ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ถ้อยคำแห่งปัญญา

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

คัดสรรมาจาก คำสอนของเทวปรัชญา : ‘เสียงแห่งความเงียบ – ประตูทั้งเจ็ด’ ส่วนที่ 1 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:07

คัดสรรมาจาก คำสอนของเทวปรัชญา : ‘เสียงแห่งความเงียบ – ประตูทั้งเจ็ด’ ส่วนที่ 1 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“เธอไม่ควรปล่อยให้การรับรู้ของเธอ เป็นสนามเด็กเล่น ของสมอง เธอไม่ควรแยก ตัวตนของเธอออกจากพระองค์ และที่เหลือ แต่หลอมอยู่ในหยดน้ำมหาสมุทร หยดน้ำภายในมหาสมุทร”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-12   23 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-12

คัดสรรมาจากคัมภีร์ มินอค-อิ แครด ของโซโรอัสเตอร์ : บทที่ 47-63 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:54

คัดสรรมาจากคัมภีร์ มินอค-อิ แครด ของโซโรอัสเตอร์ : บทที่ 47-63 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“การเป็นคนกตัญญูในโลก และปรารถนาให้ทุกคน มีความสุข นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และ ดีกว่างานดี ๆ ทุกชนิด และไม่แตกตื่นวุ่นวาย กับสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นสำหรับ การปรากฏของมัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-11   80 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-11

คัดสรรมาจากคัมภีร์ มินอค-อิ แครด ของโซโรอัสเตอร์ : บทที่ 47-63 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:17

คัดสรรมาจากคัมภีร์ มินอค-อิ แครด ของโซโรอัสเตอร์ : บทที่ 47-63 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“สิ่งนั้นคืออะไร ที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดา ทรัพย์สินทั้งหลาย? เหมือนดั่งดวงดาวเหล่านี้ ที่ปรากฏบนท้องนภา จำนวนเหลือคณานับ แล้วหน้าที่และอิทธิพล ของพวกเขาคืออะไร?”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-10   119 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-10

คัดมาจาก ‘ตำราที่ยิ่งใหญ่ เรื่องสภาวะของ วิถีสู่การรู้แจ้ง – บทที่ 3 : วิธีการฟังและ อธิบายคำสอน’ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:20

คัดมาจาก ‘ตำราที่ยิ่งใหญ่ เรื่องสภาวะของ วิถีสู่การรู้แจ้ง – บทที่ 3 : วิธีการฟังและ อธิบายคำสอน’ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“เนื่องจากคำสอนนั้น ได้รับการเคารพจากเหล่าพุทธะ เมื่อเธออธิบายคำสอน จะต้องเคารพอย่างมาก ต่อคำสอนและต่อผู้เป็นครู [พระศากยมุนีพุทธเจ้า] นั้นด้วย ระลึกถึงคุณสมบัติที่ดี และความเมตตาของพระองค์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-08   128 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-08

คัดมาจาก ‘ตำราที่ยิ่งใหญ่ เรื่องสภาวะของ วิถีสู่การรู้แจ้ง – บทที่ 3 : วิธีการฟังและ อธิบายคำสอน’ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:11:26

คัดมาจาก ‘ตำราที่ยิ่งใหญ่ เรื่องสภาวะของ วิถีสู่การรู้แจ้ง – บทที่ 3 : วิธีการฟังและ อธิบายคำสอน’ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ด้วยการฟัง จึงเข้าใจปรากฏการณ์ ด้วยการฟัง จึงชนะการทำผิดพลาด ด้วยการฟัง จึงขจัดสิ่งที่ ไม่มีความหมาย ด้วยการฟัง จึงถึงซึ่งนิพพาน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-07   163 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-07

คัดมาจาก หนังสือของมหาตมะ คานธี จี ‘เส้นทางสู่พระเจ้า’ - การนั่งสมาธิและการอุทิศตน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:11:09

คัดมาจาก หนังสือของมหาตมะ คานธี จี ‘เส้นทางสู่พระเจ้า’ - การนั่งสมาธิและการอุทิศตน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“เราควรร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้เราเต้นรำตามเสียงของ บันสี (ขลุ่ย) ของพระองค์ แล้วทุกชีวิตจะมีความสุข”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-06   190 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-06

คัดมาจาก หนังสือของมหาตมะ คานธี จี ‘เส้นทางสู่พระเจ้า’ - การนั่งสมาธิและการอุทิศตน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:10:51

คัดมาจาก หนังสือของมหาตมะ คานธี จี ‘เส้นทางสู่พระเจ้า’ - การนั่งสมาธิและการอุทิศตน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“วิทยุสวรรค์ ร้องเพลงอยู่เสมอ ถ้าเราทำให้ตัวเราเอง พร้อมที่จะรับฟังเท่านั้น แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ รับฟังโดยไม่เงียบสงบ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-05   283 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-05

สิ้นยุค – จากหนังสือวิวรณ์ พระคัมภีร์ไบเบิลที่ศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:19

สิ้นยุค – จากหนังสือวิวรณ์ พระคัมภีร์ไบเบิลที่ศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“โชคดีของผู้ที่ ซักเสื้อคลุมของพวกเขา และพวกเขาอาจจะ มีสิทธิในต้นไม้แห่งชีวิต และอาจจะได้ผ่านประตู เข้าสู่เมืองนั้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-04   329 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-04

สิ้นยุค – จากหนังสือวิวรณ์ พระคัมภีร์ไบเบิลที่ศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:19

สิ้นยุค – จากหนังสือวิวรณ์ พระคัมภีร์ไบเบิลที่ศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พวกเขาจะเป็นคนของพระองค์ และพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขา และเป็นพระเจ้าของพวกเขา พระองค์ประทับนั่ง บนบัลลังก์ กล่าวว่า ‘ฉันจะทำทุกสิ่งให้ใหม่!... เขียนมันลงไป เพราะถ้อยคำเหล่านี้ เป็นความจริงและเชื่อถือได้”’
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-03   322 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-08-03

คัดมาจาก ‘ผู้บุกเบิกแห่งวิญญาณ’ โดยฮิลดา ชาร์ลตัน (มังสวิรัติ) : บทที่ 2 – เดอะ รีล ยู ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:09:18

คัดมาจาก ‘ผู้บุกเบิกแห่งวิญญาณ’ โดยฮิลดา ชาร์ลตัน (มังสวิรัติ) : บทที่ 2 – เดอะ รีล ยู ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ฉันขอร้องคุณ ขอให้พวกเราเริ่มต้นตอนนี้ ชีวิตใหม่ที่คาดหวังไว้ – ชีวิตที่ไว้วางใจและความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไข”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-31   155 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-31

คัดมาจาก ‘ความกลมเกลียวในทุกศาสนา’ – บทที่ 7 : ซันต์แมท – เส้นทางของอาจารย์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:47

คัดมาจาก ‘ความกลมเกลียวในทุกศาสนา’ – บทที่ 7 : ซันต์แมท – เส้นทางของอาจารย์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“การพูดเท็จ การลักขโมย การเสพสิ่งมึนเมา การประพฤติผิดทางเพศ และ ความรุนแรง (รวมทั้ง การทำร้ายชีวิตอื่น) คือบาปห้าอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง การกินเนื้อสัตว์หรือปลา ก็นับว่าเป็น ความรุนแรงแบบหนึ่ง และควรหลีกเลี่ยง ผู้แสวงหาของซันต์แมทจะต้อง หลีกเลี่ยงจากความชั่วร้ายทั้งห้านี้”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-30   287 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-30

คัดมาจาก ‘ความกลมเกลียวในทุกศาสนา’ – บทที่ 7 : ซันต์แมท – เส้นทางของอาจารย์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:19

คัดมาจาก ‘ความกลมเกลียวในทุกศาสนา’ – บทที่ 7 : ซันต์แมท – เส้นทางของอาจารย์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ซันต์แมท คือประเพณีบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ คำสอนของซันต์แมท รวมการอุทิศตนแด่พระเจ้า พร้อมกับความรู้ภายในที่ลึกซึ้ง และระเบียบวินัยของโยคี”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-29   181 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-29

การเชื่อฟังและความชอบธรรม ต่อหน้าพระเจ้า : คัดมาจาก คัมภีร์ทานัคห์ ในหนังสือของซามูเอล ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:16:55

