгаалах хэн ч үгүй, ярих, орилж зовлонгоо гаргах дуу хоолойгүй амьтдад туслаач. Заавал тусал. Ямар ч аргаар хамаагүй тусал. Найзууддаа мал аж ахуйн аймшигт үйлдлүүдийг үзүүл, хүн төрөлхтний хувьд хэрхэн хүн чанар, хүмүүн чанараа, энэрэл нигүүлслээ, өрөвч сэтгэлээ алдсаныг харуул. Бид хайрыг алдах л юм бол бүх зүйлээ алдах болно.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-09   238 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-09

Дэлхийн Амьтдын Өдрийн Аз Жаргалт Баяр!

00:14:53

Дэлхийн Амьтдын Өдрийн Аз Жаргалт Баяр!

Тэд яг л бидэн шиг амьд төрөлтөн мөн тэдэнд яг л адил амьдрах эрхтэй. Төгс Гэгээрсэн Багш Чин Хай: "Эрхэмсэг нигүүлсэхүйн төлөө Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналтан Бүгд Найрамдах Турк Улсын Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйн сайд, Эрхэмсэг Доктор Бекир Пакдемирли түүнчлэн Туркийн Парламентад эрхэм амьтдын амь насыг хамгаалах сайн үйлсийнх нь төлөө талархал илэрхийлье. Та бүхний анхаарал халамж тавьж
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-04   348 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-04

Дэлхийн Фермийн Амьтдын Өдөр: Бүхий л амьтдын хүсэх амьдрал, 2-ын 1-р хэсэг

00:11:58

Дэлхийн Фермийн Амьтдын Өдөр: Бүхий л амьтдын хүсэх амьдрал, 2-ын 1-р хэсэг

10-р сарын 2 бол Дэлхийн Фермийн Амьтдын Өдөр. Энэ өдрөөр, хүмүүсийн анхаарал хоол хүнс болон бусад хэрэглээгээр амьтдыг үй олноор ашиглан тамладагт төвлөрдөг. Жил бүрийн энэ дурсан санах өдөр нь энэхүү аймшигт хэрцгий үйлдвэрлэлд төгсгөл тавьж, хүн төрөлхтөнд амьтдын зовлонг сэхээрэх дуудлага болог гэж найдъя.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-02   788 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-10-02

Хэйрс болон Туулайнууд: Сарны Ариун Нөхөд, 2-ын 2-р хэсэг

00:13:53

Хэйрс болон Туулайнууд: Сарны Ариун Нөхөд, 2-ын 2-р хэсэг

Та бүхэн эртний Германы оньсогыг сонсож байсан уу?: “Гурван хэйрс гурван чих хуваалцана, тийм боловч бүгд хоёр чихтэй”
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-24   400 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-24

Хэйрс болон Туулайнууд: Сарны Ариун Нөхөд, 2-ын 1-р хэсэг

00:12:02

Хэйрс болон Туулайнууд: Сарны Ариун Нөхөд, 2-ын 1-р хэсэг

Хэйрс болон туулайнууд үсгүй чихнийхээ тоолшгүй олон судсаараа халууныг сарниулах, биеийн температураа зохицуулдаг. Снөүшү хэйрс харьцуулахад жижиг чихтэй бөгөөд дулаан биеэр нь илүү бага зайнд гүйдэг ба тэдний амьдардаг хүйтэн уур амьсгалд нь тэднийг дулан байлгадаг!
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-21   454 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-21

Заан Сохор Номин: Африкийн Бяцхан Хурдан Эрдэнэ

00:12:24

Заан Сохор Номин: Африкийн Бяцхан Хурдан Эрдэнэ

Бөөрөнхий чихт заан сохор номин элсэрхэг хөрсөнд ичиж, газар доорх сүлжээ нүх үүсгэхийг илүүд үздэг. Хэрэв та бүхэн эдгээр нууц хэсгүүдэд зочилбол та бүхэнд ээдрээтэй амархан төөрөх мэт санагдаж магадгүй.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-10   452 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-10

Амьтдын Өөрийгөө Анагаах Дотоод Чадвар

00:13:21

Амьтдын Өөрийгөө Анагаах Дотоод Чадвар

Та бүхэн хайрт амьтан найз нь яагаад өвс иддэг болох талаар гайхаж байсан уу? Веган инстиктээ нөхөх эсвэл хооллолтдоо ширхэг нэмэхээс гадна нохой муурууд гэдэс өвдөхөө намдаах эсвэл хоол боловсруулах үйл ажиллагаагаа сайжруулахаар иддэг.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-06   505 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-09-06

Гэр бүлийн хүчтэй холбоотой амьтдын төрөл зүйлс

00:13:43

Гэр бүлийн хүчтэй холбоотой амьтдын төрөл зүйлс

Олон судалгаануудад үхрүүдийг BFF буюу (Мөнхийн Үхэр Найзууд) -тайгаа хамт байхад нь стресс нь буурдаг ба тэднээсээ салахад ихэсдэг болохыг харуулсан. BFF нь цагаа бие биеэ долоож, үсийг нь янзалж өнгөрүүлэх дуртай.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-30   529 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-30

Японы өхөөрдөм нисдэг одой хэрэм

00:11:21

Японы өхөөрдөм нисдэг одой хэрэм

Японы нисдэг одой хэрэм өөр модонд хүрэхийн тулд ямар ч дуу чимээ гаргахгүйгээр нэг удаа 100 гаруй метр шумбан нисэх чадвартай байдаг.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-27   581 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-27

Дэлхий дээрх хамгийн өхөөрдөм амьтан: Хималайн улаан Панда

00:12:19

Дэлхий дээрх хамгийн өхөөрдөм амьтан: Хималайн улаан Панда

Хималайн улаан панданууд мөчрүүд дээр хэвтээд, нэгэн зэрэг унтаж, наранд шарж ч чаддаг байна! Сонирхолтой нь, шөнө хэрэв маш хүйтэн болбол тэд бодисын солилцооны хэмжээгээ нэлээд багасгаж чаддаг бөгөөд идэх гээд босох үедээ л ихэсгэдэг байна.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-13   667 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-13

Амьтны Гайхалтай Зүс Хувиргалт

00:15:51

Амьтны Гайхалтай Зүс Хувиргалт

Дорнын Шар Шувууд нь амьдарч буй моддодоо бараг оёсон мэт холилдох чадвараар заяагдсан байдаг. Шар шувууд үүнийг өд сөдөө ашиглан моддын хэв, ширхэг, мөн өнгөтэй нь холилддог байна.
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-06   488 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-08-06

Судалтай Өмхий Хүрний Зоригт Итгэл

00:13:12

Судалтай Өмхий Хүрний Зоригт Итгэл

Өмхий хүрэн тун үзэсгэлэнтэй. Тэр толгойноосоо сүүл хүртлээ цагаан судалтай, тэгээд бас хуруунууддаа тийм цагаан юмтай. Ай, тэр тун үзэсгэлэнтэй!
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-07-30   547 Үзсэн
Бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдын ертөнц
2021-07-30
<>Дараах хуудас руу
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал