Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 3/4

2019-10-30
Ngôn Ngữ:Spanish(Español) ,English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
As experts of the fascinating ancient Mayan civilization, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz have observed a great awakening in human consciousness since 2012. “After 2012, there was a moment of great awakening for many people. That was on a little scale. Right now, you see it more globally – more and more people are awakening.” “And I saw that he, since the Mayan calendar, he said that in 1996, the female power is going to awaken on Earth. But also, not a long time ago, I felt, that was 2016 that I felt that the male power is awakening now, and that was through the pyramids in Egypt. We need the balance of the male and the female. Right now, we need the spiritual man and the spiritual women coming together to do this work together. It’s like the yin-yang. They complement each other to do this work.”
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android