తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 157 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Shining World Compassion Award Recipient: Professor Andrew Knight (vegan) – The Path Forward in Veterinary Nutrition

16:36

Shining World Compassion Award Recipient: Professor Andrew Knight (vegan) – The Path Forward in Veterinary Nutrition

studies, animal welfare, and ethics. A true trailblazer, Professor Knight contributed significantly to transforming the traditional curriculum by campaigning for more humane practices to be implemented in place of invasive and harmful animal-people use. In addition, Professor Knight led educational research initiatives demonstrating how our animal-people companions can fully thrive on a plant-bas
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-19   247 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-19

Shining World Compassion Award Recipient: Aimee’s Farm Animal Sanctuary

13:27

Shining World Compassion Award Recipient: Aimee’s Farm Animal Sanctuary

ee’s Farm Animal Sanctuary, Aimee Takaha and her husband Andy, reside in Queen Creek, Arizona, and have established a loving residence for rescued animal-persons for more than 11 years. Aimee’s personal journey as a survivor of child abuse from a very young age and its ensuing post-traumatic stress disorder, were the catalyst for the sanctuary’s creation. Aimee always noticed that her PTSD symptom
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-12   370 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-12

Shining World Heroine Award Recipients: Jules Casey and PT Hirschfield (vegan)– The Passionate Marine Videographers and Photographers

14:53

Shining World Heroine Award Recipients: Jules Casey and PT Hirschfield (vegan)– The Passionate Marine Videographers and Photographers

many sea animal-people while scuba diving. One of their rescues in early 2021, involved saving a distressed Port Jackson shark-person tethered to the seabed by a hook from a tangled fishing line. “I've really found that being in the ocean had a profound impact on my health. I was a cancer patient, who had cancer three times 2010, 2013, and 2014. And even when I was recovering from surgeries, I fo
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-09   192 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-09

Shining World Compassion Award Recipient: Nguyễn Thị Ngọc – A Loving Mother to Homeless Dog and Cat-People

14:07

Shining World Compassion Award Recipient: Nguyễn Thị Ngọc – A Loving Mother to Homeless Dog and Cat-People

loved the animal-people since I was a little child. Growing up, going outdoors and seeing them being abandoned, beaten, or hit by cars and motorcycles, and become disabled, I would love them even more. The handicapped, I love them more than the normal ones.” “What made me the happiest was rescuing a dog-person with all 4 legs disabled. I used physical therapy, and for the first time, the dog-perso
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-05   246 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-05

The Shining World Award Recipients: Compassion Towards People and Animal-People in Need, Part 2 of 2

17:49

The Shining World Award Recipients: Compassion Towards People and Animal-People in Need, Part 2 of 2

the World Animal Day Egyptian ambassador, founded the Society for the Protection of Animal Rights in Egypt (SPARE), the first registered non-profit organization promoting animal-people welfare in her country. Together with Amina, a charitable organization from the United Kingdom, Naturewatch Foundation was also acknowledged by Supreme Master Ching Hai. The foundation was founded in 1993, and has r
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-02   268 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-04-02

The Shining World Award Recipients: Compassion Towards People and Animal-People in Need, Part 1 of 2

16:36

The Shining World Award Recipients: Compassion Towards People and Animal-People in Need, Part 1 of 2

can vegan animal-people rights activist. Eder Lopez is the vice president of the non-profit Animal Alliance Network, one of the 700 chapters of the Animal Save Movement, which holds vigils outside slaughterhouses throughout the world. The objective of the organization is to “educate, take action, do outreach, and spread awareness of the daily atrocities animals endure due to human practices.” Supr
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-29   275 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-29

Shining World Compassion Award Recipient: Woodstock Farm Sanctuary

15:12

Shining World Compassion Award Recipient: Woodstock Farm Sanctuary

scue farm animal-people that are abused, neglected, and cruelly treated, and provide them with the care and comfort they need to live out their natural lives in peace. Woodstock Farm Sanctuary began on a much smaller property that was mostly unfenced at the time. The number of animal residents has steadily increased over the years, and after moving to its current location, its infrastructure has b
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-19   272 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-19

Shining World Compassion Award Recipient: The Riley Farm Rescue – A Safe Haven for Animal-People

12:48

Shining World Compassion Award Recipient: The Riley Farm Rescue – A Safe Haven for Animal-People

lent farm animal-people friends from slaughterhouses. In 2017, Ms. Riley moved away from adopting and caring for animal-persons in her backyard and expanded to a 10.5-hectare farm. Since then, she has rescued hundreds of animal-people from livestock auctions, along with those involved in other situations of neglect and abuse. “The Riley Farm Rescue saves and rehabilitates animals. We have over 220
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-15   361 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-15

Shining World Compassion and Courage Award Recipient: Animal Rebellion – Compelling Governments with Peaceful Civil Disobedience

15:19

Shining World Compassion and Courage Award Recipient: Animal Rebellion – Compelling Governments with Peaceful Civil Disobedience

Animal Rebellion is a mass movement with a vision to bring the climate crisis, biodiversity loss, and cruelty against animal-people to an end, using peaceful civil disobedience initiatives. Their aim is to compel governments to implement policies that help the public adopt the lifesaving plant-based lifestyle, in an effort to save the planet from imminent destruction. In October 2019, tens of thou
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-12   237 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-12

The Shining World Award Recipients: Compassion and Love Brighten Our World, Part 2 of 2

13:35

The Shining World Award Recipients: Compassion and Love Brighten Our World, Part 2 of 2

at says: “Stop me if you need a medical consultation.” During his commute to and from work, he provides complimentary medical advice right on the streets of Yemen’s capital city, Sanaa. Once apprised of his benevolent work, Supreme Master Ching Hai responded and: “Thankfully present the Shining World Compassion Award to Dr. Sami Yahya al-Hajj, and US$10,000 in humble support of your noble work and
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-03   329 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2022-03-03
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు