Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Gia Đình Kellers: Thi Ca Sĩ - Lan Tỏa Tình Thương Thượng Đế, Phần 1/2

2018-12-07
Ngôn Ngữ:English ,German(Deutsch)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Peter and Konstanze Keller, a lovely couple who use their musical gifts to convey God’s love. Mr. Peter Keller dedicates his life to helping people in difficult times find comfort and strength in God. Mr. Keller has written numerous books sharing his life experiences and wisdom. Supreme Master Ching Hai’s tender, loving message resounds deeply with Mr. Keller. In fact, he always reminds his students that they are God’s children before beginning their vocal training sessions. Mr. Keller and his wife also lead the compassionate, plant-based lifestyle, both are committed vegans!
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android