తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 11 ఆఫ్ 11 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
తేదీ : 2018
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Singapore's Earth Fest: An Eco message for a Sustainable Planet

13:33

Singapore's Earth Fest: An Eco message for a Sustainable Planet

l problem we have now is very deeply connected to how people are eating and very deeply connected to animal agriculture because of its inefficiencies.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-12-10   2559 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-12-10

Consequences of Global Warming, Part 2 of 2

16:49

Consequences of Global Warming, Part 2 of 2

Animal agriculture is putting a lot of stress on the planet’s ecosystem, they are known to emit large amounts of greenhouse gases that heats up the planet, causing bizarre weather patterns. As more and more heat-trapping gases are emitted into the atmosphere, the Earth gets warmer and as a result, the warming effect causes changes that make our weather pattern more life-threatening. Apart from ext
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-11-19   2564 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-11-19

Climate Change: Consequences and Cures

16:13

Climate Change: Consequences and Cures

through changes in our energy use and diet. Reducing the use of animal food and increasing the use of vegetable food is a good thing for the climate.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-10-22   2657 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-10-22

The Ethics and Climate Change Relationship: An Interview with Dr. Jeff Sebo, Part 2 of 2

13:54

The Ethics and Climate Change Relationship: An Interview with Dr. Jeff Sebo, Part 2 of 2

ograms in animal studies in the world. I hope that they can take away an appreciation for why animals and the environment matter. I think that a lot of people, when they think about this type of information can have a tendency to either be overly optimistic or overly pessimistic. And I think the reality is that there are opportunities to make the world a better place and mitigate some of these har
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-09-19   2494 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-09-19

Climate Change, a “Code Red” Global Emergency, Part 3 of 3

14:22

Climate Change, a “Code Red” Global Emergency, Part 3 of 3

of saying,stop carbon dioxide emissions. Convert fossil fuel energy to 100-percent everlasting of greenhouse gases is our modern agriculture. And that is for the governments; Instead of subsidizing the fossil fuel industries, the livestock and dairy industries, renewable-energy development not the others. To subsidize organic regenerative agriculture.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-05-14   2447 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-05-14

Animal Agriculture’s Generation of Deadly Black Carbon

16:00

Animal Agriculture’s Generation of Deadly Black Carbon

role that animal agriculture and deforestation for livestock raising play in intensifying Black Carbon’s impact. Black Carbon, also known as soot, is a powerful warming agent that originates from the incomplete combustion of fossil fuels, diesel exhaust, inefficient cook stoves mainly used in developing countries burning biomass such as dried dung, wood, brush, or crop residue as fuel, and the cle
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-04-07   2405 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-04-07

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

16:18

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

can do to stop global warming? According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) report, Livestock’s Long Shadow, the raising of livestock is responsible for approximately 18 percent of all greenhouse gas emission, more than all forms of transportation combined. And a more recent report, Livestock and Climate Change, co-authored by Robert Goodland and Jeff Anhang, stated that
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-02-28   2293 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-02-28

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 2 of 2

13:47

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 2 of 2

e. “If we stop the worst cause of global warming, meaning stock raising, animal breeding, then we will be able to save the planet. We have to stop the killing of man or animals. We have to stop producing animals products. And we have to stop using it, okay? The best thing is stop eating meat, stop killing animals, stop raising animals. Then the methane gas and the nitrous oxide gas will stop! And
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-01-03   2269 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-01-03
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు