తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 13 ఆఫ్ 13 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
తేదీ : 2018
క్రమీకరించు : పురాతన
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Betty White: Actress, Comedienne and Animal Advocate

16:11

Betty White: Actress, Comedienne and Animal Advocate

friend of the animals. She is among the caring Hollywood actors and actresses who have kindly used their celebrity status and wealth to help animals.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-04-08   2502 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-04-08

Alan Knight: Guardian of Our Animal Friends, Part 1 of 2

13:56

Alan Knight: Guardian of Our Animal Friends, Part 1 of 2

egetarian animal rescuer from the UK who is dedicated to saving animals from danger and finding them new homes. Alan Knight is the president and CEO of International Animal Rescue (IAR), a UK-based non-profit. "I think the biggest inspiration I've got is when we actually rescue an animal and see that animal go through the rescue phase and the rehabilitation phase, and finally the release phase. Th
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-06-16   2452 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-06-16

Alan Knight: Guardian of Our Animal Friends, Part 2 of 2

13:00

Alan Knight: Guardian of Our Animal Friends, Part 2 of 2

promoting animal welfare through carrying out rescue missions around the globe with his team. A friendly environment for all the inhabitants of our planet is Mr. Knight's beautiful vision for the years ahead. He feels there is now a growing shift in people's consciousness towards a more humane treatment of animals. In 2010, Supreme Master Ching Hai gave the Shining World Compassion Award to IAR an
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-06-23   2575 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-06-23

Costa Rica’s Lands in Love: An Animal Refuge and Human Resort, Part 1 of 2

14:37

Costa Rica’s Lands in Love: An Animal Refuge and Human Resort, Part 1 of 2

for many animal species, and, of course, humans! What an enchanting place to co-exist with our animal buddies! The staff is kind and helpful, room are nicely decorated, the surroundings are splendid, and most of all, the animal friends are well taken care of. People lodging here feel the loving atmosphere around every corner. As the name implies, Lands in love is indeed a site full of love for an
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-09-07   2628 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-09-07

Costa Rica’s Lands in Love: An Animal Refuge and Human Resort, Part 2 of 2

18:02

Costa Rica’s Lands in Love: An Animal Refuge and Human Resort, Part 2 of 2

ace where animals. When they started, however, their first mission was to establish a palace where animals who need loving, long-term to permanent shelter could thrive. Today, we will complete our exploration of the Lands in Love Hotel & Resort, or Tierras Enamoradas, a sanctuary where animals and people alike enjoy the splendor of nature and places for relaxation and care.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-09-08   2636 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-09-08

Direct Action Everywhere: True Animal Champions

13:03

Direct Action Everywhere: True Animal Champions

sely with animals rights activists and organizations from all over our world to encourage people to become more involved with the animal liberation movements. Animals are living creatures, they’re not things. And they deserve to be respect and love. The main goal of Direct Action Everywhere is to make every grassroots activists the best activists they can be. Our mission ultimately is to change th
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-09-26   2948 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-09-26

Avaaz: the World in Action for a Better Future

15:59

Avaaz: the World in Action for a Better Future

ision of rapid humanitarian aid in times of crisis. In one of its more recent endeavors, Avaaz started a campaign called “Stop the extinction crisis!”
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-10-31   3108 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2018-10-31
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు