Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Đêm Giao Thừa Thiên Niên Kỷ Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay), Phần 7/9

2021-04-21
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Chúng ta có cùng một mục đích. đó là đạt được sự khai ngộ. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được sự khai ngộ? Sau khi xem các chương trình hôm nay, tôi nghĩ quý vị đã khai ngộ rồi.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android