Tiếp Theo

Thế Giới Quanh Ta

Những Hình Vẽ Ở Nazca và Palpa: Bí Ẩn Khảo Cổ Học Thú Vị, Phần 1/2

2019-07-03
Ngôn Ngữ:Spanish(Español)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Thousands of massive figures and lines were drawn with immaculate geometric precision into the desert plains of Nazca and Palpa in Southern Peru. Due to their quantity, size, nature, and continuity, the Nazca and Palpa Lines are considered by some to be the eighth wonder of the world. Their exact origins remain a mystery. The mystifying Nazca and Palpa Lines have become an important archeological site as well as tourist destination. These remarkable designs induce awe and appreciation of the many wonders and possibilities that life holds.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android