తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 188 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : వెజ్జి ఎలైట్
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : పురాతన
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Mayim Bialik - The Science of Compassion

15:00

Mayim Bialik - The Science of Compassion

upporting Actress in a Comedy Series from the Critics Choice Television Awards. Mayim became a vegetarian at 19 years of age to support animal rights.
వెజ్జి ఎలైట్
2017-11-09   2037 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-11-09

Jon and Tracey Stewart – “Creating an Animal Heaven Together” SEG1

17:23

Jon and Tracey Stewart – “Creating an Animal Heaven Together” SEG1

వెజ్జి ఎలైట్
2017-11-16   1986 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-11-16

Persia White

13:45

Persia White

ress, and animal activist Persia White. Compassion, devotion, and wisdom are characteristics that distinguish this unique artist. Be it through her acting, music, or paintings, Persia’s strong message of qpliftment is loud and winning. As a love bearer, Persia is involved in a variety of projects, from helping at risk youth to voicing the urgency of conscious, world-changing media. She is a Board
వెజ్జి ఎలైట్
2017-11-28   2114 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-11-28

Ultra-marathoner Kristopher Aaron: Raw Veganism is the Diet of Endurance

15:38

Ultra-marathoner Kristopher Aaron: Raw Veganism is the Diet of Endurance

runner Kristopher Aaron. Running reguires courage, determination, strength, and endurance. He is a living testimony that the raw vegan diet is the basis of endurance and strength. Kristopher went from being a vegan, to being a full-fledged raw vegan and has never looked back. He now devotes his time to sharing messages of great health through personal consultations, lectures, food preparation, and
వెజ్జి ఎలైట్
2017-12-21   2423 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-12-21

Patrik Baboumian – German Strongman with a Heart of Gold – Part 1 of 2

15:04

Patrik Baboumian – German Strongman with a Heart of Gold – Part 1 of 2

ocacy for animal rights as well as his kind- hearted personality. His mission is to show what a 21st century gentleman can represent: inner and outer strength, intelligence, humility, selflessness, love, and showing, protection for all beings.
వెజ్జి ఎలైట్
2017-12-28   3174 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-12-28

Vegan Royalty - Dexter and Coretta Scott King “Extending Non-Violence to Animal Co-Inhabitants”

22:05

Vegan Royalty - Dexter and Coretta Scott King “Extending Non-Violence to Animal Co-Inhabitants”

In honor of Martin Luther King Jr.Day in the United States, we are featuring Coretta Scott King. Dr. King’s well-spoken, highly-respected spouse, and Civil Rights leader;as well as their noble-mined son, Dexter Scott King, Mrs. King a woman of beauty and elegance, was the recipient of numerous awards in honor of her life-long advocacy for human equality. She and her husband both posthumously recei
వెజ్జి ఎలైట్
2018-01-15   2568 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-01-15

Vegan US Presidential Candidate Mr. Clifton Roberts – Bringing Love and Compassion to Humanity Part 2 of 2

13:36

Vegan US Presidential Candidate Mr. Clifton Roberts – Bringing Love and Compassion to Humanity Part 2 of 2

human and animal beings. They also believe when more of the Earth’s inhabitants realize the true value of respecting all life - both human and non-human, a peaceful lifestyle of higher consciousness will be the norm in society.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-02-08   2475 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-02-08

Vegan Ninja Warrior Tim Shieff - Running into Compassion

15:24

Vegan Ninja Warrior Tim Shieff - Running into Compassion

e vegan messages. His endeavor is fair trade too, and a portion of the profits are donated to Huglett’s Wood Farm Animal Sanctuary in East Sussex, UK.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-01   2304 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-01

The Loudest Silence - Inspiring Animal Activist James Aspey, Part 1 of 2

13:27

The Loudest Silence - Inspiring Animal Activist James Aspey, Part 1 of 2

respected animal rights activist and speaker from Australia, who on January 1st 2014 took a 365-day vow of silence in order to raise awareness of the billions of voiceless animals who are slaughtered and treated with cruelty each year. James broke his silence on Australia's most popular morning TV show in January 2015. The interview has been viewed by almost three million people and since then, Mr
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-15   2578 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-15

The Loudest Silence - Inspiring Animal Activist James Aspey, Part 2 of 2

14:37

The Loudest Silence - Inspiring Animal Activist James Aspey, Part 2 of 2

d harming animals. Becoming a vegan and working on education and activism, Mr. Aspey decided that for the whole 365 days of 2014, while not uttering a single world, he would travel around Australia in a camper van in order to raise awareness for animals and promote peace over violence. It turned out to be a very effective campaign.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-22   2283 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-22

Joaquin Phoenix - Acting for Humanity, Speaking for the Earth, Part 2 of 2

15:14

Joaquin Phoenix - Acting for Humanity, Speaking for the Earth, Part 2 of 2

an ardent animal rights activist. He has served as a spokesperson for People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) for several years. He appeared in many Peta ads and videos.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-29   2633 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-03-29

An Oasis in the Making – The Vegan Saudi Prince and His Aspirations, Part 1 of 2

13:10

An Oasis in the Making – The Vegan Saudi Prince and His Aspirations, Part 1 of 2

then established KBW Ventures and it is here that he invests in new upcoming companies that have a positive impact on human health and animal welfare.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-06-22   2548 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-06-22

Barbara Laura Rodiguez Bonilla (Bali) - The Supermodel with A Golden Heart, Part 2 of 2

14:37

Barbara Laura Rodiguez Bonilla (Bali) - The Supermodel with A Golden Heart, Part 2 of 2

ta Rican chapter of "Anonymous for the Voiceless," an animal rights organization, and she also has plans to open a sanctuary for all kinds of animals.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-07-26   2284 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-07-26

Aulacese Superstar Hồ Quỳnh Hương – Awakening to the Eternal Song, Part 2 of 3

21:58

Aulacese Superstar Hồ Quỳnh Hương – Awakening to the Eternal Song, Part 2 of 3

st of her animal friend transitioned her into a compassionate diet and lifestyle. The multi-talented singer-songwriter had reached the shining peak of her musical career, yet made the decision to walk away from it all. Today, we will discover the reasons why Ms.Ho Quynh Huong made such a sudden choice, begining with her yearning for inner discovery.
వెజ్జి ఎలైట్
2018-08-07   3530 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2018-08-07
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు