ต่อไป

ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของพระอานนท์นามของนรกและการสรรเสริญของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6 ของ 11 ตอน Aug. 10, 2015

2020-02-05
Lecture Language:English  Host Language:Cantonese Chinese

ตอน

รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
นั่นคือเหตุที่บรรดาอาจารย์ และพุทธะ เน้นให้ผู้คน หลุดพ้นออกไป เป้าหมายเพื่อการหลุดพ้น อย่าตั้งเป้าเพื่อเสวยบุญในสวรรค์ อย่าตั้งเป้าเพื่อผลบุญบนโลก อย่าปรารถนาเป็นกษัตริย์ หรือเป็นเทพหรือเทวดา ไม่ต้องเลย ตั้งเป้าเพื่อโพธิญาณเท่านั้น เพื่อการรู้แจ้ง เพื่อความเป็นพุทธะในที่สุด เข้าใจ? โลกมันเป็นอย่างนี้
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์