ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา

ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา: คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 170 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:22:01

ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา: คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 170 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

“The Savior will unify various religions and all doctrines in the world…”Today, we’ll discover more revelations about the True Savior of the world, as prophesied by the respected Seishi Onisaburo Deguchi from Japan. According to Seishi’s prophecies in his book “Tales of the Spiritual World”: “In the land of Toyoashihara (the beautiful name for Japan), a big snake with eight heads and eight tails, awful, disgusting devils were rampant, and they polluted mountain ridges and river waters. The Spirit of Mizu was unable to just watch the miserable situation of the people being tormented. Hes manifested Hirmself as Kamu Susanoo no Mikoto, and sent 80 brave Shinto priests and Hiers eight daughters to all directions to promulgate the teachings of the God of the Ananai-kyo religion.” “Biden, he just uses the Constitution for anything he wants, including killing babies. Morally speaking, constitutionally speaking, lawfully speaking, it’s all corrupt, it’s all bad, it’s all wrong. Actually, I don’t want to talk about all this, but what can I do? I cannot just turn a blind eye to the suffering of the innocent babies. (Yes, Master.) And then, it makes an example for other countries as well, for all the babies in the world to suffer. I have never been interested in all this mess. It’s just for the sake of the lives of others. (Yes, understand.) My heart just pains so much that I have to scream out like this. Otherwise, I mostly never interfere in anything.”“The priest should be a good example. Why molesting and harassing, or oppressing and abusing and killing little innocent children like that? I thought I read somewhere also that there are mass graves that they discovered somewhere behind some church, or some… (In Canada, Master.) Did happen, right? (Yes, Master.) Oh my God. So that means it could be also abusing and killing, to keep quiet. So all this, in front of the law! For the weak, the meek, the powerless, and the helpless innocent children, there is no law for them. But for the powerful church, the law is FOR them! That’s what I see, and that’s not acceptable. Not ever! Never! Oh, I hate all this! I sometimes lost sleep over this, thinking how frightened the children must have been. And there’s no one there to defend them, to protect them, to do anything for them at all. I’m risking my safety to say all this on air. But what else can I do? I cannot ignore it. I cannot just keep silent.”“The Taliban was too much, too brutal, that the international community cannot just ignore the pain and the suffering of the women there. If after 20 years, they did not change, I don’t know what can change them. OK? (Right.) I can only say a few words, however unpleasant, just hoping to wake them up. Hoping that they will be less violent, they will be more gentle on the women, and the so-called ex-enemies. (Yes.)I have to fend for the women. Whatever I can. At least I cannot just ignore it. I cannot just like keep quiet, for my safety or for whatever precaution. (Right. Understand.) I don’t live for my safety. I live for others. I cannot just ignore the plight of the women there when it comes to such an extreme like that. (Yes.) Because I feel the suffering, their suffering, as if it’s my own. Like suppose it’s me. (Yes.) That’s why. I cannot bear it.” From this passage, we learn of the Savior’s compassion for the suffering beings, which prompts the decision to manifest on Earth to rescue them. Seishi Onisaburo Deguchi refers to the Ananai-kyo religion, where “Ananai” means that one does not take credit for anything, but gives credit to someone above, always thinking, “This is thanks to God, this is also thanks to the Master.” “(We have produced shows for Supreme Master TV for four to five years. During those years of filming, we’ve been through a lot of miraculous and interesting experiences. Thank You for Your blessings, which made everything progress smoothly and successfully.)”“(We applied to import vegetarian foods. And the government approved it very fast. (Really?) In just three weeks. (Is that so?) Norway is a member of the European Union and for them to approve is very difficult. It was due to Master’s invisible arrangement and blessings, things went smoothly and it’s all OK now.)” “(Thanks to Master’s blessings, our medical group in Formosa (Taiwan) and the International Association successfully launched a website ‘Medical Vegan Union’ last month.)” “(This book, it’s my sixth book, but I think it’s the most important one. And that book, those words and all the inspiration that came to create this book is all through Master’s power and Her love.)”Etc…“The Savior will unify various religions and all doctrines in the world…” “Jesus also said, ‘Seek you first the Kingdom of God, and all other things shall be added onto you.’ The Kingdom of God is not something that is very far away in Heaven. It is here right now, and we have them all within ourselves.” “And you see, Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him, always told people to eat vegetarian. He even told his cousin not to eat it, ‘Ali, please don’t eat that. Don’t eat the animals because the animal quality will come within you. Don’t eat that. Don’t eat that.’” “The Bhagavad Gita is the record of the teachings of the Master Krishna. I still look at it from time to time. If you truly understand and digest it, it is a wonderful masterpiece of wisdom.” “The Buddha has done all that, behaved like a normal king, or like an animal even, just to sow good affinity seeds with other beings. ... He has been a Buddha a long, long, long time already, but then He sacrificed His Buddhahood.” “Guru Nanak continued. ‘This human body is the Lord’s mosque,’ the mosque, yes, ‘and through it, God is constantly calling each one of us from above, but we are asleep and cannot hear Him.’ The Granth Sahib, which is the holy scripture of the Sikhs, always mentions about (the inner Heavenly) Light and Sound.” “Moses went to Sinai mountain, and then He entered those very thick bushes where the fire and the cloud were. And then He listened to God with all His heart. God told Him thus, ‘You, go back to tell your people these Commandments that I will tell you right now.’”“You look at the life of Mahavira and you know. He even advised His disciples to eat not even roots, and even cover their mouth while they’re going out so that they don’t breathe in the insects and kill them even.”Etc…“I have studied almost all of the religious scriptures, and I have found myself identical with the Muslim, with the Christian, with the Buddhist, with the Jain, because only one God speaks to us all the time, but we call Hirm different names, to our own liking and culture and even language terminology. Like, Sanskrit's “Buddha” means “Christ” in Hebrew. So Allah is the Most High, as well as the Father of Jesus. We have only one Father. I hope everybody understands that. I am in accord with all religions because I have found that we have only one source of it. God is the source of all religions.” “I belong to all religions, since originally there was only one. We have language barriers, and sometimes different terminology, so we have misunderstandings, and argue that my God is better than yours, or that my Buddha is better than yours. All this should not happen, because there is only one religion, one God; one God, one religion.”“Kamu Susanoo no Mikoto founded the Ananai-kyo religion, and sent a number of preaching messengers for the Divine work in all directions…” In the world, Supreme Master Ching Hai guides our Association members, the Quan Yin family of spiritual practitioners. While the lay disciples also help to spread Her teachings in their own capacities, Master also sends Her messengers out in all directions to carry out the Divine work. “All the preaching messengers of the Ananai-kyo religion are godlike men who have the virtue of goodness, and who embody the goodness of love, and the truth of faith, and who embody wisdom and realization from witness.” Supreme Master Ching Hai’s disciples strive to develop the virtues of goodness and practice the way of love, truth and wisdom. These are inner realizations imparted by Master both through Her outer teachings and through the Divine Power She connects us with during meditation. “(It is through Master that I’m beginning to learn the real love, the one, all-pervading love that is within each and every one of us.)”“(Not only do I not desire meat, I can feel the sufferings of the animal-people before they were killed. So, it is only natural that I couldn't bear to eat them, nor do I have any desire to do so, and adopt such a gentle and pure vegan diet. It's so natural without any struggle at all. This is all because of the change from within myself and the awakening of my wisdom. I finally realize how great our inner wisdom is and how its power is beyond comprehension. I often feel amazed that a lot of things seem like they couldn't possibly be done, but I can succeed if I just do it. If I encountered problems or difficulties, I would meditate to improve my inner power and ask the inner wisdom for help. Usually things proceeded smoothly and problems are solved neatly even without my knowledge.)” “(I am bowing to Master and thank You for giving me a life full of youthful energy, and I always love life! Since Master gave me initiation on June 18, 1999, I have always been healthy, and my love has extended to all beings. Whatever work I do, I work and sing at the same time.)”Etc…
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28   490 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28

ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา: คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 169 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:18:19

ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา: คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 169 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

มันล้ำค่าเกินไป ลมหายใจของคุณ ชีวิตของคุณ วันของคุณ ปีของคุณ ที่นี่บนโลก ใช้มันเพื่อที่ เมื่อคุณขึ้นไป คุณจะยิ้ม “โอ้ ฉันทำดีที่สุดแล้วสำหรับ การปฏิบัติทางจิตวิญญาณของฉัน ฉันอยู่ที่ที่ฉันอยู่ เพราะฉันได้รับมัน” และอย่าเพิ่งยึดติด สิ่งล่อใจเล็กน้อยทั้งหมดนี้ ในโลกนี้และ ความสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตนี้ และเลี่ยงผ่าน โอกาสทางจิตวิญญาณ เพื่อไปสู่ระดับที่สูงขึ้น พลังอาจารย์สามารถอวยพรคุณได้ แต
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-21   1833 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-21

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 168 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:18:26

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 168 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

“Haya (Kamu) Susanoo no Mikoto is the Spirit of Mizu, an Angel of Heaven to exterminate evils, and the Savior of this world. This God takes upon Himself the various sins of Heaven and Earth.”In our previous episodes, we discovered an amazing prophecy from Seishi Onisaburo Deguchi of Japan, that the World Savior would come in our era, and that one of Her tasks would be to abolish meat-eating. This would be a priority for the Savior, as part of Her Mission to clean up humans’ “filthy” ways of living. Seishi foretold the following: “To change this evil world into an eternal and Divine kingdom, God has sent down the Spirit of Mizu [Savior].”In Seishi’s prophecies, the True Savior is also called “the Spirit of Mizu.” “Mizu” in Japanese means “Purity” and “Water,” and Master’s name “Ching Hai” in Chinese means “Pure Ocean.” Thus, “Mizu” and “Ching Hai” are two names in different languages but carry the same meaning.“‘Ching Hai’ is actually not just my name. It’s a name given, and it symbolizes the Pure Ocean of Love. That is in your heart, in everyone’s heart, in all beings’ hearts. You can see that through all the charitable deeds all over the world, by individuals, by groups, organizations, with or without recognition. The ocean, it tolerates everything. However much water went into it, it still stays, and it still holds. It holds the way it holds all beings under its care. It holds like God holds us in Hiers arms with all love, whether or not we recognize it, whether or not we realize that love or not.”In Seishi Onisaburo Deguchi’s book “The Divine Signposts,” the Spirit of Mizu is depicted as full of compassion, taking sins from everywhere to redeem souls. “Haya (Kamu) Susanoo no Mikoto is the Spirit of Mizu, an Angel of Heaven to exterminate evils, and the Savior of this world. This God takes upon Himself the various sins of Heaven and Earth.” In our era, Supreme Master Ching Hai is the Ocean of Love that accepts the sins of countless beings in order to elevate them. Master indeed is the Spirit of Mizu, the Savior entrusted by Heaven to carry out the Divine Plan of redemption for the trapped beings of the lower realms. “The Spirit of Mizu is the Savior who redeems the various sins of Earth and hell. With His tears He redeemed the human beings on Earth from their various sins, taking the sins upon Himself instead. In hell He redeemed the various spirits from their sins with His blood; and taking on Himself their sins, He became their Savior.” “(One day, in the inner realm during my meditation, I experienced Master, Sister Xuechen, and myself having a three-person get-together in Heaven. Master doted on us. It felt like a heartwarming homecoming. Suddenly, however, I saw knife wounds appear on Sister Xuechen’s legs. To rescue the livestock industry and fishery personnel in hell who have repented, she was taking on their leg-knifing punishment. One slash wound after another emerged on her legs. Her face was covered with fleshy lacerations from whiplashing. Her wrists and ankles bore the red marks of someone who has been tied up and hung upside down. Sister Xuechen had once made a vow to help Master bear some karma of the world. I knew her as a loyal and devoted practitioner and was distraught to see her being injured so badly. But Sister Xuechen consoled me: ‘It’s all right, it’s not much. Master takes on much more.’ I then turned to look at Master, and saw that Master’s transformation body had undergone a shocking change. She was covered with knife wounds, burn marks, and branding scars. 90% of Her body was burnt. She was oozing a whitish liquid in spots, and much of Her skin was either scalded, charred, or inflamed. Her face, which was smiling only moments ago, was now a mosaic of seared, disintegrating flesh. I lifted Master’s sleeves and saw that Her arms were full of circular branding marks imprinted by iron fire tongs. Her once beautiful mouth had been slit and pulled out of shape by fishing hooks. Seeing Master taking on such severe hell punishments to save the animal-people and fish-people killers who have repented, who have repented, I was in a state of shock and began to cry in anguish. I felt as if my heart was being torn apart. My shirt was soaking wet from my own tears. Master said to me with infinite compassion: ‘There is no end to the sufferings of this world. As long as sentient beings suffer, I too will suffer.’)” “As long as there is suffering, as long as there’s no lasting peace, the Master still has to carry on the burden of karma. And all Masters always do it willingly and lovingly, so there is nothing to it.” “(All the Buddhas and Bodhisattvas of Heaven were also weeping in agony over Master’s unfathomable suffering. I have heard on Supreme Master Television Master promising the people involved in the livestock-animal-people-raising and fishing industries that if they repent, She will certainly save them, but I did not know that She would have to suffer for them in the Incessant Hell to do so.)” “Dear all animal meat business persons, groups, and livestock factory owners: […] Please U-turn now. No one there will be helping you if you are in hell. Repent now when you still have a chance. Make it over. Begin a new life. I promise to intervene with Heaven on your behalf. I will be there to help you. I have enough power, but you must U-turn and repent.” “(Livestock farmers often use red-hot iron tongs to brand cow-people and pig-people without anesthesia. To liberate the repentant cow-people and pig-people branders from hell, Master has to endure Herself the same excruciating pain. As for the repentant souls who used fishhooks to fish when they were alive, whether as a hobby or for profit, Master also has to have Her mouth punctured and disfigured in hell to save them. It is stated in Ksitigarbha Bodhisattva’s Sutra: ‘Father and son, or close relatives, all are on distinct paths. Even if they meet, they will not be willing to pay for each other’s sins.’ Thus, as tightknit as fathers and sons are, they dare not, or will not, take on the tortures of hell for each other. A Master, on the other hand, is the true ‘Father of Mercy,’ who treats all sentient beings as His own flesh and bone. If one repents and U-turns, Master will save him or her without regard for Her own suffering. Not only that, but Master is forever downplaying Her sufferings as if they are nothing. That is unconditional, fearless True Love! Master is the eternal Parent of all beings, always waiting anxiously on the other shore for Her lost or wayward children to return. The tears She has shed for the sinning and suffering sentient beings of the world would certainly fill more than the four oceans! I bow in deep gratitude to the Ultimate Goddess of Mercy, Supreme Master Ching Hai. I pray that all who are involved in killing will turn around quickly. I also pray that all will hurry up and lay down that piece of meat, be vegan, do good, and choose the right path away from hell.)” “Thanks to this God, [the Savior, Spirit of Mizu], people escape the severe punishment from Heaven.” “(On the evening of May 16, 2021, as I sat down to the day’s world prayer session, I saw in the inner realm a very dark cyclone appear high above Earth. It resembled an expansive dark storm cloud during a hurricane. It is known as ‘Heavenly Judgment,’ and it was about to unleash dreadful punitive disasters on humankind. ‘Heavenly Judgment’ tore into Earth with a vengeance. As the gusts hit us, our bodies were torn into pieces, but we would regenerate and continue to fight. I saw Master take hold of a sacred spirit sword and fly straight towards the cyclone, saying to me: ‘You all help me from below – supplement my strength!’ With a sacred sword gifted to me by Master previously in hand, I followed Her into the sky to lend Her support. The three of us attacked left and right and up and down with our swords like kung fu masters in a mythological drama. We were quite a force! After battling for about one-and-a-half hours Earth time, the dark cyclone finally became much smaller. Although it was still there, it is now much more benign. Such is the power of our karma – capable of generating incredibly powerful negative forces detrimental to our world. We are fortunate to have Master constantly safeguarding our planet, thus lessening the effects of disasters.)” “I have to do other work. (Yes, Master.) And some work you don’t even know. So I need to stay stable, at least reasonably stable. (Yes, Master.) Otherwise, if I don’t meditate, it would be worse. (Yes, Master.) (Understand.) That the whole world would die. Well, almost the whole world would die.” “(During the daily world prayer session, I had another inner experience in which Master made a major sacrifice for the planet. After shouldering our world’s grave collective sin, Master collapsed in excruciating pain. Her eyes were tightly shut, and She was on the verge of death. She lay motionless, without even a last vestige of strength to struggle. After a while, to my surprise, Master was being put into a transparent crystal coffin. By putting Herself through a dying state, Master was delaying the end of the world as best She could. This represented a kind of conditional exchange in the spirit world, but it was not clear how Master’s physical body would be affected. In a short span of time, Master had repeatedly sacrificed Her spiritual body to suffer the world’s karma to earn time to allow the still slumbering people to repent. It means that the world has entered an extremely perilous stage.I wish all would cherish the opportunities Master-Jesus is affording us through Her sacrifices of Mercy and repent sincerely to avert the grim situation facing our planet.)”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-14   2304 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-14

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 167 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:20:42

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 167 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

“การฆ่าสัตว์อย่างป่าเถื่อน และจัดหาพวกมันเป็นอาหาร เป็นการกระทำของซาตาน ที่ฝ่าฝืนกฎแห่งสวรรค์ และกฎของมนุษยชาติ ที่สั่งสอน ในศีลศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิ”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-07   1346 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-07

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 166 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:21:32

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 166 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามที่มันเป็น โลกใบนี้จะต้อง ถูกทำลาย และถูกทำลายเพราะ เห็นแก่การกินเนื้อ
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-31   1334 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-31

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 165 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:24:12

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 165 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

“โลกกลายเป็น เรื่องลำบากมาก ว่าด้วยเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ อุดมการณ์ และศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้มาถึงทางตันในวันนี้ อาจจะ ไม่มีโลกอื่นเช่นนี้ เว้นแต่พระผู้ช่วยให้รอด จะทรงปรากฏและทรงแยกแยะ โลกจะไม่มีวัน ฟื้นจากความวุ่นวาย”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-24   956 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-24

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 164 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:29:14

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 164 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

“หากหญิงที่แท้จริงปรากฏตัว โอโมโตะจะไร้ประโยชน์”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-17   2094 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-17

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 163 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:15:51

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 163 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชิ โอนิซาบุโระ เดกูจิ (มังสวิรัติ) ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม ทางโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ในกรณีของศาสนาชินโต คือ คามุ ซูซาโนโอะ โนะ โอคามิ
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-10   1391 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-10

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 162 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:21:58

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 162 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา แต่วิบัติแก่เขา ผู้ซึ่งรอคอยพระเมตตาเท่านั้น และไม่ใช่ความยุติธรรมจากพระเจ้า ! อย่าให้มนุษย์ถูกทำลาย เพราะความเขลาของเขา”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-03   1077 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-03

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 161 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:20:48

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 161 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

เมื่อนักบุญแมรี่ปรากฏในญี่ปุ่น ในปี 1973 ท่านยังกล่าวอีกว่า: “เขาพยายาม ที่จะกำหนด การลงโทษครั้งใหญ่ แก่มวลมนุษยชาติ เพื่อให้เขารู้ว่า เขาโกรธโลก กับลูกชายของฉัน ฉันพยายามแทรกแซงหลายครั้ง เพื่อบรรเทาความโกรธของพระบิดา ฉันได้ป้องกันการมาถึงของความหายนะ ด้วยการถวายการทนทุกข์ ของพระบุตรบนไม้กางเขน แก่พระองค์ พระโลหิตมีค่าของพระองค์…”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-26   2016 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-26

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 160 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:24:23

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 160 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“ทางด้านซ้ายของสตรีเรา และสูงกว่าเล็กน้อย เราเห็นเทวดา ถือดาบเพลิงในมือซ้ายของท่าน แวบวาบ ให้เปลวเพลิง ที่ดูราวกับ พวกมันจะทำให้โลกลุกเป็นไฟ… ชี้มาที่ผืนดิน ด้วยมือขวาของเขา เทวดาร้องไห้ ด้วยเสียงอันดัง: 'การปลงอาบัติ การปลงอาบัติ ๆ !'”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-19   1401 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-19

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 159 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:26:27

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 159 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“เมื่อถึงเวลาแห่งพระพิโรธ มนุษยชาติจะบรรลุถึง ความสมบูรณ์ของรอง และในขณะที่แผลพุพอง จะถูกกระตุ้นโดยคุณ ดังนั้น คุณจะเติมเลือดให้ทะเล และน้ำในแม่น้ำ คุณกำลังเติมเต็ม พวกเขาแล้ว [ด้วยเลือด] กับผู้สังหารของคุณ และชาว น้ำกำลังลดน้อยลง ฆ่าโดยคุณ มีส่วนทำให้เกิดความหิวโหยของคุณ”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-12   1381 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-12

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 158 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:20:54

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 158 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“ฉันไปเป็นครั้งที่สอง กลับไปดูอาคารที่พังทลาย ฉันถูกชักนำเข้าไปในนั้น และฉันก็ได้แสดงอาการงุนงง ที่เกิดขึ้นในคริสตจักร อาชญากรรมเหล่านี้คืออะไร ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ รู้อย่างนี้แล้วตกใจ และแทบหวาดผวา ที่พระเจ้ากำลังจะ ทำลายโลก ตัวสั่นตั้งแต่หัวจรดเท้า…”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-05   1212 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-09-05

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 157 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:19:45

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 157 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“แล้วจะมี สงครามที่น่ากลัวระหว่าง เขา (ซาตาน) และ อาจารย์ (พระเยซูคริสต์เจ้า) เพราะเมื่อเขา (ซาตาน) เห็นว่า จุดจบกำลังใกล้เข้ามา เขาจะกบฏต่อสวรรค์ ด้วยความโกรธแค้นแสนสาหัส…”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-29   1681 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-29

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 156 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:21:01

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 156 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“คราวนี้ฉันเห็นอีกแล้ว สวรรค์เปิดและ ลงมาด้วย ความโอ่อ่าและยิ่งใหญ่อลังการ นักบุญเปาโลผู้รุ่งโรจน์ ผู้มีสิทธิอำนาจ พลังของพระเจ้า… ผูกมัดวิญญาณ นรกที่ชั่วร้ายเหล่านั้นทั้งหมด... ตามคำสั่งของ นักบุญอัครสาวก นักบุญปีเตอร์ ทั้งหมดกลับไปยัง ขุมนรก”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-22   1527 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-22

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 155 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:20:41

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 155 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“ในใจกลางของนรก ฉันเห็นความมืดและ ขุมนรกที่ดูน่ากลัว ลูซิเฟอร์ (ซาตาน) ถูกล่ามโซ่ไว้ และมัน เดือดเป็นสีดำรอบตัวเขา ทุกอย่างเกิดขึ้นตาม ตามกฎหมายบางอย่าง ฉันรู้ว่าลูซิเฟอร์นั้น ถ้าฉันไม่ได้ผิดพลาด จะถูกปล่อยตัวออกมาอีกครั้ง ในช่วงเวลาห้าสิบปี หรือหกสิบปีก่อน ปี 2000 หลังจากพระคริสต์”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-15   1451 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-15

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 154 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

00:29:40

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 154 – คำทำนายของคริสเตียน ของวันสิ้นโลก

“ความหายนะที่จะชำระแผ่นดิน ให้บริสุทธิ์จากความชั่วร้ายที่อยู่ใกล้ ความยุติธรรมจากสวรรค์ร้องหา ความพึงพอใจ ต่อความผิดและความชั่วร้าย มากมายที่ปกคลุมแผ่นดินโลก”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-08   1373 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-08

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 153 – คำทำนายของนอสติก

00:24:12

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 153 – คำทำนายของนอสติก

“หลังจากท่านสร้าง งานแรก พระองค์จะ ใช้ไฟแห่งปัญญาของพระองค์ และจะดับ ความชั่วที่ไม่มีเหตุผล” “แล้วพระองค์จะขับไล่ พระเจ้าแห่งความโกลาหล หัวหน้าผู้สร้างมีผู้สร้างร่วม (แต่ไม่สามารถสมบูรณ์แบบ) ท่านจะขับไล่พวกเขา ลงเหวลึก”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-01   2558 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-01

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 152 – คำทำนายของนอสติก

00:21:51

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 152 – คำทำนายของนอสติก

“เมื่อนั้นพระอาทิตย์จะมืดลง และ พระจันทร์จะสูญเสียความสว่างไป ดวงดาวบนสวรรค์ จะละเลยวิถีของตน และฟ้าร้องยิ่งใหญ่ จะออกมาจาก พลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องบน พลังแห่งความโกลาหลทั้งหมด ที่ซึ่งนภาลัย ของท่านผู้นั้นตั้งอยู่”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-07-25   1335 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-07-25

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 151– คำทำนายของคาธาร์ ในคริสตจักรแห่งความรัก

00:23:19

คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 151– คำทำนายของคาธาร์ ในคริสตจักรแห่งความรัก

“แต่ละคนจะอุทิศชีวิตของตน เพื่อรักเพื่อนบ้าน สิ่งแวดล้อม และดาวเคราะห์ อย่างเงียบ ๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะสูงส่งหรือถ่อมตน”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-07-18   998 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-07-18
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย