Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Bước Vào Năm 2019 Thiêng Liêng Với Tình Thương Và Lòng Tri Ân, Phần 1/2

2018-12-30
Ngôn Ngữ:English ,Hungarian(magyar) ,Mandarin Chinese ,Arabic(اللغة العربية) ,Mogolian(Монгол хэл) ,Spanish(Español) ,Korean(한국어)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
The precious process of initiation occurs when a Master re-establishes our connection with the God Nature within. Hence, we are able to perceive the Divine vibration and directly receive God’s teachings. This holy Sound and Light are not observed through our physical ears and physical eyes, but through our inner ears and inner eye, or third eye, during meditation. Because they may be experienced immediately upon initiation, this is sometimes referred to as “immediate enlightenment.” Experiences of the inner Heavenly Sound and inner heavenly Light have been repeatedly described in the sacred texts of the world’s religions since ancient times.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android