การเชื่อฟังและความชอบธรรม ต่อหน้าพระเจ้า : คัดมาจาก คัมภีร์ทานัคห์ ในหนังสือของซามูเอล ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“สุภาษิตโบราณ กล่าวว่า ‘จากคนชั่วร้าย ปรากฏความชั่วร้ายออกมา’ และมือของฉันจะ ไม่อวยพรเธอ...” “...และเขาพูดกับเดวิด ‘เธอมีความชอบธรรมมากกว่าฉัน เพราะเธอจ่ายคืนฉัน ด้วยความดี ขณะที่ฉัน จ่ายคืนเธอด้วยความชั่วร้าย...”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-28   140 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-28

การเชื่อฟังและความชอบธรรม ต่อหน้าพระเจ้า : คัดมาจาก คัมภีร์ทานัคห์ ในหนังสือของซามูเอล ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:16:09

การเชื่อฟังและความชอบธรรม ต่อหน้าพระเจ้า : คัดมาจาก คัมภีร์ทานัคห์ ในหนังสือของซามูเอล ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พระเจ้าปรารถนา(มาก) การเผาเครื่องบูชา และการถวายที่สันติ มากเท่ากับ การเชื่อฟังพระเจ้าหรือ? ดูเถิด การเชื่อฟัง ดีกว่าของถวาย และการเชื่อฟัง(ดีกว่า) ไขมันของแกะ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-27   177 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-27

คำสอนที่เต็มไปด้วยความรัก ของนักบุญจอห์น แห่งไรลา (วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:22

คำสอนที่เต็มไปด้วยความรัก ของนักบุญจอห์น แห่งไรลา (วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“พระองค์กล่าวกับศิษย์ของพระองค์ ‘สันติสุขฉันทิ้งไว้ให้เธอ สันติสุขของฉัน ฉันให้เธอ เพราะนี่คือสันติสุขแห่งพระคริสต์ ลูก ๆ... สันติสุขแห่งพระคริสต์ เหนือกว่าทุกความคิด นี่คือสันติสุข ที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ : ‘สันติสุขของพระองค์ ไร้ข้อผูกมัด’”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-25   188 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-25

คำสอนที่เต็มไปด้วยความรัก ของนักบุญจอห์น แห่งไรลา (วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:17:10

คำสอนที่เต็มไปด้วยความรัก ของนักบุญจอห์น แห่งไรลา (วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“เมื่อพระกรุณาของพระจิตศักดิ์สิทธิ์ นำเธอมารวมกัน ดังนั้นเธอต้องพยายาม มีใจเดียว ความคิดเดียวและวิญญาณเดียว... ต่อพระพรอันเป็นนิรันดร ซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับ ผู้ที่รักพระองค์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-24   134 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-24

คัดมาจากพระสูตร อวตังสกสูตร เล่ม 9 – ตื่นขึ้นด้วยแสง ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:13:32

คัดมาจากพระสูตร อวตังสกสูตร เล่ม 9 – ตื่นขึ้นด้วยแสง ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ในชั่วขณะของ การเฝ้าดูกัปกัลป์อันเป็นอนันต์ ปราศจากการไป การมา หรือการอยู่ ดังนั้นเข้าใจสภาวะของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระพุทธเจ้าทรงเหนือเหตุปัจจัย ทั้งหลายและทรงพลังทั้งสิบ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-23   195 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-23

คัดมาจากพระสูตร อวตังสกสูตร เล่ม 9 – ตื่นขึ้นด้วยแสง ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:21

คัดมาจากพระสูตร อวตังสกสูตร เล่ม 9 – ตื่นขึ้นด้วยแสง ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“เกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าและสัจธรรม ถ้าคนเรามีความเข้าใจ ว่าพวกเขาเท่าเทียมกัน และไม่มีความคิดของสิ่งที่เป็นคู่ คนนั้นก็จะเดินบนดินแดน อันเหลือเชื่อ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-22   198 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-22

การแสดงออกของชีวิต : ชุดบทกวีของ อะบู อัล-‘อาลา’ อัล-มาอารี(วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:10

การแสดงออกของชีวิต : ชุดบทกวีของ อะบู อัล-‘อาลา’ อัล-มาอารี(วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“โลกของเรา ไม่ใช่สถานที่พักพิง แต่เป็นที่ซึ่งมนุษย์ อาจจะใช้หยุดพักสักหน่อย จนกว่าเจ้าของที่... ให้อพาร์ตเมนต์นั้น แก่แขกคนอื่น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-21   187 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-07-21
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย