తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 15 ఆఫ్ 15 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Heaven Testimonies, Part 4 — Receiving Heavenly Rewards and Animals' Greeting after Opening Vegan Restaurants

00:02:47

Heaven Testimonies, Part 4 — Receiving Heavenly Rewards and Animals' Greeting after Opening Vegan Restaurants

నాకు అంతర్గత అనుభవం ఉంది దీనిలో నేను వెళ్ళాను ఎత్తైన ప్రదేశానికి దైవ అమృతాన్ని త్రాగడానికి. నేను ఆనందిస్తున్నప్పుడు ఎవరో వచ్చి చెప్పారు, "ఇది ఇక్కడ చాలా సరదాగా ఉంది! సమయం మరియు స్థలం లేదు. మాత్రాన మనం అమృతాన్ని తాగవచ్చు మనకు నచ్చినంత! " సమయం మరియు స్థలం విన్న తర్వాత, నేచెప్పాను, "ఓహ్, నేను సమయం ఉన్న ప్రపంచానికి తిరిగి వెళ్ళాలి." ఆపై నన్ను మేల్కొన్న తలుపు తట్టడం విన్నాను. అయితే, ఇది తట్టడం కాదు
ప్రత్యేకం!
2021-07-07   1765 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2021-07-07

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

00:19:44

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

Last Sunday, we visited Loving Hut Smile vegan restaurant in Seoul, Korea. Specializing in catering and lunch boxes, this Loving Hut is a popular vegan restaurant frequently catering to celebrities. This morning, Loving Hut Smile is busy making lunch boxes ordered by its customers who are going on a picnic. “After cutting the bread in half, spread the vegan cheddar cheese on both sides. Next, put a piece of Romaine lettuce and add the (fried) vegan bacon then add one slice of organic tomato. Squeeze some apple sauce onto the sliced tomato.” “It’s a mini sandwich.” “Then add about three fresh cherry tomatoes, two strawberries and half a tangerine and some organic blueberries on top of the lettuce.” “Next, I'll add some vegan chocolate chip cookies, and this completes the Evening Roll Lunch Box." “I think it would be better to cut about two pieces of Romaine lettuce. Put it to one side and lay it down first. Then add the young leafy vegetables, organic red bell pepper and yellow capsicum.” “Then cut the rice cutlet and put it in the box.” “In the box, add the rice ball and the pickled radish on top of the lettuce.” “Squeeze some (apple) sauce onto the rice cutlet and also squeeze some mustard on top of it.” “The Quick Vegan Lunch Box is now complete.” One of the most popular menu items at Loving Hut Smile is the fried soy vegan chicken. To make this recipe, boil some thick dried soy protein in water and then cut them lengthwise with scissors. Squeeze the excess water from the soy protein and then season it with sesame oil, dried parsley, ground pepper, salt, and vegan seasoning. Coat the soy protein with frying powder and deep fry it in sunflower oil. Remove it from the oil once the soy vegan chicken turns golden brown. The two friends are going on a trip to a tourist destination called Water Park by train at Namyangju. Soon it was lunchtime, and they stopped to take a rest at a shady picnic area to enjoy their wonderful vegan lunch while appreciating the peaceful surroundings.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-09-27   2620 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-09-27

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 1 of 2 - Soy Cream Pasta

00:13:10

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 1 of 2 - Soy Cream Pasta

Through Supreme Master Ching Hai’s loving inspiration to create easy access to clean and healthy vegan food, Loving Hut was born in 2008. Today, the award-winning Loving Hut International Vegan Restaurant & Cafe joyously serves customers through over 200 outlets across the globe. Loving Hut family offers an amazing assortment of diverse cuisine that is 100% vegan, GMO-free and where possible, uses organic produce and goods. In today's show, we will visit Loving Hut Smile, one of the Loving Hut vegan restaurants in Korea. The wide variety of lunch boxes are the most popular items in this vegan restaurant. One customer just ordered their popular soy cream pasta. Let’s watch how the dish is prepared. Add sliced Chinese cabbage, carrots, oyster mushrooms, and bok choy to the pan. Add pre-cooked organic pasta noodles, and turn on the gas stove. Drizzle some sunflower oil. Add three teaspoons of bamboo salt and two teaspoons of vegan seasoning and stir-fry the ingredients on high heat until the bok choy is wilted. Then add 240 milliliters of soy milk and keep stirring to prevent the ingredients from sticking to the bottom of the pan. When the soy milk boils through, pour the pasta into a takeaway container. Grate some vegan cheese over the top of the pasta. Lastly, garnish with some tender green leafy vegetables to complete the soy cream pasta. It looks really yummy! “Our initial thought was that vegan lunch boxes are a convenient and great way to promote veganism. We had foreign guests in Korea who were looking for halal and vegan food. So, we tried our best to provide them with vegan lunch boxes; we received great feedback from our guests. There are more than 20 dishes that can be ordered and served as lunch boxes. There are also about 30 dishes for catering that can be ordered.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-09-20   817 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-09-20

One of the world’s largest vegan restaurants opens in Dubai, United Arab Emirates

00:00:48

One of the world’s largest vegan restaurants opens in Dubai, United Arab Emirates

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-14   446 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-14

Vegan and Vegetarian Restaurants Worldwide - Part 2 (Canada, US)

00:07:04

Vegan and Vegetarian Restaurants Worldwide - Part 2 (Canada, US)

ప్రత్యేకం!
2019-09-14   2197 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-14

Vegan and Vegetarian Restaurants Worldwide - Part 5 (Europe Part 3 - Poland to UK)

00:05:09

Vegan and Vegetarian Restaurants Worldwide - Part 5 (Europe Part 3 - Poland to UK)

ప్రత్యేకం!
2019-09-14   2956 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-14

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

00:21:17

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

Chef Michel Cason is originally from South Africa. Michel shared why and how she opened Mianto, a renowned vegan restaurant. Let’s enjoy Michel’s “South African Convenient Food, Bunny Chow”. Cut a hold into the bread. Put it into the oven, about five minutes at 180 C. In the meantime, start vegan curry: add oil into the pan, add mushrooms, tomatoes, beans, fry it up a little bit; add the masala, water and tomato paste, slowly simmer for five minutes; add coconut cream. Take out the bread, put curry into the bread.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-08-04   3177 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-08-04

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

00:20:29

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

Chef Michel Cason is the owner of acclaimed vegan restaurant, Mianto, located in Taipei, Taiwan. Michel will demonstrate how to cook the yummy Mushroom Spaghetti, one of the most popular dishes in the restaurant. Turn on the heat, add olive oil, add mushrooms, shiitake mushrooms. Add black pepper and salt, fry it until it’s nice and brown. Add soy milk and coconut milk mixture. Turn down the fire a little bit, cook about two or three minutes. Add a little bit soy sauce, add spaghetti. Last put green leafy vegetables.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-07-28   6040 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-07-28

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

00:15:34

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to add some cardamom powder for flavor. After adding the cardamom, you don't cook for very long. Just a little boil and then you switch it off. Yes, so the sweet is done. We are going to garnish it with some almond slices. And some raisins. And that's it!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-07-14   3937 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-07-14

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

00:15:43

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our two-part show featuring India's first vegan restaurant, Carrots, located in Bangalore, Karnataka State in South India. Today we are delighted to have co-owner of Carrots, Susmitha Subbaraju, introduce us to the popular vegan, eating establishment which was founded by Krishna Shastri in 2013. Co-owner of Carrots restaurant, Susmitha Subbaraju, and head-chef Ram-Khatiwada will now show us how to cook the traditional South Indian dish, Avial.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-07-07   6017 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-07-07
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు